[If you miss back of the bus] | [John Browns Body] | [Den gudeliga Hus-Klockan]

Buganda - Nationalsången

African National Anthems

the Buganda people of Uganda
här har jag hittat midifilen
melodin i midiformat
"Mwana wange" [Sleep now my child]
 
Tradition folksong lullaby
 
of the Buganda people of Uganda
 
[English translation]
 
Sleep now my child, rest your weary head.
Sleep now my child, rest your weary head.
 
Sunlight is gone, darkness is here again.
 
Rest while your poor father works on.
Rest while your poor father works on.
 
Back, the herds, resting in their pens.
Sleep now my dear child,
all the hurts of today are gone.
Sleep and dream of all that you love,
sleep and dream in happiness,
smile upon your kind mother's face,
sleep my child in peace.
 
-----
[original words]
 
Mwana wange, wesirikire.
Mwana wange, wesirikire.
 
Kyenalyako nakuterekera.
 
Baa! Akaliga kanwa taba.
Baa! Akaliga kanwa taba.
 
Tulo---tulo kwatomwana
Bwotomokwata
ng'olimulogo.
Wavuvumiralekokulir'Omwana yebake.
Wavuvumira somekitab'Omwana yebake.


[topp]

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

Texter - Pete Seeger Peter Paul and Mary med flera

Rosa Parks
Albany Civil Rights Movement Museum
Dagens visa 2003 mars 19

If you miss me from the back of the busIf you miss me from the back of the bus,
And you can't find me nowhere,
Come up to the front of the bus,
    I'll be riding there,
    I'll be riding there,
    I'll be riding there.
Come up to the front of the bus,
    I'll be riding up there.
.
If you miss me from the back of the bus,
And you can't find me nowhere,
Come on up to the driver's seat,
    I'll be drivin' up there,
    I'll be drivin' up there,
    I'll be drivin' up there.
Come on up to the driver's seat,
    I'll be drivin' up there.
.
If you miss me from Jackson State,
And you can't find me nowhere,
Come on over to Ole Miss,
    I'll be studyin' over there,
    I'll be studyin' over there,
    I'll be studyin' over there.
Come on over to Ole Miss,
    I'll be studyin' over there.
.
If you miss me from knockin' on doors,
And you can't find me nowhere,
Come on over to the registrar's room
    I'll be the registrar there,
    I'll be the registrar there,
    I'll be the registrar there.
Come on over to the registrar's room
    I'll be the registrar there.
.
If you miss me from the cotton field,
And you can't find me nowhere,
Come on down to the courthouse
    I'll be votin' right there
    I'll be votin' right there
    I'll be votin' right there.
Come on down to the courthouse
    I'll be votin' right there.
.
If you miss me from the picket line,
And you can't find me nowhere,
Come on down to the jail house
    I'll be roomin' down there,
    I'll be roomin' down there,
    I'll be roomin' down there.
Come on down to the jail house
    I'll be roomin' down there.
.
If you miss me from the Mississippi River,
And you can't find me nowhere,
Come on down to the city pool
    I'll be swimming in there,
    I'll be swimming in there,
    I'll be swimming in there.
Come on down to the city pool
    I'll be swimming in there.

[till dagens visa 2002] | [John Brown´s body...] | [till dagens visa 2001]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

[topp] | [till visan] | [till dagens visa 2001]

LÄNKAR

John Browns Body text plus midifil (engelska)

John Brown (engelska)

Onkel Tom Harriet Beecher Stowe Anti-Slaveri

Galgen har nu blivit lika ärorik som korset

Dagens visa 2002 mars 19
John Brown var abolitionist. Han var en av de många abolitionister som hjälpte till att driva det man kallade "den underjordiska järnvägen", som faktist hjälpte en del slavar att undkomma sina förföljare. En slav på flykt tog sig på egen hand över gränsen till slavfritt område. Där tog organisationen hand om honom. Genom att gömma honom och klä ut honom kunde de skicka honom från gård till gård tills han var utom fara. Kanada var det slutliga målet, eftersom lagen om återställande av förrymda slavar inte gällde där. Omkring 75 000 afro-amerikaner anses ha undkommit den vägen.

Året 1859 hände något som föreföll att ge sydstatsfolket rätt i att nordstaterna var i gång med en gigantisk komplott för att befria alla slavar i USA. Det var en dråplig varning om vad nordstatspolitikern William H. Seward året innan hade kallat "det ofrånkomliga konflikten".

John Brown var abolitionist och som personlighet en blandning av grymhet och helgonfromhet. Han var djup religiös men också beredd att gå hur långt som helst i brutalitet mot slavägarna. Denna förbluffande person kom med en förryckt plan på ett slavuppror i Södern - invasion av Virginia, erövring av Förenta staternas arsenal vid Harper´s Ferry, och så en uppmaning till slavarna att resa sig i uppror. Planen var vilt opraktisk. Den 16 oktober intog John Brown och ett tjugotal anhängare brandsprutehuset vid Harper´s Ferry. Här blev de snabbt belägrade. Hans två söner stupade vid hans sida. Då han till sist fängslades på morgonen den 18 oktober hade alla hans män utom fyra sårats eller dödats. Han rannsakades för landsförräderi, mord och brottslig sammansvärjning. John Brown avrättades den 2 december 1859.

Nordstatsfolket hade fått en martyr; "ett nytt helgon, ädlare och tapprare än någon annan man, som av kärlek till människor någonsin drevs till kamp eller till död" skrev poeten Ralph Waldo Emerson.

Galgen har nu blivit lika ärorik som korset.

[topp] | [till dagens visa 2001]

LÄNKAR

John Browns Body text plus midifil (engelska)

John Brown (engelska)

Onkel Tom Harriet Beecher Stowe Anti-Slaveri

John Brown's body...

John Brown's body lies a mould'ring in the grave,
John Brown's body lies a mould'ring in the grave,
John Brown's body lies a mould'ring in the grave,
  His soul is marching on!
 

Glory! Glory Hallelujah!
Glory! Glory Hallelujah!
Glory! Glory Hallelujah!
  His soul is marching on.
 

The stars of Heaven are looking kindly down,
The stars of Heaven are looking kindly down,
The stars of Heaven are looking kindly down,
  On the grave of poor John Brown!

Glory! Glory Hallelujah!
Glory! Glory Hallelujah!
Glory! Glory Hallelujah!
  His soul is marching on.
 

He's gone to be a soldier in the army of the Lord!
He's gone to be a soldier in the army of the Lord!
He's gone to be a soldier in the army of the Lord!
  His soul is marching on!

Glory! Glory Hallelujah!
Glory! Glory Hallelujah!
Glory! Glory Hallelujah!
  His soul is marching on.
 

John Brown's knapsack is strapped upon his back,
John Brown's knapsack is strapped upon his back,
John Brown's knapsack is strapped upon his back,
  His soul is marching on.

Glory! Glory Hallelujah!
Glory! Glory Hallelujah!
Glory! Glory Hallelujah!
  His soul is marching on.
 

His pet lambs will meet him on the way,
His pet lambs will meet him on the way,
His pet lambs will meet him on the way,
  And they'll go marching on.

Glory! Glory Hallelujah!
Glory! Glory Hallelujah!
Glory! Glory Hallelujah!
  His soul is marching on.
 

They will hang Jeff Davis to a tree,
They will hang Jeff Davis to a tree,
They will hang Jeff Davis to a tree,
  As they march along.

Glory! Glory Hallelujah!
Glory! Glory Hallelujah!
Glory! Glory Hallelujah!
  His soul is marching on.
 

Jeff Davis = Sydstaternas (slavstaternas) president

[topp] | [till dagens visa 2002]

Den stedsewarande gudeliga Hus-Klockan,
eller gudeliga betraktelser öfwer
Wår Herres och Frälsares Jesu Christi Tjugofyra Lidelses-Timar,
från Skärtorsdags afton till Långfredags afton,
Eller: Kort Innehåll af wår Herres och Frälsares Jesu Christi hela Lidande.
Som alla Christnas och Jesu trogne efterföljares wälsignade och fruktbara wederqwickelses Timar.
Dagens visa 2001 mars 19

Den gudeliga Hus-Klockan

1:ste Timman, klockan 6.
Jesus förkunnar sitt Lidande.

O! Jesu du korsfäste Gud!
Upptag mig att få bli din Brud.
Låt mig beständigt älska dig,
Som har utöst ditt Blod för mig.

2;dre Timan, Klockan 7.
Jesus äter Påska-Lambet.

Lärjungarne med många fler´
Jesus till sista Nattvard ber.
Försum´ dig ej att komma fram,
Min själ, till detta Påska-lamb.

3;dje Timan, Klockan 8.
Jesus insticktar Nattwarden.

Du själens sanna spis och drick
Tack för den Pant, jag af dig fick,
På all din Gudoms kärlighet;
Min själ nu frälsas kan jag wet.

4:de Timan, Klockan 9.
Jesus twår Lärjungarnas fötter.

Du ödmjukhetens sanna prof,
Aftwå du mig min synd så grof:
Jag söker till din Nåders-Flod,
Som är ditt rätta dyra Blod.

5:te Timan, Klockan 10.
Jesus beder i Gethsemane.

O! Jesus! låt mig tänka på,
Hur ängslig du i Bönen lå,
Då wredens Kalk inskänkter stod,
Och du för mig måst´ swetta Blod.

6:te Timan, Klockan 11.
Jesus uppwäcker de sofwande Lärjungar.

Låt mig ej finnas sömnig, kall
När jag dig efterfölja skall,
Uppwäck mig med ditt Ord och And
Och sönderrif mitt syndaband.

7:de Timan, Klockan 12.
Jesus förrådes af Judas.

Af falskhet Judas kyste dig;
Men du, o Jesu! skall af mig,
I ödmjukhet båd´ tidt och sent
Lofsjungas med ett hjerta rent.

8:de Timan, Klockan 1.
Jesus blifwer slagen (hos Caipham) och dömes till döds.

Du dig tålmodigt låter slå,
Ja bindas fast och ljugas på.
O att jag kunde tacka dig,
Som blef oskyldigt dömd för mig.

9:de Timan, Klockan 2.
Jesus lider spott och spe af Tjenare och Stadswacktaren.

Man spott och spe nu med dig dref,
Du slagen och wanärad blef;
Jag blygs och fäller mången tår,
Att man för min skull dig så slår.

10:de Timan, Klockan 3.
Jesus antwardas till Pilatum.

Det ingen Nåde hwar för dig,
På det du kunde frälsa mig.
Pilatus ej den sak förstår,
Att du är Gud och Konung wår.

11:te Timan, Klockan 4.
Jesus lider spott och smälek af Herodes.

Herodes drifwer med dig spott,
Som du min Jesu tog för godt,
På det jag ej i Helfwete
Skall blifwa spott för Djeflarne.

12:te Timan, Klockan 5.
Jesus hudflänges.

Du måste tåla hugg och nöd
Och med ditt blod bli målad röd.
En blodig Brudgum ser´ min Själ
I dig, som unner mig så wäl!

13:de Timan, Klockan 6.
Jesus Törnekrönes.

Du är ej blodig nog ännu.
Med skarper Törne krönes du,
Och Purpur, till försmädelse,
För mig du led slik hädelse.

14:de Timan. Klockan 7.
Jesus framställes till ett Ape-spel.

Du ledes ut till spott och spe.
Min själ! nu på din frälsar´ se,
Se Gud och Man försmädad är,
Förty han har din wälfärd kär.

15:de Timan, Klockan 8.
Jesus bär sitt kors.

Fördömd till döden Jesus må
Sitt egit Kors nu släpa på,
Min synd, O Jesu! tryckte dig,
Då du på Korset ba´ för mig.

16:de Timan, Klockan 9.
Jesus begråtes af många Åskådare.

En mängd af Qwinnor för dig gråt;
O! Du min själ; betänk ock det,
För Jesu ångest får du Tröst,
Derför´ låfsjung Den dig förlöst.

17:de Timan, Klockan 10.
Jesus Korsfästes.

Tag Jesu! så mitt hjerta in,
Att det mig aldrig går ur sinn,
Hur´ Du, Guds milda, rena Lam,
För mig är död på Korssens stam.

18:de Timan, Klockan 11.
Jesus lofwar Röfwaren Nåd.

Märk, Röfwaren i samma blick,
Han om sin Frälsar kunskap fick,
Till honom flyr; gör du likså,
Du annars kan förlorad gå.

19:de Timan, Klockan 12.
Jesus drar omsorg för sin Moder.

Han till sin Moder nådig såg.
Då Han midt i sin smärta låg;
O Jesu! se du ock till mig.
Som wid ditt Kors påkallar dig.

20:de Timan, Klockan 1.
Jesus skänkes Ättika och Galla.

Min Jesus törstar; men han fick
En sur och bitter Läske-Drick;
Min synd war, som den skänckte fram
Till detta så menlösa Lam.

21 st:e Timan, Klockan 2.
Jesus uppgifwer sin anda.

Du i din milda Faders-Hand.
Med saligt rop uppgaf din And.
O Jesu! Låt mig likna Dig,
När Döden will angripa mig.

22:dre Timan, Klockan 3.
Jesu sida öppnas.

Ditt hjerte-blod jag ser utlöst;
Din sida öppnas mig till tröst.
Der både Wattn och blod,
Till Salighets och Nådens flod.

23:dje Timan, Klockan 4.
Jesus tages ned af korset.

Jag wid ditt Kors, o Jesu! mig
Framställer, att motta dig,
Och följa dig till Grafwen din;
Följ du ock mig till Grafwen min.

24:de Timan, Klockan 5.
Jesus begrafwes.

Wid Jesu Graf och hwilo-Rum,
Jag ned will sitta tyst och stum,
Och tänka på min egen graf
Och den förlossning Gud mig gaf.

Lund 1842, tryckt och finnes till
köps i Lundbergska Boktryckeriet.

[Om Kistebrev]


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]