Remembering Elvis Presley
16 August 1977 - 16 August 2011

Länkar:

Jukebox Tebordet Elvis Presley

rareElvisPresley.com

Elvis Presley sito ufficiale italiano

[Wooden Heart]

[Robert Burns Trots allt det]


Muß i' denn zum Städtele hinaus (originaltext)

Wooden Heart

Texter - Elvis Presley

Elvis Presley officiell sajt


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 augusti 16
Muß i' denn zum Städtele hinaus (originaltext)
Wooden Heart midi text

WOODEN HEART


Can’t you see I love you
Please don’t break my heart in two
That’s not hard to do
‘Cause I don’t have a wooden heart
And if you say goodbye
Then I know that I would cry
Maybe I would die
‘Cause I don’t have a wooden heart

There’s no strings upon this love of mine
It was always you from the start
Treat me nice treat me good
Treat me like you really should
‘Cause I’m not made of wood
And I don’t have a wooden heart

Muss i denn, muss i denn
Zum Stadtele hinaus
Stadtele hinaus
Und du, mein schatz, bleibst hier

Muss i denn, muss i denn
Zum Stadtele hinaus
Stadtele hinaus
Und du, mein schatz, bleibst hier

There’s no strings upon this love of mine
It was always you from the start
Sei mir gut sei mir gut
Sei mir wie du wirkflich sollst
Wie du wirklich sollst
‘Cause I don’t have a wooden heart


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 augusti 16
Text: Hjalmar Branting

En innerlig medkänsla med de förtryckta, bitande hån över det skotska prästregementet, livligt förakt för junkerövermod och adelshögfärd - det var de sociala strängar Robert Burns slog an i sin poesi.

Han hälsade också under de sista åren av sin korta levnad med hänförelse den franska revolutionens utbrott. Sin stolta oavhängighetskänsla i bondejacka gav han uttryck åt i en mycket bekant visa, "Trots allt det!", som - vi tro i en översättning av Freiligrath - än i dag [1904] föredrages i arbetarkretsar i Tyskland och som i svensk dräkt fått följande tolkning:

LÄNK TILL

Robert Burns

Trots allt det!
text: Robert Burns (1759-1796)
svensk text: Gustaf och
Elisabeth Retzius, 1872

Ej höfs det redligt armod väl
Slå blicken ned - och allt det;
Vi gå förbi en sådan träl,
Vi trotsa armod - allt det!
Och allt det och allt det.
Vårt stånd är lågt, och allt det;
Men rang är myntets prägel blott,
Och mannen guld, trots allt det.

Vår dräkt, den är af vadmal grå,
Och grof vår kost, och allt det.
Låt narrar sturskt i siden gå,
En man är man, trots allt det,
Trots allt det och allt det,
Blott glitter är dock allt det;
En redlig man, hur fattig än,
Är kung bland män, trots allt det!

Fast lord han kallas, sprätten där,
Som yfs så stolt, och allt det,
Hvars blotta vink ju lydas plär,
Ett nöt är han, trots allt det,
Trots allt det och allt det,
Hans stjärnor, band och allt det -
Själfständig man, han ser därpå
Och ler däråt, och allt det!

Monarken skapar riddersman,
Markis och hertig, allt det:
En redlig man ej skapar han,
Ej i hans makt är allt det,
Och allt det och allt det.
Trots granna titlar, allt det,
Har kärnfullt vett, har manlig dygd
Dock högre rang än allt det.

Så bedjom då, att komma må -
Hvad komma skall, trots allt det -
Att vett och dygd, från bygd till bygd
Må segra dock, trots allt det.
Trots allt det och allt det,
Det blir en tid, trots allt det,
Då hvarje man i världen vid
Vår broder nämns, trots allt det!

LÄNK TILL

Robert Burns

[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]