[35 country midis] | [MrKens Tribute to Johnny Cash]

[PMS Blues] | [Barndomsminnen][topp]

Dolly Parton midis


Tre texter - PMS Blues

Dolly Parton On-Line


PMS Blues

text och musik: Dolly Parton

från Heartsongs [Live from HOME] (1994)

Eve you wicked woman, you done put your curse on me
Why didn't you just leave that apple hangin' in the tree
You make us hate our husbands, our lovers and our boss
Why I can't even count the good friends I've already lost
Cause of PMS blues, PMS blues
I don't even like myself, but it's something I can't help
I got those God almighty, slap somebody PMS blues
Most times I'm easy going, some say I'm good as gold
But when I'm PMS I tell ya, I turn mean and cold
Those not afflicted with it are affected just the same
You poor old men didn't have to grin and say "I feel your pain"
PMS blues, PMS blues
You know you must forgive us for we care not what we do
I got those can't stop crying, dishes flying PMS blues

But you know we can't help it
We don't even know the cause
But as soon as this part's over, then comes the menopause
Oh, Lord, Oh, Lord
We're going to always be a heap of fun
Like the devil taking over my body, suffering, suffering, suffering
Everybody's suffering, huh?

But a woman had to write this song, a man would be scared to
Lest he be called a chauvenist or just fall victim to
Those PMS blues
You know we'd kill for less than that
PMS blues
You don't want to cross my path
Cause a pitbull ain't no match
For these teeth a clenchin', fluid retention
Head a swellin', can't stop yellin'
Got no patience, I'm so hateful
PMS blues, premenstrual syndrome
Got those moods a swingin', tears a slingin'
Nothin' fits me when it hits me
Rantin', ravin', misbehavin'
PMS blues

It's the only time in my life I ever think about wishing I'd been a man
But you know that only means one thing
If I'd have been a man, I'd be somewhere right this very minute
With some old cranky, naggin', raggin' hateful woman
With those old PMS blues
PMS blues
I don't want to talk about it, we both could do without it
Got those treat your kids bad, don't you talk back
Gone ballistic, unrealistic
Awful lowdown, bitch to be around
PMS blues

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

[topp]

Country-midis[topp]


MrKens Tribute to Johnny Cash


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 november 16

Barndomsminnen
text: Anna A
Anna Wästberg (1832-1905)

Ej störes sabbatsfriden av minsta knäpp.
De vita liljor ringa, med guld till kläpp;
omkring dem står lavendeln, så grann och mörk,
och över honom "hänger" en luftig björk.

Min mor sig redo gör att till kyrkan gå,
och lätta silverskyar se ned därpå:
spetskantad huvudbonad av vitt musslin,
röd silkeduk och psalmbok, så fin, så fin!

Jag står bredvid och blickar förtjust på mor
och tänker: ack, om bara jag vore stor!
Så skyndar jag åt hagen i största hast
och binder, "litet misslynt", min örtakvast ...

Han är ju "riktigt simpel", min bästa kjol,
min halsduk likaledes, fast ny i fjol,
och fast jag redan läser så bra som få,
har ingen egen psalmbok jag fått ändå!

*

Nu är jag "stor och gammal" se´n många år,
har dyrbar silkeskjortel och gråsprängt hår
och silkeduk och psalmbok så fin, så fin,
och till och med ett hjärta - utav rubin.

Och det är söndag nu, liksom förr en gång,
och stadens klockor dåna: bing bång, bing bång!
Av mänskor hela torget blir svart till slut.
Jag står en stund vid fönstret och blickar ut.

Men knappast vet jag själv, vad jag tänker på
röd silkeduk och psalmbok och ... ögon blå,
lavendelhäck och liljor och allt det där ...
mitt hjärta minns en tid, som förgången är.

Och vid det stora minnet av hem och mor,
det kännes rakt omöjligt att "vara stor".
Nu är min högsta önskan - Gud känner den -
att riktigt, riktigt kunna bli barn igen.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]