[Fanny Crosby] | [Låt mig få höra om Jesus]

[Mormors hem]

wav-fil i bakgrunden
originaltext och melodi i midiformat
RÖD & GUL
VIT & SVART

GÖR DETSAMMA HAR HAN SAGT...
Jesus älskar alla barnen
alla barnen på vår jord!
Röd och Gul och Vit och Svart
gör detsamma har Han sagt.
Jesus älskar alla barnen på vår jord.
wav-fil i bakgrunden
originaltext och melodi i midiformat


[topp]

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Mormors hem]

[Fanny Crosby Låt mig få höra om Jesus]


Fanny Crosby över hundra texter och midis


Dagens visa
2001 dec 14

LÄNK

Fanny Crosby

Fanny Crosby
källa: Oscar Feldt, Psalm- och sångförfattare i Sionstoner, Fosterlands-stiftelsen, 1944

Vad Lina Sandell varit för den svensktalande kristenheten, det har den blinda Fanny Crosby varit för den engelsktalande världen.

Frances Crosby, föddes i New York den 20 mars 1820.

Då hon var endast 6 veckor gammal fick hon en svår ögonsjukdom, som gjorde henne blind för livet. Samma år dog fadern. Modern kunde hålla hemmet samman och gav sin lilla flicka en så god uppfostran som möjligt.

Farmodern kom dock att betyda mest för henne under uppväxtåren. Den fromma farmodern var den blinda barnbarnets ögon. Hon tog ut henne ut i solskenet och berättade för henne om solens ljus om dagen och om månens bleka silver om natten.

Hon berättade om natthimlens dunkel och stjärnornas tallösa skara.

Allt målades i så levande färger, att hon fick en klar uppfattning om allt det underbara som fanns i naturen.

Farmors största gåva till flickan var den kärlek till den heliga skrift hon ingöt i hennes hjärta. Bibeln var för den gamla en levande bok, och därför kunde hon skildra de bibliska berättelserna så verklighetstroget, att de grepo barnet med en sällsam kraft. Farmor lärde henne hela kapitel i bibeln utantill. De bibliska gestalterna blevo därför hennes käraste vänner och Guds ord den största skatten.

På blindinstitutet i New York stannade hon i 23 år, först som elev och sedan som lärarinna.

Under årens lopp utvecklades hennes skaldegåva och blev allt rikare och djupare.

År 1858 gifte hon sig med med en blind men mycket begåvad musiker, van Alstyne.

Fanny Crosby uppnådde en hög ålder, den 12 februari 1915, öppnades pärleportarna, och hennes ande svingade sig upp i ljusets värld för att där ansikte mot ansikte skåda den Frälsare, som hon här besjungit. För evigt bärgad kunde hon nu sjunga:

"Trygg i min Jesu armar,
Trygg vid hans ömma bröst,
Under hans kärleksskugga
Vilar min själ med tröst.

Länkar - blinda diktare på Visornas hemsida

Den blinda sångmön 
Den blinda Bengtas sånger 


[topp]

melodin i midiformat
Låt mig få höra om Jesus
text: Frances (Fanny) Crosby-van Alstyne
musik: J R Sweney 1880
noter: Psalmer och Sånger,
Libris Verbum, 1997, nr 46

Låt mig få höra om Jesus
skriv i mitt hjärta vart ord
sjung för mig sången så dyrbar
skönaste sång på vår jord,
sången som änglar i natten
sjöngo för herdar en gång:
Ära till Gud i det höga
frihet från bojornas tvång.
Låt mig få höra om Jesus
skriv i mitt hjärta vart ord
sjung för mig sången så dyrbar
skönaste sång på vår jord.

Säg mig det åter och åter,
hur på vår jord han gick kring,
frestad, föraktad och ringa,
ägande själv ingenting.
Synderna mina dem bar han,
smärtorna tog han på sig,
redo att hela och hjälpa,
redo att uppoffra sig
Låt mig få höra om Jesus
skriv i mitt hjärta vart ord
sjung för mig sången så dyrbar
skönaste sång på vår jord.

Låt mig få höra om korset,
kvalen och smärtan han led,
visa mig graven i berget,
där man hans kropp lade ned.
O vilken underbar kärlek:
Det var för mig som han dog,
det var för mig som han uppstod.
Herre min Gud det är nog.
Låt mig få höra om Jesus
skriv i mitt hjärta vart ord
sjung för mig sången så dyrbar
skönaste sång på vår jord.

LÄNK

Fanny Crosby

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida][topp] | [till dagens visa 2001]

melodin i midiformat
Dagens visa 2002 december 14
Visan är skriven av en "olärd, sotig smed med valkiga nävar".
Melodin är Lina Sandells: "Jag är en gäst och främling". Ingår i något förändrad form i Lapp-Lisas Sånger (1952)
Källa: Oscar Lövgren: Läsarsång och folklig visa - Andra delen.

Mormors hem

av Nils Jonsson (1859-1934)

melodi: Lina Sandell "Jag är en gäst och främling"

original text: (Home! Sweet Home!) John Howard Payne

original musik: Henry Rowley Bishop

midifil och noter
original text

Säg minns du låga stugan
med vita fönster på,
den nätta förstukvisten
med sina rutor små,
där bodde mor och morfar
i sina bästa dar,
där lekte ju vår moder,
ty där hon liten var.

Hem, hem, du lilla hem,
och lyckans sal den lyste
i mormors kära hem!

En trädgård stod i hörnet
med blom och frukt så tung,
den ha de åt sig vunnit
bland sten och mossig ljung,
en brunn, vars friska vatten
så klart ur klippan sprang
och sedan nedåt vägen
ett stort potatisland.

Hem, hem, du lilla hem,
och lyckans sal den lyste
i mormors kära hem!

I hagen stod en smedja,
den byggde mammas bror,
när far kom hem från sågen
han gjorde barnen skor,
en åttiårig farmor,
hon tråd av linnet spann;
så starka skor i handeln
nätt nog nu köpas kan.

Hem, hem, du lilla hem,
och lyckans sal den lyste
i mormors kära hem!

I spiseln brasan sprakar,
hon ger sitt varma sken,
en liten panna ångar
på sina höga ben,
men vill hon brusa över,
då passar mormor opp,
och strax vid kaffebordet
hon bjuder på en kopp.

Hem, hem, du lilla hem,
och lyckans sal den lyste
i mormors kära hem!

Den henne lärde känna,
han fann en älsklig själ,
som alltid ur det tysta
kan handla rätt och väl;
hon verkade så troget
förutan knot med flit,
och kom en fattig husvill,
den gav hon glad en bit.

Hem, hem, du lilla hem,
och lyckans sal den lyste
i mormors kära hem!

Det råder frid och glädje
uti det lilla tjäll,
ty far ur Bibeln läste
båd´ jul- och vardagskväll,
och barnens sånger ljuda
i vår som kulen höst,
ty fröjden uti Herren
den var för mormor störst.

Hem, hem, du lilla hem,
och lyckans sal den lyste
i mormors kära hem!

För hem, för barn och make
hon var en moder god,
att hjälpa alltid färdig
med råd och goda ord.
Så gingo år och dagar
tills sågen stannat har,
se´n bort till Bottenhavet
ifrån sitt hem hon far.

Hem, hem, du lilla hem,
och nu har mormor flyttat
utur sitt kära hem!

Septembersolen sjunker
så klar i västerled,
de gula löven falla
så lätt på jorden ned;
då kom ett sorgens budskap:
Vår mormor står på bår.
Och genast i sitt öga
man känner sorgens tår.

Hem, hem, du lilla hem,
och nu är mormor borta
ifrån sitt kära hem!

Nu vilar hon i mullen
på kullen invid strand,
där älvens forsar brusa
med dån från havet fram.
Dess vatten fordom rövat
två barn ur hennes famn
och snart hon fick dem möta
på tidens andra strand.

Hem, hem, du lilla hem,
skall vi ock henne möta
uti ett högre hem?


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]