[Harpo Moviestar/The Final Countdown]

[Halta Lottas krog] | [Karl XV - Folkets och anekdoternas konung][topp]

Broder Joachim Tullens svarta krog

Dagens visa
2003 okt 13

melodin i midi format
"För att skrämma redaktören att jag rymt skrev jag följande visa och smugglade in på hans bord i lördags. När han fann den, trodde han att jag rest min väg."  Så skriver den anställda journalisten Dan Andersson på Ny Tid, Göteborg, till systern Anna i augusti 1917. Förlagan är en dikt av vännen Harry Blomberg - "Visa för Joachim. Skriven en afton på Tullen i Göteborg." Dikten ingick i Julfacklan 1917. Näst sista strofen var då struken.
melodin i midi format

Avskedssång till finnmarksskalden broder Joachim

vid hans avresa från Göteborg en höstkväll

text och musik: Dan Andersson

Broder Joachim, du reser dit där vilda aplar glöda,
och där åbrodd vissnar sakta invid hundraårig gård -
Du skall hälsa alla gamla, unga, alla levande och döda,
du skall hälsa sparv och trana, du skall hälsa räv och mård.

Broder Joachim, vi sutto vid vårt mörka öl och drömde
om de silvervita källorna vid Rökstubackens slog,
och vi sågo liksom syner så att stadens damm vi glömde,
och det vart en kolarkoja utav Tullens svarta krog.

Broder Joachim, du reser dit, där rönnar digna tunga -
hälsa varmt till Luossas gula halm och glesa korn.
Hör hur Hagaparkens almar till ditt avsked sakta sjunga,
och det ringer varmt till vesper ifrån Masthuggstemplets torn!

Du skall hälsa alla Paisos gula kärr och svala floder,
du skall hälsa alla hässjor, alla flyn och vilda snår.
Alla höns och svultna skator skall du hälsa från en broder,
som med själen tung av minnen uti främlingslandet går.

Räck mig handen, broder Joachim, och torka salta tåren
och drick luft i Kanges dalar för ditt längtanssjuka bröst.
Om du dör bland berg och myrar skall det brytas löv för båren,
gula, röda blad ur skörden av en hög och helig höst.

Men, o broder, när du sitter ibland träd som evigt sjunga,
när du bygger dig en koja mitt i Mattnas mörka skog,
bed för dem som staden kväver att de länge må bli unga
och om troll och högland drömma uppå Tullens svarta krog.

[topp]

Gratissupen

Vem var John Brown?DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 oktober 13
Länk: text midi teckning
Den slutgiltiga(!) versionen av Halta Lottas krog kan du läsa nedan. Jag har hämtat den via nätet från KTH:s sångbok. En likalydande version finns på Chalmers dito.
Historien bakom visan!
Börjar man med melodin är det förstås John Brown´s lekamen från Amerika 1860-tal. 
Men melodin är ursprungligen "Say Brothers will you meet us".
Bröderna Palmquist tog med sig sången hem till Sverige och gav ut den i samlingen Pilgrimssånger, som utkom 1862 och där heter den Wexelsång
Första strofen:
Bröder, wiljen I gå med oss 
Bröder, wiljen I gå med oss 
Bröder, wiljen I gå med oss 
Till Canaans sälla land.
I Halta Lotta-versionen nedan finns de tre första raderna - med tilltalet Bröder och den gammalmodiga formen I. Inom parantes kan nämnas att den version jag själv sjöng som ung uteslöts första och andra strofen - började direkt på Åtta/Femton öre kostar supen.
Det finns en tryckt version av visan utgiven för soldater under första världskriget. Men det finns belägg för att visan kom till någon gång 1860-1880.
Visan skiljer sig med den nedan:
Hem som svin på knäna gå vi 
Hem som svin på knäna gå vi 
Hem som svin på knäna gå vi
och sista strofen:
Åtta gröna dagar få vi 
Åtta gröna dagar få vi 
Åtta gröna dagar få vi 
för besöket på Halta Lotta krog i Göteborg.
Vart låg krogen och vem var Halta Lotta.
Förslagen på krog och Halta Lotta är många:
1) Halta Lotta - övermarketenterska vid Göta kanalbygget 1840-tal  (Helt fel melodin kom ju till 1860) 
2) krogen - Hasselbladska huset i hörnet av östra Hamngatan, Göteborg 
3) Vallgatan 2, mitt emot restaurang Hästskon, senare Gyllene Hästskon. 
4) Halta Lotta skulle hetat Anna Kristina, ett fattighjon, som var väl synlig i krogar och glädjehus. Hon gick bort 75 år gammal genom att trilla av tåget i Skövde 1888. 
5 - ?) krogen var Styvern i Majorna, eller Haga eller Kungstorget eller kanske låg den i Oskarshamn eller ...
Andra Lottor i visan och poesin?
Kung Karl XV gav ordern:
låt sångarna åter taga upp den där visan, som går så bra att marschera efter. Du minns "Kyss Lotten". Och nu dånade det i skogen Soldaternas favoritsång:
Spela kille och vinna potten 
Och gå till Strömmens och kyssa Lotten. 
Det är inte farligt, men bara roligt 
Att gå till flickorna varenda kväll.
År 1860 utkom andra samlingen av Fänriks Ståls sägner med dikten Lotta Svärd.
Om "hundar pinka uppå graven"
Det finns ett uttryck, att någon är så pank, att hundarna pinkar på honom.
Länk: text midi teckning: Om teckningen:
Elis Chiewitz utgav 1826-1827 en serie illustrationer till Bellmans diktning. 
På teckningen ser man en hund som pinkar på graven. Det finns inget underlag i visan, Korpral Bomans begravning, Fredmans Epistel Nr: 54. Man får antaga att motivet är hämtat från ett talesätt som var i svang på den tiden då teckningen kom till.
Länk: Fredmans Epistel Nr: 54
Källa: Mats Rehnberg Vad skall vi göra med de blanka gevär - Nordiska museet 1967melodin i midi format
repetera automatiskt på
 

Halta Lottas krog

Bröder, viljen I gå med oss
Bröder, viljen I gå med oss
Bröder, viljen I gå med oss,
uppå halta Lottas krog i Göteborg.
 
Ja, visst vilja vi gå med er
Ja, visst vilja vi gå med er
Ja, visst vilja vi gå med er
uppå halta Lottas krog i Göteborg.
 
Femton öre kostar supen
Femton öre kostar supen
Femton öre kostar supen
uppå halta Lottas krog i Göteborg.
 
Vi som inga pengar hava
Vi som inga pengar hava
Vi som inga pengar hava
uppå halta Lottas krog i Göteborg.
 
Varmed skola vi betala
Varmed skola vi betala
Varmed skola vi betala
uppå halta Lottas krog i Göteborg.

Med kyssar skola vi betala
Med kyssar skola vi betala
Med kyssar skola vi betala
uppå halta Lottas krog i Göteborg.
 
Vem skall dessa kyssar hava
Vem skall dessa kyssar hava
Vem skall dessa kyssar hava
uppå halta Lottas krog i Göteborg.
 
Halta Lotta har en syster
Halta Lotta har en syster
Halta Lotta har en syster
uppå halta Lottas krog i Göteborg.
 
Hon ska dessa kyssar hava
Hon ska dessa kyssar hava
Hon ska dessa kyssar hava
uppå halta Lottas krog i Göteborg.
 
Halta Lotta hon är döder
Halta Lotta hon är döder
Halta Lotta hon är döder
uppå halta Lottas krog i Göteborg.
 
Halta Lotta är begraven
Halta Lotta är begraven
Halta Lotta är begraven
uppå Norra kyrkogår'n i Göteborg.
 
Hundar pissa uppå graven
Hundar pissa uppå graven
Hundar pissa uppå graven
uppå Norra kyrkogår'n i Göteborg.
 
Maskar kräla uppå liket
Maskar kräla uppå liket
Maskar kräla uppå liket
uppå Norra kyrkogår'n i Göteborg.
 
Staten har nu tagit över
Staten har nu tagit över
Staten har nu tagit över
uppå halta Lottas krog i Göteborg.
 
Femtio öre kostar supen
Femtio öre kostar supen
Femtio öre kostar supen
uppå halta Lottas krog i Göteborg.


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 oktober 13

Karl XV - Folkets och anekdoternas konung

Fjäsk och krumbukter voro inte rätta sättet att vinna kungens bevågenhet. Det fick den på sin tid bekante hovsnickaren Dumrath erfara enligt vad följande anekdot ger vid handen.

Efter änkedrottning Desiderias död sökte och erhöll denne audiens hos kungen, och infann sig klädd i djupaste sorgdräkt, med vit långhalsduk och plöröser. Snickarens ärende var att "underdånigst" anhålla om beställningen av änkedrottningens likkista.

Konungen lovade att tänka på saken, och hovsnickaren Dumrath närmade sig dörren under många och djupa bugningar. Då han med ena foten hunnit över tröskeln, fäste konungen sin blick på hans sorgdräkt och frågade med deltagande ton:

"Vem sörjer du så djupt, min vän?"

"Jag... jag ber om nåd ers majestät", stammade Dumrath, "det är hennes m:t änkedrottningen."

"Åh tusan", yttrade kungen muntert leende, "inte visste jag, att vi voro så nära släkt."

Dumrath lärer emellertid fått skäl att sörja; ty en annan snickare erhöll den av honom sökta beställningen.
[topp]

Harpo Moviestar

   

text klicka här!

midifil Ctrl-F Sök moviestar

   

The Final Countdown

midifil Ctrl-F Sök final

text klicka här

   

midifil Ctrl-F Sök final

midifil Ctrl-F Sök final

   


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]