[Vals i Strömma] | [Folkets marknadsvisa] | [Upchucky's Golden Oldie Jukebox]


[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 juni 21
melodin i midi format

Artikel i hembygdstidningen (34) PDF

Gamla nummer av Strömma-tidningar

Valsen komponerad 1970
ingår i musiksamlingen
Dröm Fantasi Verklighet

Vals i Strömma spelas
varje midsommarfest i Strömma,
i år för 35:e gången!
Texten skrevs 1987,
bearbetning av en
Elias Sehlstedts dikt.

VALS I STRÖMMA

text: Elias Sehlstedt och
Tommy Rådberg

musik: Tommy Rådberg

Sig aftonsvalkan sprider
kring våra tysta tjäll.
Mot väster solen skrider
det skymmer det blir kväll.

En vals en vals i Strömma
om sommaren den ljumma.
För dig jag här vill sjunga
om livet här uti Strömma.

Kanalens trånga vatten
och bilar, bussars brus.
Ett hundskall - jam från katten.
En bro i kvällsvagt ljus.

Affären stor och mäktig
vid kajens raka kant.
Och båten där är präktig.
Följ vägen uppför brant.

Midsommaren i Strömma.
Trumpetens ljud - Vak opp!
Och inte får vi glömma
en flagg' på stångens topp.

Midsommaraftondansen
Family Sound igen.
Och hör på Strömmavalsen.
Är trogen som en vän.

I glans står himlens båge
det är uti dess ljus
som om en skymt jag såge
utav hembygdens hus.

Kommunen äger marken
förening bygger hus
och valborgsfest i parken
i eldens varma krus.

Hur gyllne molnet flyter
kring horisontens bryn!
Jag världens guld ej byter
mot detta guld i skyn.

En vals en vals i Strömma
om sommaren den ljumma.
Om dig jag här vill sjunga
om livet om våra drömmar.

Till STRÖMMA
hembygdsförening
hemsida


[topp]

Upchucky's Golden Oldie JukeboxDAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa
2001 jun 21

Önskad visa i avdelningen


Den Virtuella Vaxboken

Folkets marknadsvisa

text: Nils Lindström (1863-1913)
Malmö Visförlag
melodi: Tantoli (Tantelin)

Nu skall till marknad jag gladeligt marschera,
köpa till flickan en dejelig present.
Och kanske någon är villig att parera
med mig att kärlekens låga jag har tänt
hos min lilla flicka min tjusande snärta,
som jag älskar utav allt mitt hjärta.
Hon har lovat dela min fröjd och min smärta.
Tralalalalalalalala!

När jag med flickan så graciöst om armen
kommer till marknaden blir det muntert liv.
Jag då i stormande glädje intill barmen
trycker mitt kära, mitt älskade viv.
Sen så drar jag fram med så blygsam en fråga:
Lilla vän, du lindra kan min plåga
och ge svalka åt min förtärande låga:
Ack, en enda liten kyss mig giv.

Jaså min vän, du vill ha i marknadsgåva
blott denna kyss som din plåga lindra kan.
Jag skall på stående fot dig genast lova
att du får hundra så fort du blir min man.
Men det står dig fritt att försöka din lycka
att emellanåt kanske en knycka.
Om du ej kan ta en så är du en krycka.
Tralalalalalalalala!'

Älskade flicka, vad skall jag till dig köpa?
Allt vad du önskar det skall du genast få.
Jag är beredvillig att för din skull löpa
till världens ände om du det önskar så.
Ska vi gå åstad och oss fotografera?
Vill du jag skall något gott spendera?
Skall vi som ett älskande par promenera?
Tralalalalalalalala!

Tänk om vi ett möblemang oss skulle välja:
säng, soffa, stolar och så ett litet bord.
Här finns så många som vilja sådant sälja
om man blott säger till dem därom ett ord.
Sen så småningom får vi "jäklar anagga"
köpa oss en vackert utstyrd vagga,
men kanske mitt huskors då börjar att tragga.
Tralalalalalalalala!

Pär Kristers Emma, den dejeliga granna,
står och gör konster för Jeppa Anders Pär,
och Ola Håkans rödhåriga Johanna
två kronor kilot för härsket smör begär.
Se på Sissa Sörens, hon har köpt två stola,
och se där står nämndemannens Ola,
som får slag så fort han hör talas om kjola.
Tralalalalalalalala!

Friheten vill jag så ljudeligen prisa,
slita och släpa man får varenda dag.
Därför jag muntrar mig med en liten visa,
så går det undan - tjo hej - med friska tag.
Och när kvällen kommer man går till sin flamma,
som ej någon annan får anamma.
Vad vi sedan prata kan göra detsamma.
Tralalalalalalalala!

Skönt är att leva de ljuveliga tider
då man får älska uti ungdomens vår.
Kärlekens blomdoft så rikligen sig sprider,
just därav livet sitt stora värde får.
Därför leve ungdomens fröjdfulla stunder,
något allvar ligger dock inunder
om man än har drivit otaliga funder.
Tralalalalalalalala!

Önskad visa i avdelningen


Den Virtuella Vaxboken


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]