"Dåm talar så mycke´ om Kristina Nilsson!" sade en bondgumma i Stockholmstrakten.

"Dä kom en gubbe te´ oss i höstas som hade hört´na i Stockholm, å´ han sa´ att hon bara sjöng 'Vermlandsvisan'. Gubben sjöng den för mej, han, men inte tyckte ja´ dä va någe inte."

Songs at Heftone.com


the tunes and ditties of the 1920's and more.LÄNK:
DAGENS VISA:   2004 apr 18

Nykarlebyvyer
Klicka på Litteratur

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Länk Tre Sångaktriser] | [Kommentar - Fjorton år...]
LÄNK:
DAGENS VISA:   2003 apr 18

Svenska folkvisor m.m. text och midi


Ctrl-F Sök kristall melodin i midiformat
Dagens visa 2003 april 18

Kristallen den fina


Kristallen den fina som solen månd skina,
som stjärnorna blänka i skyn.
Jag vet en flicka i dygden den fina,
en flicka i denna byn.
Min vän, min vän och älskogsblomma!
Ack, om vi kunde tillsammans komma
och jag vore vännen din
och du allra kärestan min!
Du ädela ros och förgyllande skrin.

Och om jag än fore till världenes ände,
så ropar mitt hjärta till dig.
Och om jag än fore till världenes ände,
så ropar mitt hjärta till dig,
till dig, min vän och älskogsblomma!
Ack, om vi kunde tillsammans komma
och jag vore vännen din
och du allra kärestan min!
Du ädela ros och förgyllande skrin.

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Länk Tre Sångaktriser] | [Kommentar - Fjorton år...]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

länk

"Dåm talar så mycke´ om Kristina Nilsson!" sade en bondgumma i Stockholmstrakten.

"Dä kom en gubbe te´ oss i höstas som hade hört´na i Stockholm, å´ han sa´ att hon bara sjöng 'Vermlandsvisan'. Gubben sjöng den för mej, han, men inte tyckte ja´ dä va någe inte."


JENNY LIND (1820-1887) SIGNE HEBBE (1837-1925) KRISTINA NILSSON (1843-1921) 
JENNY LIND SIGNE HEBBE KRISTINA NILSSON

TRE SÅNGAKTRISER[topp] | [till dagens visa 2001]
melodin i midiformat
Fjortan år va ja i Felpesta

Visa i Värmlandsdialekt.
(På en Tyrolermelodi.)
text: Knut Lilljebjörn

Fjortan år va´ ja´ i Felpesta´,
Litta flecke, va´ lustig å gla´.
Ingen friere hörde ja´ å,
Ingen heller ja´ tänkte uppå.

Rassa dö men, ja´ ble femtan år,
Lärka´ söng, göken gol, dä va´ vår.
Allt va´ gladt, jola grön, himmel blå,
Men dä vållde mej någe ändå.

Flecker, giss´ om I kan, hur dä va´:
Ja´ va´ fläcketals lessen å gla´.
Iblann va´ ja´ så blek, iblann rö´,
Hvarken ville ja´ lef´ eller dö.

Åtte dar ätter Pinst eller mer,
Ve dä löte som sola geck ner,
Va´ ja´ oppe på berge´, hå hå!
Inte lång ifrå Öngshötte rå.

Olle Asp ifrå´ Hornkull´n - jo pytt!
Feck ni vete, så säg, någe nytt?
Men så möe te å testå går an,
Att te jula blir Olle min man!

[topp]Löte, ett värmländskt ord, som betyder en ungefärlig tid.

Öngshötte rå. På gränsskillnaden mellan Filipstads skog och Yngshyttans område är en plats med utmärkt vacker utsikt, hvilken blifvit kallad "Kärlekshagen". Orsaken till denna benämning torde Filipstadsflickorna bättre kunna upplysa om än jag - om de gitta.

Hornkull´n. En gård med ett gammalt hytteområde och nu nedlagda koppargrufvor.

Anmärkning - E. G. Lilljebjörn

Björnstjerne Björnson räknar i Fiskejenten denna sång till "Svenska folkvisor", och så har den länge af allmänheten uppfattats. Författaren skref emellertid orden till en melodi, som han, om jag minns rätt, hört af i Sverige konserterande tyrolare, och hvilken i strofens midt och slut utmärktes af den för Schweiz och Tyrolen karakteristiska jodlingen.

Lilljebjörns dikt intogs jämte musik i Filikromen, där den, under N:r VIII i 6:e samlingen, återfinns "upptecknad i Värmland af Fabrikören herr C. Th. Svanberg", men med vissa afvikelser, särskildt i 4:e strofen. I Filikromen väckte den lilla visan författarinnan Fru Vendela Hebbes uppmärksamhet, och genom hennes dotter, den berömda sångerskan Fröken Signe Hebbe, blef den känd och populär både inom och utom Sverige.

Fröken Hebbe sjöng endast de tre första stroferna och dessa med något förändrade ord och på riksspråk. I Berlin utförde hon sången första gången offentligen, och variationerna voro tillagda af hennes sånglärare, komponisten Richard Wüerst. År 1863 föredrog hon med stor framgång visan för badensiska hofvet vid ett dess besök i Mannheim. Äfven i Paris och Italien slog den lilla muntra sången mycket an. I Amerika har den sjungits af t. ex. Sigrid Arnoldsson.

För större delen af dessa upplysningar stannar jag i förbindelse hos Fröken Signe Hebbe.

Källa: Minnen af Henrik Lilljebjörn utgivna af E.G. Lilljebjörn Wilhelm Billes bokförlag 1912

Den s.k. svenska folkvisan "Fjorton år tror jag visst att jag var" har t.ex. främst blivit känd som Christina Nilssons "signaturmelodi", men visan skrevs, i den version den blev allmänt bekant, faktist av Wendela Hebbe till dottern Signe, antagligen då hon var sjutton år. Hon kallade visan "När jag blev sjutton år", efter den andra strofens inledning, och tycks som förlaga ha använt sig av en visa, som hon hittat i sånghäftet Filikromen.

Ursprungligen författades den av värmlänningen Knut Lilljebjörn, svärfar till Erik Gustaf Geijer, i början av 1800-talet med en lite annan text än i Filikromen.

Källa: Inga Lewenhaupt Signe Hebbe (1837-1925) Skådespelerska Operasångerska Pedagog Institutionen för teater- och filmvetenskap Stockholm 1988[topp] | [till dagens visa 2002]
melodin i midi format
Kristina Nilssons visa

Högt i Småland ut i Växjö-trakten
stod min vagga i ett torftigt tjäll
där naturen uti fulla prakten
strödde blomster på en mossrik häll.
Där höga furor susa, lärkan slår sin drill,
skogens fåglar sjunga och jag lyss därtill.
Där i skogen satt jag mången, mången gång
hörde lärkans kvitter, trastens sång.

Näckens spel jag hörde uti kvällen
sedan dagens fäste släckt sin sol.
Efter den jag sedan tog modellen
till en enkel men en kär fiol.
Ljungby marknad leker än i håg och sinn
uti en förtrollad värld jag blickar in.
Där i skogen satt jag mången, mången gång,
hörde lärkans kvitter, trastens sång.

Nu jag sjungit har i många länder.
I Paris där blev min lycka gjord.
Därför nu så glad jag återvänder
hem till Sverige, till min fosterjord.
Där höga furor susa, lärkan slår sin drill,
skogens fåglar sjunga och jag lyss därtill.
Där i skogen satt jag mången, mången gång,
hörde lärkans kvitter, trastens sång.


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]