[The Father of Gospel Music] | [Peace in the Valley]

[We can make the world a better place]

[Första Röstsedeln]

This Old Soul Of Mine


jukebox (Real Audio)


[topp]

The Father of Gospel Music


LńNKAR
Thomas Andrew Dorsey (1)   
Thomas Andrew Dorsey (2) Peace in the Valley (2) - Elvis
Thomas Andrew Dorsey (3) Peace in the Valley (3) - midi
Thomas Andrew Dorsey (4) Peace in the Valley (4) - Jerry Morris
   Peace in the Valley (5) Ctrl-F SŲk peace

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[We can make the world a better place]

[Första Röstsedeln]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida][topp] | [till dagens visa 2001]

text och ljudfiler
Dagens visa 2002 september 14

We can make the world a better place

text: UNESCO

Children all over the world
Deserve the same rights everywhere
The right to be loved
The right to a home
The right to happiness
Children all over the world
Deserve the same rights everywhere
The right to sing
The right to play
The right to freedom and peace
Children all over the world
Deserve the same rights everywhere
The right to learn
The right to good health
Dignity and justice for all

CHORUS

Thatís why we need your help
And your support
We only ask to grow up well
We can make the world a better place
If we do it together.

Children all over the world
Have responsibilities everywhere
Letís be loving
Letís be kind
Let us give happiness
Children all over the world
Have responsibilities everywhere
Letís learn well
Letís play well
Letís lead healthy lives
Children all over the world
Have responsibilities everywhere
Letís respect others
Letís treat all alike
Letís live in freedom and peace.

CHORUS

Thatís why we need your help
And your support
We only ask to grow up well
We can make the world a better place
If we do it together


[topp] | [till dagens visa 2002]


Dagens visa 2001 september 14
Den 23 mars 1946. 

Må jag som haft förmånen att få tillverka denna valurna, lägga den första röstsedeln i den. 

Må Gud vara med varje medlem av Förenta nationerna och genom edra ädla ansträngningar bringa en varaktig fred till oss alla - 
överallt på jorden 

Paul Antonio 

Mekaniker

Ture Casserberg: FÖRENTA NATIONERNA
Världens största förening GEBERS 1950
Det är lätt att vara kritisk och se svagheterna i FN. Men vad FN behöver, är stöd från alla människor, som vill ha fred. FN blir, vad man gör det till. De ord, som inleder stadgan är dess viktigaste del: Vi, Förenta nationernas folk ... Nyckeln till framgång för FN ligger i händerna på människorna i medlemsstaterna.

Vad hjälper det, om man har en förnämlig Stradivarius-fiol och ingen kan spela på den? Men en musikens mästare kan framtrolla utmärkt musik ur en mycket enkel fiol. Förenta nationerna är instrumentet för fred.

Det är kanske inte fullkomligt, men om människorna förstår att handha det rätt, kan resultatet ändå bli mycket gott. 

Mänsklighetens hopp kan illustreras av det brev man fann i Förenta nationernas valurna, då den levererades från tillverkaren. 

Plåtslagaren, som gjort den, hade skrivit följande lyckönskan:

Den 23 mars 1946. 

Må jag som haft förmånen att få tillverka denna valurna, lägga den första röstsedeln i den. 

Må Gud vara med varje medlem av Förenta nationerna och genom edra ädla ansträngningar bringa en varaktig fred till oss alla - 
överallt på jorden 

Paul Antonio 

Mekaniker


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]