[Mike Oldfield Moonlight Shadow]

[The Story of Bonnie and Clyde]

[Kärlekens träd]

Number One Hit


All the #1 Songs
"Sept 1959 - May 1963"

[topp]

Mike Oldfield Moonlight Shadow
LÄNKAR

Dagens visa 2003 aug 14
1 Tubular.net - MIDI Files
2 Tubular.net - Lyrics
3    
4 Hergest Ridge Real Audio
5    
6 oldfield.cz
7    
8 Angus
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16 lebaron.at


[topp]

[The Story of Bonnie and Clyde]

[Kärlekens träd]

The Poems of Bonnie Parker

HistoryBuff.com


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 augusti 14

The Story of Bonnie and Clyde


You've read the story of Jesse James--
Of how he lived and died;
If you're still in need
Of something to read
Here's the story of Bonnie and Clyde.

Now Bonnie and Clyde are the Barrow gang.
I'm sure you all have read
How they rob and steal
And those who squeal
Are usually found dying or dead.

There's lots of untruths to these write-ups;
They're not so ruthless as that;
Their nature is raw;
They hate the law--
The stool pigeons, spotters, and rats.

They call them cold-blooded killers;
They say they are heartless and mean;
But I say this with pride,
That I once knew Clyde
When he was honest and upright and clean.

But the laws fooled around,
Kept taking him down
And locking him up in a cell,
Till he said to me,
"I'll never be free,
So I'll meet a few of them in hell."

The road was so dimly lighted;
There were no highway signs to guide;
But they made up their minds
If all roads were blind,
They wouldn't give up till they died.

The road gets dimmer and dimmer;
Sometimes you can hardly see;
But it's fight, man to man,
And do all you can,
For they know they can never be free.

From heart-break some people have suffered;
From weariness some people have died;
But take it all in all,
Our troubles are small
Till we get like Bonnie and Clyde.

If a policeman is killed in Dallas,
And they have no clue or guide;
If they can't find a fiend,
They just wipe their slate clean
And hang it on Bonnie and Clyde.

There's two crimes committed in America
Not accredited to the Barrow mob;
They had no hand
In the kidnap demand,
Nor the Kansas City Depot job.

A newsboy once said to his buddy:
"I wish old Clyde would get jumped;
In these awful hard times
We'd make a few dimes
If five or six cops would get bumped."

The police haven't got the report yet,
But Clyde called me up today;
He said, "Don't start any fights--
We aren't working nights--
We're joining the NRA."

From Irving to West Dallas viaduct
Is known as the Great Divide,
Where the women are kin,
And the men are men,
And they won't "stool" on Bonnie and Clyde.

If they try to act like citizens
And rent them a nice little flat,
About the third night
They're invited to fight
By a sub-gun's rat-tat-tat.

They don't think they're too smart or desperate,
They know that the law always wins;
They've been shot at before,
But they do not ignore
That death is the wages of sin.

Some day they'll go down together;
They'll bury them side by side;
To few it'll be grief--
To the law a relief--
But it's death for Bonnie and Clyde.


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 augusti 14

Kärlekens träd
bestormas av
åtta giftaslystna
flickor

Ur ett kistebrev
(1847)
(Österlens museum)

Uti lövens gröna skrudar,
högt i Kärleksträdets topp
satt en här av kärleksgudar,
skådande än ner än opp.
Brun och blond och svart till håren,
rundad, smärt och ung till åren,
varend´ suckar, att ej än
någon flicka ha till vän.
Lilla Stina lilla Gusta
gingo Kärleksträ´t förbi.
hörde sång om älskogslusta,
deras hjärtan rörde sig.

Ha! vad bör man nu ej våga!
Låt oss Trädet strax kullsåga;
alla ha vi dem ju då?
Husch, nu gick man hurtigt på.
Fiken fallskapskretsen ökte,
underverket lustigt fann:
med ett streck hon genast sökte
ruska ned åt sig en man.
Liten Anna sig bereder,
att med käppen djärvt slå neder
den där Herr´n med käpp och hatt.
Vad gör kärlek ej för spratt?

Och den känsliga Dorinna
ser med hjärtlig tjusningsblick
upp i trädet, för att finna
sällheten i manbart skick.
En husar ser ned och skämtar:
Emma strax en stege hämtar,
kliver upp, förtjust, och snart
får sin älskling ned med fart.
På en gren som döljs för dagen,
nederst upp på Trädets stam,
sågs en gammal djupt betagen.
Margareta skyndar fram.

Hastigt tar hon uti famnen
skatten, och den för i hamnen:
hellre ta vad fångas kan,
än till slut alls ingen man.
Detta Kärleksträd så herrligt,
var månn´ tro det sökas må?
Längtande och ömt och kärligt
mången flicka tänker så.
Han´ som älskar vin för flickor,
han med alltid tomma fickor,
hur befängt han svävar ut,
blir dock aldrig gift till slut.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]