[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

Jukebox Tebordet
Guantanamera


Guantanamera midi/karaoke

Sök Guantanamera Clip Real audio
Guantanameralearn spanish through our songs and lyrics


Folclore Argentino

spanska midisajter

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]
DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 maj 14

Nolhåtten å polisen.

Nordbohuslänsk dialekt.

Källa:
Svensk Skämtlynne
Samlade av Oscar Svahn
Bonniers, 1886

Om jä feck en gris på attan punn - far,
vell jä ente slide sådden hunn - far,
som jä sled i stan - ja
no går allting an. Ja
hör no på, la maden töste munn´ - far.

På e´ gada for jä longt min väj - far,
då kom en polis å hogg i mej - far,
å han borja skälla:
"Du har enge bjella!"
Å jä svara: "Näggu harn´te jäj - far!"

"Bjella broggar ve på söör å nöd - far,
men på märre ä dä öfverflöd - far,
ho går indå väjen ..."
No så feck jä mej en
smäll på käften - dä va skam te stöd - far.

Jä tau still e stonn å sadd på slä´n - far,
men han nappa i å drou mej dän - far,
fast jä holl i stagen ...
Har I hort på magen
te polis i hele Bå´uslán - far?

Han flöu på mej, som den värste tork - far,
han va stärk, dä va en tjycke bork - far.
Snart kom flere hunnar,
jä slapp ente unnar -
jä ble´ toggen som en tjyf å skork - far.

Jä va ente luden te gå mä - far -
kan I undre nogge mö´t på dä - far? -
nä, I skulle sett mej!
Godt jä skulle redt mej,
men mett piskeskaft va bare trä - far.

Mange hunnar ä en hares dö´ - far,
men de feck allt fy´lle fem par spö - far,
inna dess jä ga´ mej,
sinna feck de ta mej ...
Allri´ ha´ jä vort i sådde nö - far.

Å i korra´ svor jä mange salm - far,
ente fans der va´n å ente halm - far.
Tänk så jä feck li´a!
Jä vell bare sia:
Nåde ska f-n i rappet ha sin Palm - far.

jäj = jag
söör å nöd = får och nöt
tau = teg
luden = hågad

[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 maj 14
melodin i midi format

Bokbindarevisa
text: ur Svensk Bokbindaretidning
nr 4, 1903
melodi: Petter Jönsson

Vårt yrke är ej mera vad det har varit,
snart handpress, liksom häftlåda bort hava farit.
Snart ingen mera förstår den konsten att falsa,
om böcker slipper man slå och pressa och valsa.

Och klappa falsar, och boken noga kaschera,
det ej betalas och förekommer ej mera.
Och sätta an och i läder göra sker sällan,
men tyst med detta, må det förbli oss emellan.

Nu häftas boken uti maskin på sekunden,
och skäres kring, samt bums in i pärm och är bunden
uti ett band som är elegant, starkt och billigt,
nu alla kunder de låta binda sig villigt.

Nu finns maskiner långt mera än vi behöva,
och deras sång - vid vår lättja - stilla oss söva.
Tänk, falsmaskinen som blivit primus på scenen,
har lyckats för oss att spara in på falsbenen.

Ej några häftnålar mer behöva vi nöta,
ty häftmaskinen nu all vår häftning skall sköta.
Och några bindsnören icke mera får finnas,
gas det häftas, och den är ljus vill jag minnas.

Snart varje skärpress hör blott till antikviteter,
och tunga, sadel, punktur och allt vad det heter,
och spetsar, passare, likasom falslinialer,
att nyttja dylika verktyg är nu skandaler.

Nu skäras böcker och papp så ledigt i massa,
uti maskiner, som köps per tid och per kassa,
och all ansmörjning, varöver vi ha fått klaga,
det gör maskinen, om blott i veven vi draga.

För när som nybörjar´n skulle till att förgylla,
han ställde arbetet för en tid på en hylla.
När dit han titta, han börja genast att svetta,
på kundens gräl, tvangs han fart i arbetet sätta.

På  handförgyllning nu ej behöves att grubbla,
den utför Pressen, och det förutan att snubbla,
om blott på pressgarnityren icke vi knussla,
kan vi produkten som handförgyllning insmussla.

Men om du ej har tillräckligt mynt uti pungen,
till garnityren, men likväl dock du är tvungen,
att på beställning utföra banden halvfranska,
du köper färdiga ryggar, svenska och danska.

Ja hell - vårt yrke det uppnår snart idealet,
och driva det, är numera icke så galet,
om blott krediten vill stå oss bi här i livet,
sen får det bliva så gott det kan, det är givet.


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]