[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]
LÄNK:
DAGENS VISA:   2003-5 apr 14

Titanic.com - Welcome to the titanic community site.

Titanic-Titanic.com

Titanic Norden - Allt om Titanic


Theme from 'Titanic' My Heart Will Go On


Lyrics


Fifty song lyrics about TitanicLÄNKAR

Titanic

Länkar

---1---  
---2---Titanic MIDI
---3---Titanic MIDI
---4---  
---5---Titanic MIDI
---6---Titanic MIDI
---7---  
---8---  
---9---Titanic MIDI
---10---  
---11---  

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
Titanic - webringar

[topp] | [till dagens visa 2001]


Read more: DE TITANIC


Dagens visa 2002 april 14
"De Titanic"

(circa 15 May 1912)

anonymous

De rich folks 'cided to take a trip
On de fines' ship dat was ever built.
De cap'n persuaded dese peoples to think
Dis Titanic too safe to sink.

Out on dat ocean,
De great wide ocean,
De Titanic, out on de ocean,
Sinkin' down!

De ship lef' de harbor at a rapid speed,
'Twas carryin' everythin' dat de peoples need.
She sailed six-hundred miles away,
Met an icebug in her way.

Out on dat ocean,
De great wide ocean,
De Titanic, out on de ocean,
Sinkin' down!

De ship lef' de harbor, 'twuz runnin' fas'.
'Twuz her fus' trip an' her las'.
Way out on dat ocean wide
An icebug ripped her in de side.

Out on dat ocean,
De great wide ocean,
De Titanic, out on de ocean,
Sinkin' down!

Up come Bill from de bottom flo'
Said de water wuz runnin' in de boiler do'.
Go back, Bill, an' shut yo' mouth,
Got forty-eight pumps to keep de water out!

Out on dat ocean,
De great wide ocean,
De Titanic, out on de ocean,
Sinkin' down!

Jus' about den de cap'n looked aroun'.
He seed de Titanic wuz a-sinkin' down.
He give orders to de mens aroun':
"Get yo' life-boats an' let 'em down!"

Out on dat ocean,
De great wide ocean,
De Titanic, out on de ocean,
Sinkin' down!

De mens standin' roun' like hereos brave,
Nothin' but de wimin an' de chillun to save;
De wimin an' de chillun a-wipin' dere eyes,
Kissin' dere husbands an' friends good-bye.

Out on dat ocean,
De great wide ocean,
De Titanic, out on de ocean,
Sinkin' down!

On de fifteenth day of May nineteen-twelve,
De ship wrecked by an icebug out in de ocean dwell.
De people wuz thinkin' o' Jesus o' Nazaree,
While de band played "Nearer My God to Thee!"

Out on dat ocean,
De great wide ocean,
De Titanic, out on de ocean,
Sinkin' down!

[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 april 14

Titanics undergång.

(14 april 1912)
melodi: Skeppet Skuldas undergång.
text: Nils Lindström 19 april 1912.

melodin i midi format

En fruktansvärd olycka är ämnet för min sång,
som jag för allmänheten nu kväder denna gång,
och därför sorgens toner det endast kan väl bli
då ännu det genljuder av nöd och ångestskri.

Titanic är ej mera, det funnit har sin grav
med sina ombordvarande på det vida hav.
En bubbla knappast synes där virveln mäktigt sjöd
som bringade åt tusen en så oväntad död.

Titanic, jättebåten så majestätiskt stor
har allting så förstklassigt, på säkerhet man tror,
och då den lugnt och ståtligt därför nu lämnat land
den inger tillförsikt och ej fruktan minsta grand.

Sin första tur den gjorde på havets blåa våg,
och kapten Smith så stolt på sitt vackra fartyg såg.
Han tänkte, segervisst ska den plöja böljan blå
och trotsa alla hinder och målet snarast nå.

Men så stod det ej skrivet i ödets stora bok,
och så den stora farten var kanske ej så klok.
Kaptenen ville visa om kampen dock blev hård
Titanic vore mäktig att slå ett stort rekord.

Men ack, naturens makter ej någon trotsa kan,
Titanic aldrig målet för första resan hann.
Ett isberg kom i vägen och snart låg Titanic
så redlös där på vågen i ramponerat skick.

Och ifrån tusen strupar nu höres ack och ve
och ingen kunde räddning i villervallan se.
Fast man till räddningsbåtarna raskt och manligt tog
så de till tvenne tusende mänskor ej förslog.

Men trådlös telegraf var nu ett välsignat ting
och nödrop ifrån Titanic spredos vitt omkring.
Och många andra fartyg till hjälp nu skyndade
men just på grund av avståndet hjälp ej kunde ge.

Kapten och officerarna gjorde dock sin plikt
och lyda dem vid sådant tillfälle är av vikt.
Så många som var möjligt att rädda livet på
av kvinnor och av barn nu i båtar fingo gå.

Carpathia det blev först förunnat komma fram
och att här hjälp behövdes man tydligt ock förnam.
Och många hundra räddades från att gå i kvav
men ack, så gingo tusen i en för tidig grav.

Gråt mänskobarn vid tanken på denna katastrof
och glöm ej åt försynen att ägna tack och lov
för det en bror, en syster, en moder och en far
ej med ombord på Titanics första resa var.


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]