[Shirley Temple] | [The Wizard of Oz]

[Prostesmöret] | [Prästfolket]

[topp]


Over the Rainbow
Music by Harold Arlen and Lyrics by E Y "Yip" Harburg
from The Wizard of Oz

The Wizard of Oz (1)

The Wizard of Oz (2)

  
  
melodin i midiformat
Someplace where there isn't any trouble
Do you suppose there is such a place, Toto?
There must be.
It's not a place you can get to by a boat or a train.
It's far, far away
Behind the moon
Beyond the rain
Somewhere, over the rainbow, way up high
There's a land that I heard of once in a lullaby

Somewhere, over the rainbow, skies are blue
And the dreams that you dare to dream really do come true

Someday I'll wish upon a star
And wake up where the clouds are far behind me
Where troubles melt like lemon drops
Away above the chimney tops
That's where you'll find me

Somewhere over the rainbow, bluebirds fly
Birds fly over the rainbow
Why then, oh why can't I?

If happy little bluebirds fly
Beyond the rainbow
Why oh why can't I?

Someday I'll wake and rub my eyes
And in that land beyond the skies you'll find me
I'll be a laughing daffodil
And leave the silly cares that fill
My mind behind me

If happy little bluebirds fly
Beyond the rainbow
Why oh why can't I?


[topp]

Shirley Temple[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Prostesmöret]

[Prästfolket][topp] | [till dagens visa 2001]

Diktare med rötter
Brånasmeden blev uppförd på en restlängd och krävdes på nytt på ett tionde. Detta hände sig vid den tiden då prästerskapet i stället för lön hade rätt till ett tionde av bondens skörd, ost- och smörtillverkning. Poeten hade verkligen levererat smöret , han blev arg och skrev den här visan.

Dagens visa 2002 oktober 20
melodin i midi format

Prostesmöret.

text: Brånasme(de)n
         Johannes Olsson i Bråna (1818-1886)
melodi: Var hälsad sköna morgonstund psalm 119
musik: Philip Nicolai (1556-1608)

Till prosten O Fryxell på Ör
jag skriva vill om gammalt smör
och om den gamla resten.
Fast jag ej andens smörja fått
jag som en lekman endast blott
på lek vill smörja prästen.

Ja, jag vill
bjuda till
endast bara
att förklara
prostesmöret,
fast jag ej har kvitto för ´et.

För mig och alla i vårt hus
den sanningen står klart och ljus
att smöret ej förglömdes.
Det året mer än andra år
fast i vår makt det icke står
få kvittot som förgömdes.

Därför jag
natt och dag
är bedrövad
och berövad
all min gåva,
till att äta smör och sova.

En strupe som är ren och klar
är ju det språkrör prästen har
då herrens ord han talar.
Och därföre bör prästens hals
av ingen torrhet lida alls
i våra tempelsalar.

Nej, den bör
med vårt smör
väl försörjas
flitigt smörjas
och uppmjukas,
för att bättre kunna brukas.

Min käre prost, förbarma sig
och smörj med nådens majsmör mig
fastän mig kvittot brister.
Gör på min ledsnad nu ett slut
tag pennan och stryk därmed ut
mitt svarta skuldregister.

Prosten må
lita på
vad jag säger
sanning äger
sanning bara,
det är, vad jag sökt försvara.
 

Till prosten O Fryxell på Ör
jag skriva vill om gammalt smör
och om den gamla resten.
Fast jag ej andens smörja fått
jag som en lekman endast blott
på lek vill smörja prästen.

Ja, jag vill
bjuda till
endast bara
att förklara
prostesmöret,
fast jag ej har kvitto för ´et.


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 oktober 20

Prästfolket
(Gotland)
Källa: Svensk folkpoesi
i urval av
Bengt af Klintberg
och
Finn Zetterholm
FIBs Lyrikklubb, 1971

Vår prästefar han hade en så brederten en, en,
så brederten en!
Så breder finns ej på vårt län
som han hade en så breden en.

Prästemor hon hade en så luderten en, en,
så luderten en!
Så luden finns ej på vårt län
som hon hade en så luden en.

Prästesonen hade en så tjockerten en, en,
så tjockerten en!
Så tjocker finns ej på vårt län
som han hade en så tjocker en.

Prästedottern hade en så blankerten en, en,
så blankerten en!
Så blanker finns ej på vårt län
som hon hade en så blanker en.

Prästedrängen hade en så krokerten en, en,
så krokerten en!
Så krokig finns ej på vårt län
som han hade en så krogig en.

Prästepigan hade en så knaggiten en, en,
så knaggiten en!
Så knaggig finns ej på vårt län
som hon hade en så knaggig en.

Klockarfar han hade en så långerten en, en,
så långerten en!
Så långer finns ej på vårt län
som han hade en så långer en.

Klockarmor hon hade en så djuperten en, en,
så djuperten en!
Så djuper finns ej på vårt län
som hon hade en så djuper en.

Det breda som jag sade
vår prästefar han hade,
det var hans stora breda bok,
som han skulle läsa så mången man klok.
Det var det goda jag mente
och inte det galna I tänkte.

Det ludna som jag sade
vår prästemor hade,
det var hennes många ludna får,
som hon skulle klippa båd höst och vår.
Det var det goda jag mente
och inte det galna I tänkte.

Det tjocka som jag sade
vår prästeson hade,
det var hans tjocka gångare grå,
som han skulle rida i kyrkan uppå.
Det var det goda jag mente
och inte det galna I tänkte.

Det blanka som jag sade
vår prästedotter hade,
det var hennes blanka guldringar två,
som hon skulle sätta på sina fingrar små.
Det var det goda jag mente
och inte det galna I tänkte.

Det krokiga som jag sade
vår prästedräng hade,
det var hans stora krokiga plog,
som han skulle sköta och ansa sin jord.
Det var det goda jag mente
och inte det galna I tänkte.

Det knaggiga som jag sade
vår prästepiga hade,
det var hennes knaggiga riva så ny,
som hon skulle räfsa av jorden sitt hö.
Det var det goda jag mente
och inte det galna I tänkte.

Det långa som jag sade
vår klockarefar hade,
det var hans långa klockesträng,
som han skulle ringa båd´ morgon och kväll.
Det var det goda jag mente
och inte det galna I tänkte.

Det djupa som jag sade
vår klockarmor hon hade,
det var hennes djupa kärna så ny,
som hon skulle kärna och ansa sitt smör.
Det var det goda jag mente
och inte det galna I tänkte.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]