[Simon and Garfunkel]

[Turner auf zum Streite]

[Lisa ho va vacker som en dag]

   

Everly Brothers (2)

   
   

Golden Oldies (2)

   
   
   

Golden Oldies (6)

   

Golden Oldies (8)
[topp]

Simon and Garfunkel Midis
Simon and Garfunkel Album Listing

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]


LÄNK

av Joseph Hartmann Stuntz Dåne liksom åskan bröder[topp] | [till dagens visa 2001]

text och midi
Dagens visa 2002 oktober 21

Turner auf zum Streite


text: Heinrich Weismann (1808-1890) 1841
musik: Joseph Hartmann Stuntz (1793-1859) 1847

Turner, auf zum Streite!
Tretet in die Bahn!
Kraft und Mut geleite
uns zum Sieg hinan!
|: Ja, zu hehrem Ziel
   führet unser Spiel. :|

Nicht mit fremden Waffen
schaffen wir uns Schutz;
was uns anerschaffen,
ist uns Schutz und Trutz.
|: Bleibt Natur uns treu,
   stehn wir stark und frei! :|

Wie zum Turnerspiele
ziehn wir in die Welt;
der gelangt zum Ziele,
der sich tapfer hält.
|: Männern, stark und wahr,
   strahlt der Himmel klar! :|

Auf denn, Turner, ringet,
prüft der Sehnen Kraft!
Doch zuvor umschlinget
euch als Bruderschaft:
|: Großes Werk gedeiht
   nur durch Einigkeit! :|


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

melodin i midiformat
Dagens visa 2001 oktober 21

Lisa ho va´ vacker som en dag

källa:100 visor sjungna
av bergselever
Almqvist Wiksell, 1919

Lisa ho va´ vacker som en dag - san!
Tjente uppå herrgårn, ho som jag - san!
Och jag titta på´na
Tänkte - kund´ jag få´na
Skull´ vi bli ett dråpligt hjonelag - san!

Kurage jag feck en vacker dag - san!
Å jag höfsa opp meg och geck sta - san!
Kogsa först i backen,
Rev meg se´n i nacken,
Å så frågte jag - vill Du meg ha - san!

Först så vart ho så bleker som en dö - san!
Sen liksom en kokter kräfta - rö - san!
Men ho bara nicka
Och så kärligt blicka
Att jag kunde utå glädje dö - san!

Blott en son, så hade Herrskape - san!
Som studerte te bli doktore - san!
Styv å gröm som saten,
Skälldes kandidaten,
Å bar på sin näsa pinsenes - san!

Sommaren den kom å sola sken - san!
Lisa ho vart sullen i ett ben - san!
Kandidaten sulle
Bota lilla gulle.
Men den boten vart te henne men - san!

Djävulen uti hans doktorkropp - san!
Hur han kuckla med sin sockertopp - san!
Vete själva fulen,
När det led mot julen,
Då vart Lisa sullen högre opp - san!

Jag är ungkarl än i denna dag - san!
Lisa ho ä ogift ho som jag - san!
Mamma ä dock Lisa
Föga lär ho prisa
Unga kandidatens karatag - san!


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]