Jukebox Tebordet
Christmas Music


[Doggie in the window] | [En Uppsalaflicka] | [Kalle Broling Eira-visan]

[topp]

How Much Is That Doggie In The Window

text och midifil

mp3-fil (579 kB)


[topp] | [till dagens visa 2001]

melodin i midi format
Dagens visa 2002 december 17

En Uppsalaflicka
text: Gustaf Fröding
musik: Tommy Rådberg

"Hör på, kära vän, och skål, kära vän,
drick ur, kära vän," sa Fina,
"det goda en gjort, det får en igen,
för ont, som en gjort, får en pina,
månntro jag kan komma till himmelen än
precis som en laggift fru,
häll i, kära vän,
drick ur, kära vän,
hör på, vad tänker du?

Jag håller ju av och jag tycker ju om
varenda student, som jag känner,
om också vår hela studentkår kom,
jag höll dem väl alla för vänner,
när fästmör och systrar ge sjutton i dem,
för det de ej sköta sig,
då ha de ett hem,
då ha de ett hem,
då ha de ett hem hos mig.

Vackra Klas, som du såg, fina John, som du minns,
det är gossar, som duga," sa Fina,
"och den svarte Karl Filip, du vet, är en prins,
är en prins ibland gossarne mina,
och den långe, du kommer ihåg, vet du, den,
han är också så vacker och snäll,
men se du, kära vän,
men se du, kära vän,
är min älskade vän för i kväll.

Utan mig inga kyssar och sådant ni fått,
men fått hålla er stilla om natten
och fått griniga miner av mostrarna blott
och allsingen porter, men vatten
- se hos mig får en sjunga så mycket en vill,
och hos mig har vi bröllop var natt,
och jag bjuder ju till,
och jag bjuder ju till,
så studenterna ha litet glatt.

Det är vilt detta här och det går väl på tok
med oss alla studenter," sa Fina,
"men så blir en väl gammal och klok som en bok
och får sitta och sucka och grina,
tills en far upp till himla, jag tror inte än
att Gudfader är butter och snål,
vad tror du, kära vän,
och häll i, kära vän,
och drick ur, kära gosse, och skål!"
 


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida][topp] | [till dagens visa 2002]

LÄNK
Luffarpoeten och grändfilosofen
Carl Albert Broling

Dagens visa 2001 december 17
Eira-visan
källor: Victor Arendorff, Svartsjöfångar;
Per Anders Fogelström, Okänt Stockholm, Bonniers, 1967
Eira, "kurhuset" (för veneriskt sjuka) låg vid
Hantverkargatan.
Eira öppnades 1816, 1947 övertogs sjukhusets
funktion helt av
Sankt Görans sjukhus. Det revs 1955.

Eira-visan
text: Kalle Broling
(Carl Albert Broling)

Vid Kungsholms strand där Mälarns vågor sköljer
en liten del utav vår huvudstad
där står ett gammalt plank som nästan döljer
en lika grå som gammal husfasad.

Du kanske frågar vem som bor därinne
- jo, flickor klädda uti snövit skrud,
men flickor som glömt bort sitt ädla sinne
och brutit har emot Guds sjätte bud.

Ja, inom dessa murar grå och kala
där höres aldrig något muntert skratt
men säkert kunna de i stället tala
om mången sorgbeklämd och sömnlös natt.

Från Eiras rum mång tusen tankar hastar
långt ut i rymden och förs bort av den
men säkert också mången flicka kastar
en sorgsen tanke på sitt barndomshem.

Men flickor sörjen ej för vad ni blivit
nej, låt oss stämma upp ett muntert skratt.
Ty när man endast en gång lever livet
så tycker jag att det skall levas glatt.

Och jag som skrivit dessa enkla rader
har lidit skeppsbrott uppå livets hav,
jag har för längesen glömt bort Gud fader
och seglar nu tills skutan går i kvav.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]