[Girl I left behind me] | [www.firstworldwar.com]

[Hitler has only got one ball] | [Brudtal]

wikisajt om sången
text och midi (klicka på Melody)

Hitler has only got one ball

Hitler, has only got one ball,
Goering, he had two but very small,
Himmler had something simmler,
But poor old Goebbels had no balls at all.
Whistle Chorus:

Frankfurt has only one beer hall,
Stuttgart, die München all on call,
Munich, vee lift our tunich,
To show vee 'Cherman' have no balls at all.
Whistle Chorus:

Hans Otto is very short, not tall,
And blotto, for drinking Singhai and Skol.
A 'Cherman', unlike Bruce Erwin,
Because Hans Otto has no balls at all.
Whistle Chorus:

Hitler has only got one ball,
The other is in the Albert Hall.
His mother, the dirty bugger,
Cut it off when he was small.
Whistle Chorus:
[topp]

  1      
  2  

Girl I left behind me

  3  

Girl I left behind me

  4      
  5      
  6      
  7  

Girl I left behind me

  8  

Girl I left behind me
[topp]

This section of the website contains archive
recordings of songs,speeches and comedy
skits from the World War One era,
most recorded between 1914-18,
although some were recorded
before and afterwards.

LÄNK

First World War.com - Vintage Audio


[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 oktober 19
wikisajt om sången
text och midi (klicka på Melody)

Hitler has only got one ball

Hitler, he only had one ball,
Goering, he had two but very small,
Himmler had something simmler,
But poor old Goebbels had no balls at all.
Whistle Chorus:

Frankfurt has only one beer hall,
Stuttgart, die München all on call,
Munich, vee lift our tunich,
To show vee 'Cherman' have no balls at all.
Whistle Chorus:

Hans Otto is very short, not tall,
And blotto, for drinking Singhai and Skol.
A 'Cherman', unlike Bruce Erwin,
Because Hans Otto has no balls at all.
Whistle Chorus:

Hitler has only got one ball,
The other is in the Albert Hall.
His mother, the dirty bugger,
Cut it off when he was small.
Whistle Chorus:

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 oktober 19

Brudtal för alla dem,
som ärna träda i det kära
äktenskapsståndet
såsom ock för
ungt äkta folk.
(Nordiska museet)

Det är då, Herr Brudgum,
hans vilja och behag,
Att ta denna Jungfru
till äkta i dag;

Men har han med allvar
den saken betänkt,
Att ej han i ångest
må se´n bli försänkt?

Med ett språng kan man
lätt uti Brudsängen fara,
Men förnuftigta folk
må försiktiga vara;

Jag därför Er båda
före Vigseln än´
Vill ge några viktiga
regler som vän.

I äktenskap mannen är
Nummero Ett,
Han måste på bordet
ha´ läckert och fett;

Skall han åkrarna plöja
och grisarna göda,
Bör han själv ha en kraftig
och närande föda.

Och därför en hustru,
som älskar sin man,
Trakterar ock honom
det bästa hon kan.

Och när honom misslynt
och sorgsen hon ser,
Hon tusende kyssar
och smekningar ger;

Ty för dem måste harmen
och ledsnaden fara,
Och glädje och fröjd
i deras äktenskap vara.

Dock måste jag slutligen
detta anmärka,
Att renlighet endast kan
kärleken stärka:

Som kittelen blank
måste hustrun finnas,
Om mannens hjärta
av henne skall vinnas.

Men mannen i trohet bör
hustrun ej svika,
Ej med syndigt begär
någon flicka bekika;

Hans hustru är en gång
hans fasta kvarter,
Där bliver han stilla
på ärligt manér.

Ty annars uppkomma
snart trätor och kiv,
Som åt grannarnas samtal
ge ämne och liv.

Och tvedräkt i huset
då rotar sig fast
Och bortdriver äktenskaps-
friden med hast.

Jag ser, hur bestämndiga
tvister de ha.
När Han säger nej,
svarar hon alltid ja:

När Han vill ha magert;
vill Hon hava fett:
Är det Honom för kallt,
så är det Henne för hett

Och när Han vill dricka,
vill Hon äta:
Och när Han önskar torka,
ber Hon till väta:

Då Han vill ligga,
vill Hon stå:
Och vill Han åka,
så vill Hon gå:

När Mannen vill sova,
vill hon vaka:
Hon ger honom gröt,
när Han ber om kaka.

Kort talat: Hin onde
hos dem slagit ner.
Fasthållen då Endräkt;
ty sällhet den ger.

Och härmed vi vilja
nu vigselen ända,
Och oss glättigt och muntert
till måltiden vända.

Till köttätande djur
är ju människan gjord.
Och som jag ser stekar
bepryda ert bord,

Så vill jag detsamma
med nöje tranchera,
Och därmed Er alla,
go´ vänner traktera.

Min hustru kan ej komma;
ty sjuklig Hon är;
Men hoppas, att man kakor
och stek till henne bär.

Christianstad 1832,
Tryckt uti F.F. Cedergréens Boktryckeri.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]