[Ulf Peder Olrog] | [Ryttmästaren Schewens vals]

LÄNK TILL C J L ALMQVISTs

Sesemana

Dagens visa 2001 maj 20
Trettio dagar har November,
April, Juni och September.
Tjugoåtta en allen,
Men de övriga trettioen.

Hans Jacob Seseman

Arithmetiskt Kuriositets-Kabinett.

Uti ett kloster, hvarest Nunnorna voro indelte uti 8 Kamrar, på det sättet, at uti Klostrets alla 4 hörnkamrar voro 3, och uti hvardera af de 4 mellan-kamrarna voro äfven 3, gick Abedissan, som var blind, at efterse, om alla voro tilstädes.

Hon räknade antalet af Nunnorna, som voro uti de 3 kamrarna bredevid hvarandra uti en rad, och fant antalet på hvarje sida utgöra 9.

Figuren A
3 3 3
3   3
3 3 3
24

Vid andra besöket fant hon hvardera sidan samma antal som förra gången, oacktadt 4 Karlar voro tilkomne.

Ändteligen vid tredje besöket, hon gjorde, fant hon ännu samma antal, som tilförene, ehuru de 4 inkomna Karlarne, tillika med hvar sin Nunna, därifrån bortrymt.

Vid fjerde, eller sidsta besöket, räknade hon lika många personer vid hvardera sidan, som förut, fastän de fyra utgångne Nunnorna återkommit med 2 Karlar hvardera.

Frågas huru många personerna voro i hvarje kammare, vid hvardera besöket?

Facit som Figurerna A B C och D utvisa.

Figuren A | Figuren B

Figuren C | Figuren D
A

Figuren B | [topp]
3 3 3
3   3
3 3 3
24
B

Figuren C | [topp]
2 5 2
5   5
2 5 2
28
C

Figuren D | [topp]
4 1 4
1   1
4 1 4
20
D

[topp]
1 7 1
7   7
1 7 1
32


[topp]
LÄNK:
DAGENS VISA:   2004 maj 20

Årets Olrogvinnare
Anna Döbling

LÄNK:
DAGENS VISA:   2003 maj 20

Årets Olrogvinnare
Frans Mossberg


melodin i midiformat
Dagens visa 2003 maj 20
Hittat visan i
BURLESK våra fula och elaka visor i urval av
Ulf Peder Olrog
Nils-Georgs musikförlags AB 1956

Råttbröllopet

skillingtrycksvisa från slutet av 1800-talet.

Det var ett herrskap råtter
Gifte bort sin dotter
Med en liten mullvadsherre;
Bjödo så på té
Bal och på supé
För etthundrasju personer.

Runt kring salens kanter
Sutto gamla tanter
Drucko té och åt upp nästan,
Märkte på kurtis
Sparde ej malis -
Glömde blott sin egen ungdom.

Ont om epouseurer,
Gott om kurtisörer,
Och det så´na som var granna;
Men den grannaste
Var en envoyé
Plénipotentiarie von Kålmask.

Så var där några myggor,
Magra, fula styggor,
Men på flöjt de blåste präktigt.
Först en polonäs,
Sedan en fransäs,
Så vals och polska och slovanka.

Två syrsor med fioler
Gjorde kaprioler
A la Paganin´ på kvinten.
Basen var galant:
Bromsen, en sergeant,
Kringbasade violoncellen.

Bland alla dem som hoppa
Märktes mest en loppa
Klädd i frack och skor och strumpor;
Loppan hoppa fram
Med en väggmadam
I vals, och polka och masurka.

Det var ett par så härligt,
Loppan blicka kärligt
På madamen, balens drottning.
När de unga två
Dansa fram på tå,
Det sad´s: de passa för varandra.

Men mot slut på balen
Hörs i hela salen
Ett förskräckligt skrik och väsen:
Därmed var så fatt,
Att i den mörka natt
Båd´ katt och höns smög in i salen.

Vid den kalabaliken
Tystnade musiken,
Sergeant Broms drog ut sin sabel.
Men kattens klo i nacken
Slog´en bums i backen
- Gjorde se´n kalops på bromsen.

Vad rysligt slut på dansen!
Bruden miste svansen,
Brudgummen låg blek och blodig.
Hönsen hoppa fram,
Åt upp väggmadam,
Loppan och till slut orkestern.

Herr Kålmask - den tog tuppen
Utan krus åt upp´en;
Brudens far och mor tog katten.
Och bruden själv också
Måste slutli´n gå
Samma svåra väg som svansen.

[topp]

Dagens visa 2002 maj 20
Ryttmästaren Schewens vals.
text: Tommy Rådberg
melodi; Calle Schevens vals

Var helst står att lära om Almqvistens flykt,
Att ryttmästarn Schewen ej glömd.
Ty Soppan  blev aldrig en trist ändalykt.
Nej! han blev odödligt berömd.
Vad gör väl reverser som snabbt kommer bort
En signatur love almgren.
Hör valsen om  Schewen av helt rättan sort
Allt annat du hört är blott sken.

Visst blandar en djävul i soppan med vitt
Ger havregryn dödande smak.
Fru Schewen hon säger att gubben får sitt
För åren i stängda gemak.
Och gossen han talar att arvet han ser
Min far är båd´ grinig och snål.
Men Love ack Love i dyn faller ner.
Vi höjer en deltaglig skål.

Skål!!!!


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]