Sångarkiv över tre hundra texter


Lieder på svenska länken till sidan fungerar ej.

[Å jänta å ja] | [En Vårfästmö (Om jag hade haft någon)]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


       

Dagens visa
2002/3 jan 20

       
Fredrek på Rannsätts hemsida

FREDRIK AUGUST DAHLGREN (1816-1895)

        Gustaf Frödings hemsida

GUSTAF FRÖDING (1860-1911)


[topp] | [till dagens visa 2002]

melodin i midiformat
Dagens visa 2003 januari 20

Jänta å ja'.

Å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt uppå landavägen, å ja',
å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt uppå landavägen.
      Där mötte ja´ henn´ e môra så rar,
      då sola ho sken på himmalen så klar,
      å däjli som ljusan dagen ho var -
      mett hjârte, hvar tog dä vägen?

Å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt uti Rannsätts körke, å ja',
å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt uti Rannsätts körke.
      Där bliga ho på mej så himmalens blått,
      å yja di sköt så blextrande brådt,
      så allri ha mett hjârte tåcka salve fått;
      ja´ messta´ kav mi hele störke.

Å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt på messommers-vaka, å ja',
Å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt på messommers-vaka.
      Där råka vi hvarann mä fräsande fröjd,
      å allri nônnstinn ha ja´ kännt mej så nöjd,
      ja´ kasta mine ben i himmalens höjd
      å hoppa övver alle taka.

Å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt uti pålskedansen, å ja',
Å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt uti pålskedansen.
      Då tog ja´ tag så vackert uti hennas hann,
      för yja skömdes bårt bå himmalen å lann;
      hur dansen hadd´ gått te, dä vesst´ ja int ett grann,
      när som ja´ kom igen te sansen.

Å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt uti gröna lunden, å ja',
å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt uti gröna lunden.
      Där stal ja' mej en köss så rosande rö
      å tala om för henne hela mi nö
      å fråga, om ho ville dele mett brö,
      å ho svara ja på stunden.

Å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt uti Rannsätts körke, å ja',
Å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt uti Rannsätts körke.
      Där stog nu vi två ve alltere jusst
      å lôva vår tro i nö å i lusst
      å att te den allre sistaste pusst
      så troget hvarannre dörke.

Å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt uppå landavägen, å ja',
å jänta å ja', å jänta å ja'
å allt uppå landavägen.
      På lifsens lannsväg vannrer ja´ nu
      så gladeligen mä mi lelle hustrú,
      å allri nônnstinn ska vi skeljes vi tu,
      förrn döen går oss i vägen.

F.A. Dahlgren (1816-95)
VISER

VARMLANSKE TONGMÅLE
DECKTA ÅTTÅ
FREDREK PÅ RANNSÄTT
TREDJE UPPLAGAN
1914
NORSTEDT SÖNERS FÖRLAG


[topp] | [Å jänta å ja] | [En Vårfästmö (Om jag hade haft någon)]

GUSTAF FRÖDING

VISOR

Det var dans bortom vägen  musik: Helfrid Lambert
E fin vise  musik: Valdemar Dahlgren
En kärleksvisa  musik: Tommy Rådberg
En majvisa musik: Tommy Rådberg
En Uppsalaflicka  musik: Tommy Rådberg
En vårfästmö  musik: Tommy Rådberg
Ett gammalt förmak  musik: Tommy Rådberg
I ungdomen  musik: Tommy Rådberg
Jäntblig musik: Okänd
Viken  musik: Tommy Rådberg


[topp]

melodin i midi format

En Vårfästmö
(Om jag hade haft någon.)
text: Gustaf Fröding
musik: Tommy Rådberg

Det var den glans av solen,
en majdagsmorgon giver,
om hennes bara hår,
ett vårens vaj i kjolen
av törnroshäck, som kliver,
och vit syren, som går.

Och hon var het om kinden
av gången och av vinden
och badet som hon fått sig
av kalk och lut i grannars
kikut i glugg och dörr,
och blyg men ändå trotsig
och rödare än annars
och vackrare än förr.

Och ögats djärva gnista
bar bud om allt det varma
som spränger alla band,
när alla knoppar brista
och alla bäckar larma
i kvinnosjälens land.

Det var som hela våren
med lärkorna i täten
och sipporna i spåren
och snabb och glad i fjäten
drog ut att fånga mig
och kysste mig och lade
sitt bröst mot mitt och sade:
"Håll av mig, var när mig
och tag mig och bär mig
nu strax hem till dig!"


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]