START

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm

  

Prins Wilhelm En sjömansvisa

[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

LÄNK TILL ÄTTEN BERNADOTTE

ÄTTEN BERNADOTTE

PRINS GUSTAF (1827-1852)


I rosens doft
Kälkbacks-sång
Mina levnadstimmar stupa
Studentsång, Sjungom studentens lyckliga dag
Vårsång, Glad såsom fågeln i morgonstunden


Levnadsteckning

Prins Wilhelm En sjömansvisa


[nästa] | [topp]

I rosens doft
musik: Prins Gustaf
text: Herman Sätherberg

I rosens doft, i blomsterlundens gömma,
där friden bor emellan berg och dal.
Låt oss fördrömma livets vår,
låt oss förglömma hjärtats sår
och låt oss världen glömma,
låt oss världen glömma!

O fråga ej: vad är att lycklig vara,
o fråga ej: vad är att vara nöjd.
Blott hör naturens egen röst,
och göm dess ord uti ditt bröst,
och sök att dem förklara,
sök att dem förklara!

[nästa] | [topp]

Kälkbacks-sång
text och musik: Prins Gustaf

Kälkarna fram!
Kälkarna fram!
Solen högt på himlen står
och manar oss att hand i hand
skynda till bergets höjd,
därifrån vi med fröjd
åka ned med blixtens fart,
men välta och ibland.

Snötäcket vilar så lugnt över jorden,
kälkbacken är som en spegel så hal,
bröder, hur skön är ej vintern i Norden,
friskhet och liv bo på berg och i dal.

Framåt, framåt, skynda medan tider är.
Framåt, framåt snart ju middag är.

Sången i täten!
Anförarn fram!
Giv an ton!
Ja, framåt marsch!
Följen gossar blå,
ingen här svika må,
framåt, framåt, framåt
på vår glatta
solbeglänsta stråt,
följen gossar blå,
ingen här svika må,
framåt, framåt, framåt
på vår glatta
solbeglänsta stråt.

Kom skynda,
kom, kom skynda, kom!
Se opp, se opp!

[nästa] | [topp]

Mina levnadstimmar stupa
Psalm
musik: Prins Gustaf
text: Johan Olof Wallin

Mina levnadstimmar stupa
mot det stilla målet ner;
i det tysta mörka djupa
sjunka de allt mer och mer.

Dagen, som i skymning skrider,
går för mig ej upp igen,
dagen, som i skymning skrider,
går för mig, ack, går för mig ej upp igen.

Herre, bliv mig när det lider snart,
ack snart, det lider snart
till aftonen.

[nästa] | [topp]

Studentsång
musik: Prins Gustaf
text: Herman Sätherberg

Sjungom studentens lyckliga dag,
låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.
Inga stormar än
i våra sinnen bo,
hoppet är vår vän,
och vi dess löften tro,
när vi knyta förbund i den lund,
där de härliga lagrarna gro!
där de härliga lagrarna gro!
Hurra!

Svea vår moder hugstor och skön,
manar till bragd som i fornstora da'r,
vinkar med segerns och ärans lön,
men den skörd utan strid man ej tar.
Aldrig slockna då
känslans rena brand,
aldrig brista må
trohets helga band,
så i gyllene frid som i strid.
Liv och blod för vårt fädernesland!
Liv och blod för vårt fädernesland!
Hurra!

[nästa] | [topp]

Vårsång
musik: Prins Gustaf
text: Herman Sätherberg

Glad såsom fågeln i morgonstunden
Hälsar jag våren i friska natur'n,
Lärkan mig svarar och trasten i lunden,
Ärlan på åkern och orren i fur'n.

Glad såsom fågeln i morgonstunden
Hälsar jag våren i friska natur'n,
Lärkan mig svarar och trasten i lunden,
Ärlan på åkern och orren i fur'n.

Se, hur de silvrade bäckarna små
Hoppa och slå,
Hoppa och slå
Vänliga armar kring tuvor och stenar!
Se, hur det spritter i buskar och grenar
Av liv och av dans,
Av liv och av dans
I den härliga vårsolens glans!

Se, hur de silvrade bäckarna små
Hoppa och slå,
Hoppa och slå
Vänliga armar kring tuvor och stenar!
Se, hur det spritter i buskar och grenar
Av liv och av dans,
Av liv och av dans
I den härliga vårsolens glans!
uti vårsolens glans!

Glad såsom fågeln i morgonstunden
sjunger jag våren i friska natur'n,
Sorgen där ilar från själen som blunden
ilar från ögat, som fågel från bur´n.

Glad såsom fågeln i morgonstunden
sjunger jag våren i friska natur'n,
Sorgen där ilar från själen som blunden
ilar från ögat, som fågel från bur´n.

Lunder och sjöar i vårdagens dräkt
Sänden er fläkt,
Sänden er fläkt,
visken alltjämt i mitt öppnade sinne
vårens och glädjens och barndomens minne!
Ty sorgen förgår
Ty sorgen förgår,
som ett moln i den blommande vår.

Lunder och sjöar i vårdagens dräkt
Sänden er fläkt,
Sänden er fläkt,
visken alltjämt i mitt öppnade sinne
vårens och glädjens och barndomens minne!
Ty sorgen förgår
Ty sorgen förgår,
som ett moln i den blommande vår.
i den blommande vår

[topp] | [Prins Wilhelm En Sjömansvisa]

Källa: Prins Gustaf,
Vivi Horn,
Förlag Holger Schildt,
Helsingfors, 1946

Sångarprinsen

Den 18 juni kom så budskapet och flög ut över landet: kronprinsessan hade åter nedkommit med en son, som redan i vaggan fick titeln hertig av Uppland.

Hans Högvärdighet ordensbiskopen Johan Olof Wallin yttrade vid den lille prinsens vagga:

Gustaf, boren i naturens sköte, slumrande i vårens blomstervagga, du med det älskade namnet, samla kring dig konsten, snillet, sinnesodlingen, för dess talan, bliv dess hägn.

Josefin var mycket musikalisk och hade en inte stor men klar och frisk stämma. Kanske nådde hennes sång den lilla sovande prinsen i vaggan och blev den första tändande gnistan i den lilla själen.

Josefin, kronprinsessan, med henne kom ungdomen till det kungliga slottet. Hon äktade en, som på erotikens område var en erfaren man, Oscar, kronprinsen. Och de fem barnen betydde mycket för Josefin, som utövade en för familjen en annan religion, katolicismen. Chére mama, drottningen Desideria, var också hon katolik. Papa, Karl Johan, hade liksom sonen Oscar gått över till den Lutheranska läran.

Ett lyckligt hem, trots Oscars äktenskapliga snedsprång.

Om teatern stod högt i kurs under perioden Gustav III stod konstarten musiken högt för gemenskapen i den Bernadotteska hemmet; den pianospelande farmodern Desideria, mamma sång och pappa, kompositör, pianist, samt allkonstnären, skulptrisen, musikskaparen, syster Eugenia och Gustaf själv förstås. Bröderna, Karl och Oscar, deltog med glädje i sångerna, liksom även den klent begåvade August, yngst. Den äldsta, Karl blev sedermera Karl XV och tredje brodern Oscar fick ordningsnumret två, II,  som kung.

Men för arvprinsen Gustaf fanns bara musik, musik, musik.

Utbildades på musikens område av Adolf Lindblad, den store kompositören på den tiden.

I Uppsala läste han bland annat det andra favoritämnet, historia, för Erik Gustaf Geijer.

Prins Gustaf var dock klen, opasslig, som det hette.

I dag sjunger vi gärna Glad såsom fågeln i morgonstunden och Studentsången, kompositioner av Prins Gustaf. Den senare, Sjungom studentens lyckliga dar, sjöngs för första gången på Blå porten ute på Djurgården, år 1851. Skalden som skrivit texterna till ovannämnda sånger, spådde att dessa sånger skulles sjungas av generationer. Han fick rätt.

Året efter, 1852, är lika med sångarprinsens dödsår. En lång ansträngande resa i Europa. På väg hem via Norge, det vill säga, sångarprinsen, kom aldrig hem till Sverige, han dog i Kristiania, i broderlandet Norge. Efter en svår seglats, med orkan, fick han bäras från fartyget, han låg nedbäddad i flera dagar, nervsjuk, och dog den 24 september 1852.

Prins Gustaf lever i sina sånger.

Vilken känsla det var att höra först Victoria, sen Carl Philip och sist Madeleine sjunga farfar farfar farbrors sång Sjungom studenten...


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2003 februari 18

En sjömansvisa

text: Prins Wilhelm
musik: Sverker AhdeI hamnen låg briggen
och speglade riggen
i vågornas glittrande lek.
Men lättermatrosen
ombord, var om nosen
och kinden så underligt blek.
Ty nu bar det ut
på seglats och var slut
på det lustiga livet i hamn,
men dansen på logen
och skrålet på krogen
och flickornas längtande famn.

Ja, nu fick hon vänta,
hans blåögda jänta,
tills skeppet kom åter härnäst.
Då skulle med gamman
de vigas tillsamman
i kyrkan med psalmbok och präst.
Ty så blev det svuret
en afton i Furet
vid dragspelets trånande låt,
när fästefolkskyssen
han fick, innan kryssen
och sjön skulle skilja dem åt.

Nu seglade skutan till fjärran land
och blev borta i långa år,
men lättermatrosen gav bort sin hand
åt en flicka med korpsvart hår.
Hemma hans jänta gick sörjande kring
och väntade troget sin vän.
Då kom där en hälsning, ett brev, en ring,
fast själv kom han aldrig igen.
Men prästen, som skulle ha vigt de tu,
drog i stället på giljarefärd,
och Furet har nu fått en prästgårdsfru,
som är lycklig och nöjd med sin värld.
Håll därför aldrig en jänta för kär
och aldrig en lättermatros.
Ty hon vet så sällan vad kärlek är
och han, ja han seglar sin kos.

Jukebox Tebordet
Elvis Presley

Lisa Presley

[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm

  

[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]