[Bomb Iraq och AntiBush - länkar från hela världen] | [Bomb Iraq] | [Vid Café du Lac]

Dick Cheney

Dick Cheney(1)
Dick Cheney(2)
Dick Cheney(3)New Songs for Peace

Lacarte


Peace Songs


[till dagens visa 2003] | [till dagens visa 2002] | [topp]


Bomb Iraq och AntiBush - länkar från hela världen

www.buckfush.com/TopSites.html
www.iranian.com/Anyway/2002/December/anthem.html
   
   
www.legitgov.org/humor_george_w_fight_song_092802.html
www.madkane.com/musichumor.html
www.markfiore.com/animation/hits.html

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

melodin i midiformat
Dagens visa 2003 februari 19

Bomb Iraq

w. Anon; m. Happy & You Know it Clap Your Hands

If the markets hurt your Mama, bomb Iraq
If we cannot find Osama, bomb Iraq.
If the terrorists are Saudi
And the bank takes back your Audi
And the TV shows are bawdy,
Bomb Iraq.

If the corporate scandals growin', bomb Iraq.
And your ties to them are showin', bomb Iraq.
If the smoking gun ain't smokin'
We don't care, and we're not jokin'.
That Saddam will soon be croakin',
Bomb Iraq.

Even if we have no allies, bomb Iraq.
From the sand dunes to the valleys, bomb Iraq.
So to hell with the inspections;
Let's look tough for the elections,
Close your mind and take directions,
Bomb Iraq.

While the globe is slowly warming, bomb Iraq.
Yay! the clouds of war are storming, bomb Iraq.
If the ozone hole is growing,
Some things we prefer not knowing.
(Though our ignorance is showing),
Bomb Iraq.

So here's one for dear old daddy, bomb Iraq,
From his favorite little laddy, bomb Iraq.
Saying no would look like treason.
It's the Hussein hunting season.
Even if we have no reason,
Bomb Iraq


[topp] | [till dagens visa 2003]

Dagens visa 2002 februari 19

Vid Café du Lac
text: A. U. Bååth

Och kvällen var mörk och tyngande kvav.
Det kändes, som åska i luften låg.
Jag satt vid kafét vid läskande dryck
och dåsig ut över kanalen såg.

Och strålande raden av rutor slog
i kolsvart vatten sin ljusglans ned.
Av spårvagnslyktan, som drog över bron,
en djupröd strimma i vattnet gled.

Det byttes ett ord allt då och då,
där tyst ikring mig vid borden man satt.
Men borta i upplyst, grön berså
med ens ljöd sorl och larmande skratt.

Ikring likörer i brokig rad
sig slagit ned en feststämd grupp,
grossörer, att se av skick och ton,
som kryddad supé nyss piggat upp.

I skiftande färg på slipade glas
det blinkade bjärt från lampornas ljus.
På glänsande kinder det sken så klart,
det ångade skämt ur lagom rus.

Det smällde en dörr där strax invid,
det var med källadörrn det slog.
Och röster i kvällen sorlade ut,
och högljudd en trupp från trappan drog.

Med brännvinsos den drog förbi.
Det hördes månget ett mustigt ord
om usel tid och om dagkarlns slit,
som skaffar maten på herrens bord.

Ett skratt klang ut ur grön berså
från glammande lag med sorglös håg.
Och kvällen var mörk och tyngande kvav.
Det kändes, som åska i luften låg.

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]