The Beatles Hertig Karl och en silverhammareJukebox Tebordet: The Beatles[Maxwell Silver Hammer] | [Hertig Karls Vapen]

The Beatles (1)

The Beatles (2)

The Beatles (3)

The Beatles (4)

The Beatles (5)Beatles Midi's

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2001]

Undrar om Paul McCartney kände till svensk historia och särskilt då hertigen/konungen Karls [IX] kännetecken, en silverhammare. Hertig Karl, som är upphovsman till Linköpings blodbad, brukade nämligen klubba ner sina motståndare till döds med en silverhammare.

Dagens visa 2002 juli 20
Maxwell' s Silver Hammer
text och musik: Lennon-McCartney

Joan was quizzical studied Para physical science in the home
Late nights all alone with a test tube oh oh oh oh
Maxwell Edison majoring in medicine calls her on the phone
Can I take you out to the pictures Jo-oh ho-oan
But as she's getting ready to go a knock comes on the door
Bang bang Maxwell's silver hammer came down upon her head
Bang bang Maxwell's silver hammer made sure that she was dead

Back in the school again Maxwell plays the fool again teacher gets annoyed
Wishing to avoid an unpleasant sce-ee-ee-ene
She tells Max to stay when the class has gone away so he waits behind
Writing fifty times I must not be so-oh-ho-oan
But when she turns her back on the boy he creeps up from behind
Bang bang Maxwell's silver hammer came down upon her head
Bang bang Maxwell's silver hammer made sure that she was dead

P.C. thirty one said we've caught a dirty one Maxwell stands alone
Painting testimonial pictures oh oh oh oh
Rose and Valerie screaming from the gallery say he must go free
The judge does not agree and he tells them so oh ho-oan
But as the words are leaving his lips a noise comes from behind
Bang bang Maxwell's silver hammer came down upon her head
Bang bang Maxwell's silver hammer made sure that she was dead
Silver hammer man.


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 juli 20

Hertig Karls Vapen

(Partivisa, striden mellan Sigismund och
Hertig Karl om Sveriges krona,
författad efter Karl IX:s död, 1612)

I handskriften står avritat ett fyrdelat vapen, vars
fält innehålla: bödelssvärd, stegel, galge samt
sträckbänk.

Hertig Karls Vapen

Stegel och hjul
Från Nyår och Jul,
Galge och gren
Var alltid gemen;

Halshugga och räckja,
Pina och sträckja
Utan dom och lag
Mest var 8:de dag,
Var föreståndarens sätt,
Mot lag och rätt.

Ho som ej ville
Hans mening gille
Och bliva menedig,
Falsk och bedräglig,
Måste strax gå
Oskyldigt ändå
Lida pina
För trohet sina,

Såsom man ser,
Ju mer och mer,
Att han haver gjort,
Som nog är sport
Med Riksens Råd,
Sammanledes ock
Med Riksens Ädlingar,
Som hade befallningar
Över Slott och Fäste
I Rikets de bäste.

Med dem gick så i hand
Både i Sverige och Finland.
Somlige han steglade
Somlige hängde,
En part han i fängelse stängde,
Sedan lät han dem springa
Över en Bödelsklinga.
Så skedde i Sjutton år,
Förr än han lades på bår.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]