vax from vaxholm


[Höst och rusk] | [Sockenskräddaren][topp]

Dagens visa
2002 nov 18

melodin i midi format

en dikt av Elias Sehlstedt
tonsättning Tommy Rådberg

HÖST OCH RUSK

ELIAS SEHLSTEDT (1808-1874)
ELIAS SEHLSTEDT (1808-1874)
ELIAS SEHLSTEDT (1808-1874)
ELIAS SEHLSTEDT (1808-1874)
ELIAS SEHLSTEDT (1808-1874)
ELIAS SEHLSTEDT (1808-1874)
ELIAS SEHLSTEDT (1808-1874)
ELIAS SEHLSTEDT (1808-1874)
Köld och nordanväder,
Mörkt kring dal och fjäll,
Skinn och ytterkläder,
Maglapp av flanell;
Kind av frosten biten,
Blick som stelna vill.
Näsan, stackars liten,
Vet att hon är till.

Alla svårt sig gruva:
Hosta vid vart steg;
Reumatism och snuva
Håll och senapsdeg.
Burkar och doktorer,
Notifikation!
Liktal av pastorer,
Kringlor och session!

Dyra rum och hyror,
Ont om pengar än;
Huvu´t fullt med myror
Uppå riksdagsmän;
Bönder och baroner
Inom skål och vägg;
Kiv om millioner,
Gräl om påvens skägg!

Järnvägslån och fester,
Foderbrist och kor:
Religion och präster,
Faen och hans mor!
Värst ändå mig kväljer,
Utav alltihop:
Mina tombuteljer
Och mitt spruckna stop.

Är det värt att sjunga?
Nej, för tusan, nej!
Höst och dimmor tunga
Liva skalden ej!
Rimmen äro flydda,
Själv jag somnar av ...
Mosssbelupen hydda,
Kors på Idas grav!

text: Elias Sehlstedt
musik: Tommy Rådberg

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa
2001 nov 18

Länk till

Elias Sehlstedts visor
melodin i midiformat
Sockenskräddaren
text: Elias Sehlstedt

Lita visa vill jag sjunga, jag, -san
den skall bli av allra finsta slag-san
Det skall Gud min veta,
sjunga och arbeta
det är just vad jag kan friska tag-san.

Fullt med arbet´ hänger i mitt tak-san.
fogdens byxor, sönderspruckna bak-san.
Han är rik och mäktig,
men fast han syns präktig,
är han, oss emellan sagt, ett vrak-san.

Lagmans resrock hänger där av skinn-san.
Det är karl att vara styv och stinnsan.
Högförnämt han statar;
men som folket pratar,
lagen kan han vända ut och in-san.

Dessa svarta kamlottsvästarna-san
skola passa herr adjunkten bra-san.
Aldrig jag som mästar´
annat sett än västar:
byxor har han visst ej råd att ha-san.

Åt herr pastorn är jag alltid van-san
att ta fläckarna ur hans kaftan-san.
Det är klart som dagen,
det är alltid lagen,
var gång gubben kommer ifrån stan-san.

Den kavaj, som jag nu syr uppå-san,
den tillhör vår båtsman N:o 2--san.
Gratis vill jag lappa
både rock och kappa,
om han bara ville ryssen klå-san.

Snäller fästmö har jag här i byn-san,
blåa ögon, rosenröd om hyn-san.
Död är hennes moder,
hennes far och broder:
efter dem hon ärvde fyra svyn-san.

Läsa kan hon nästan i var bok-san
en förståndig mänska kvick och klok-san.
Nyttig över måtta,
om sej som en råtta,
och så dygdig som ett litet tok-san.

Klockarn nog försåt för henne satt-san.
Men si, flicka hon var ej så fatt-san.
Hon var för beleven,
klockarn fick dra veven,
kär och tokig som en klockarkatt-san.

Bröllop skall det bli av hjärtans grund-san.
Då skall hon som jag på bordets rund-san.
skräddaryrket driva.
Lycklig skall jag bliva,
som om jag fått hela Bomarsund-san.

Länk till

Elias Sehlstedts visor
[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]