[Kung David] | [Tea for Two]

Anna Charlotta Schröderheim (1754-1791)

På nyårsdagen 1791, efter att ha givit livet åt en dotter, dog Anna Charlotta Schröderheim i barnsäng.
Fadern var den blott 25-årige Carl Wilhelm Seele. En Adonis, som kläder sig tre fyra gånger om dagen.
Och antingen ridande, åkande eller gående visar sin skönhet.

En gång bliver pungen tom.

Ur anteckningar - J. Hierpe


ANNA CHARLOTTA SCHRÖDERHEIM (1754-1791)


[topp] | [till dagens visa 2001]

melodin i midiformat
Dagens visa 2002 december 19

Vid Stats-Sekreteraren
Schröderheims Frus död.

3 januari 1791
text och musik: Carl Michael Bellman
melodin samma som
Fredmans Epistel nr 81
("Märk hur vår skugga...")

Karon, din färja den kom ej försent.
Jag vid din rodd - ja - jag gråter.
Huru du menar och huru du ment,
Så kom snart ej åter.
Sorgligt vid en mulnad himmel du
Ropte Schröderheim, men såg på hans Fru,
Vänner av Schröderheim, gråten - -
Kom, Anne Charlotte, ropte Karon nu;
Och hon steg i båten.

Böljan den svallade skummig och grön,
Karon av vågen förföljes.
Straxt hennes Skugga, förädlad och skön,
Undan Avunden döljes.
Täcka Kön, min ömma klagan förlåt,
I som stån på strand och vänten båt,
Gråten Fru Schröderheim -- gråten -
Följen med ögats högtideliga gråt
Anne Charlotte i båten.

Uppå den strand, där sällheten bor,
Skall du förhärligad finna
Denna din Vän, denna Maka och Mor,
Som du med sorg sett försvinna.
Där, som ömhet i ett känslofullt bröst
Får för svaghet nåd, för lidande tröst,
Där skall dess skugga sig gläda
Och ej ondskans giftiga röst
Mer dess öden försmäda.DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa
2001 dec 19

LÄNK

Carl Michael Bellmans visor

Kung David
text: Carl Michael Bellman

Kung David han spelte på harpan och gret,
Hin håle han flydde, i böxorna sket.
Kung Saul blef frisker och lustig och fri,
Vipp lustigt, kung David, din skål dricka vi!

Kung David i slungan han hade en sten,
Han slog utur Goliath hjerna och ben,
Och hundrade tusende man på en gång.
Vipp lustigt, kung David, vi dricka med sång.

Din harpa Batseba i kärleken drog,
Mig tycks uppå taket du spela och log.
Din skönhet nu hvilar med dig uti mull.
Vipp lustigt, kung David, jag tumlar omkull.

Vi dricka kung David till ära och pris.
Ack! kund du oss höra uti paradis,
Ell´ vi fick dig neder till oss på en stund!
Vipp lustigt, kung David, bland svickor och sprund.

LÄNK

Carl Michael Bellmans visor

CARL MICHAEL BELLMAN (1740-1795)

[topp]

Jukebox Tebordet
Tea for two

[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]