Gospel midis

Jukebox Tebordet

[Kristna midi länkar] | [Marias Enmansorkester har tystnat...] | [O hur saligt att få vandra] | [Ungkarlens julbetraktelse]

[topp]

Jesus is the lighthouse

Written by Ronnie Hinson

wav-fil i bakgrunden

midi-fil i bakgrunden


[topp]

Marias Enmansorkester har tystnat...


[topp]

<
LÄNKAR

Kristna

midifiler
texter och historik

---1---   
---2---   
---3---   
---4---CCF Songbook: Index of Songs
---5---   
---6---   
---7---   
---8---Digital Hymnal
---9---   
---10---glynda´s Christian Midi Page
---11---   
---12---   
---13---Hymn Writers of the Church
---14---   
---15--   
---16---   
---17---   
---18---   
---19---   
---20---Lassen Technologies: Help yourself to MIDI
---21---   
---22--   
---23---   
---24---   
---25---Spiritual, Christian, Midi
---26---   
---27---   
---28---There Is A Story Behind That Hymn
---29---Welcome To My Gospel Sing Along Site
---30---   
---31---   
---32--   
---33---   
---34---länkar till Gospelsmidisajter
---35---länkar till julmidisajter
---36---Midi Collection
---37---   
---38---   
---39---Christian Background Music
---40---   
---41---Great Hymns of the Faith
---42---www.cyberhymnal.org
---43---Psaumes et cantiques Index des titres des chants
---44---   
---45---   
---46---Midi Worship Songs
---47---   
---48---Ljudfiler Real Audio
---49---The Ames Hymn Collection
---50---   
---51---   
---52---   
---53---   
---54---Hymnsite.com
---55---   
---56---   
---57---   
---58---   
---59---   
---60---Cees House ~CeeDees Wav's
---61---   
---62---midi files
---63---JESUS ONE
---64---Midi Music Selections
---65---Classical Christian Midi Music
---66---   
---67--   
---68---   
---69---Sacred MIDI Music
---70---Salvation Station
---71---Midi Hymns
---72---   
---73---   
---74---   [topp] | [till dagens visa 2001]

original text midi (engelska)
Dagens visa 2002 november 20

O hur saligt att få vandra

(Psalm 300)
(Shall We Gather at the River)text:J Blomqvist, R Lowry
musik: R Lowry 1864

Svensk text:

O, hur saligt att få vandra
hemåt vid vår Faders hand.
Snart vi slutat ökenfärden och
går in i Kanaans land.

Härligt sången där skall brusa,
stark som dånet av en vattuflod:
Äran tillhör Gud och Lammet,
som oss vunnit med sitt blod.


Här vid älvarna i Babel
tystnar ofta nog vår sång,
men vi väntar bättre dagar
i Jerusalem en gång

Härligt sången där skall brusa,
stark som dånet av en vattuflod:
Äran tillhör Gud och Lammet,
som oss vunnit med sitt blod.


Intet mörker där skall vara,
inga tårar, ingen nöd,
ingen synd och ingen plåga,
ingen djävul, ingen död.

Härligt sången där skall brusa,
stark som dånet av en vattuflod:
Äran tillhör Gud och Lammet,
som oss vunnit med sitt blod.


Här vi skiljs ifrån varandra,
här är möda, sorg och strid,
men uti den gyllne staden
snart i mötas får i frid

Härligt sången där skall brusa,
stark som dånet av en vattuflod:
Äran tillhör Gud och Lammet,
som oss vunnit med sitt blod.


O, må ingen bli tillbaka här
i denna mörka värld.
Må vi alla där få mötas
efter slutad pilgrimsfärd.

Härligt sången där skall brusa,
stark som dånet av en vattuflod:
Äran tillhör Gud och Lammet,
som oss vunnit med sitt blod.

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 november 20

Ungkarlens julbetraktelse
text: Den Blyge
(Georg Paulsson)

Nu är den rara julens tid
men grymma och dyra!
Nu störs familjefaderns frid
av grubbel för hans hyra!
Men ungkarln småler i sitt skägg
emellan skål och kokvråvägg!

Nu springer frun sig invalid,
som allt skall bestyra!
Och dottern, som är jazzsylfid,
om jazz-pumps-dräkt hörs yra.
Och fadern gråter salt sitt skägg.
Men ungkarln ler bak handens vägg.

Nu drömmer sonen nattetid
om boxhandskar, fyra!
Ty det blir sparringpartnerstrid!
Samt fotbolln och dess lyra,
som far bör ge sin ättelägg.
Men ungkarln ler uti sitt skägg!

Nu hembiträdet tager vid,
hans köks arbetsmyra.
Hon vill ej heller i solid
ullstrumpa sig utstyra.
Nej! I kuvert dess lön du lägg!
(Nu småler ungkarln i sitt skägg.)

Din maka väntar sist att blid
din låga må pyra,
så att med blårävspäls splendid
hon sig får garnithyra.
Men ungkarln ler uti sitt skägg
till hästpegasens glada gnägg!

Till brylling och kusinhybrid
samt släkten, obskyra,
du ger din krona skattlikvid!
Du får ej halvmesyra!
Men ungkarln ler uti sitt skägg,
ty han har knäckt - Columbi ägg!


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]