Anna Maria Lenngren 257 år

18 juni

Anna Maria Lenngrens texter

Samlade skaldeförsök
(med musikbilaga)

Några ord till min Kära Dotter

LÄNK:
DAGENS VISA:   2003 juni 18

What Shall We Do with a Drunken Sailor?

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Sista veckan]

[Frukostvisa i maj]
DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 juni 18

Sista veckan.

text: Olov Lönnqvist
melodi: Och Petter Jönsson, han såg i Fäderneslandet...

Det är för kusligt, jag ska tentera på månda
i nästa vecka och känner olust och vånda.
Det var nog dumt, att jag skrev mitt namn på en lista,
för tiden går alltför fort, och snart är det tisda.

Ja, tiden går utan läsning, och det blir onsda.
Då tar jag tåget till stan som snart blir miljonsta
att lugna nerverna i en främmande storsta.
Jag är tillbaka först nästa dag, som är torsda.

Jag tänkte läsa igenom allting på freda,
men allt jag bläddrar igenom väcker blott leda.
När sedan samtliga andra dar är förstörda,
är inte jag den som sitter inne en lörda.

Och jag kom hem glad men ganska sent, först på sönda.
Men varför klaga; det var en strålande skön da.
Jag skyller ingenting alls på henne, den blonda,
men jag går aldrig mer upp och tentar en månda.

[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 juni 18

Frukostvisa i maj


Bordsvisa den 1 maj 1942
text: Olov Lönnqvist
melodi: Sov du lilla vide ung

Sov du inte gott i natt,
bracka, i din våning?
Väckte vi med galna skratt
dig och din förvåning,
från oss detta rådet tag:
sov i stället denna dag.
Ingen av oss saknar
sådana, som vaknar.

Sov du lugnt den natt som gått
är du att beklaga,
men har du på benen stått
utan att avtaga
mössan, blir du, fastän trött,
i vår skara väl bemött.
Gäspa blott, vi ber dig,
så att ingen ser dig.

Sov, du gamle lärare,
dröj med din tentamen.
Intet är oss kärare
att en gång få ta, men
låt oss slippa den i vår,
när vi ingenting förstår.
Blomsterdoften söver.
Hjärnan kokar över.

Sov, du lilla spirande
samvete, och blunda
för vårt vilda firande,
som vi ingalunda
slutar med vid detta bord.
Därför lyss till skaldens ord:
Sov, du lilla störda
samvete, till lörda´.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]