[Jamaikas nationalsång]

[Betlehems stjärna ur Vapensmeden] | [Svarta Rudolf] | [Dalmålning]Haitimelodin i midiformat

Haitis nationalsång

(The Dessalines Song) is the national anthem of Haiti, honoring Jean-Jacques Dessalines.
Written by Justin Lhérisson and composed by Nicolas Geffrard
and adopted in 1904.

 
French:

Pour le Pays,
Pour la Patrie,
Marchons unis,
Marchons unis.
Dans nos rangs point de traîtres!
Du sol soyons seuls maîtres.
Marchons unis,
Marchons unis
Pour le Pays,
Pour la patrie,
Marchons, marchons, marchons unis,
Pour le Pays,
Pour la Patrie.

Pour les Aïeux, pour la Patrie
Béchons joyeux, béchons joyeux
Quand le champ fructifie
L'âme se fortifie
Béchons joyeux, béchons joyeux
Pour les Aïeux, pour la Patrie
Béchons, béchons, béchons joyeux
Pour les Aïeux, pour la Patrie

Pour le Pays et pour nos Pères
Formons des Fils, formons des Fils
Libres, forts et prospères
Toujours nous serons frères
Formons des Fils, formons des Fils
Pour le Pays et pour nos Pères
Formons, formons, formons des Fils
Pour le Pays et pour nos Pères

Pour les Aïeux, pour la Patrie
O Dieu des Preux, O Dieu des Preux!
Sous ta garde infinie
Prends nos droits, notre vie
O Dieu des Preux, O Dieu des Preux!
Pour les Aïeux, pour la Patrie
O Dieu, O Dieu, O Dieu des Preux
Pour les Aïeux, pour la Patrie

Pour le Drapeau, pour la Patrie
Mourir est beau, mourir est beau!
Notre passé nous crie:
Ayez l'âme aguerrie!
Mourir est beau, mourir est beau
Pour le Drapeau, pour la Patrie
Mourir, mourir, mourir est beau
Pour le Drapeau, pour la Patrie

English translation:

For our country,
For our forefathers,
United let us march.
United let us march.
Let there be no traitors in our ranks!
Let us be masters of our soil.
United let us march
United let us march.
For our country,
For our forefathers.
March, march, United let us march.
For our country,
For our forefathers.

For our forebears,
For our country
Let us toil joyfully.
May the fields be fertile
And our souls take courage.
Let us toil joyfully
For our forebears,
For our country.

For our country
And for our forefathers,
Let us train our sons.
Free, strong, and prosperous,
We shall always be as brothers.
Let us train our sons
For our country
And for our forefathers.

For our forebears,
For our country,
Oh God of the valiant!
Take our rights and our life
Under your infinite protection,
Oh God of the valiant!
For our forebears,
For our country.

For the flag,
For our country
To die is a fine thing!
Our past cries out to us:
Have a disciplined soul!
To die is a fine thing,
For the flag,
For our country.[topp]

Jamaikas nationalsång

melodin i midiformat

Jamaikas nationalsång


Eternal Father, bless our land,
Guard us with Thy Mighty Hand,
Keep us free from evil powers,
Be our light through countless hours.
To our Leaders, Great Defender,
Grant true wisdom from above.

CHORUS
Justice, Truth, be ours forever,
Jamaica, land we love.
Jamaica, Jamaica, Jamaica land we love

Teach us true respect for all,
Stir response to duty's call,
Strengthen us the weak to cherish,
Give us vision least we perish.
Knowledge send us, Heavenly Father,
Grant true wisdom from above.

CHORUS
Justice, Truth, be ours forever,
Jamaica, land we love.
Jamaica, Jamaica, Jamaica land we love[topp]

Viktors sidor. Viktor Rydberg 1828-1895

Erik Axel Karlfeldt dikter

midi: Gläns över sjö och strand - musik: Alice Tegnér
midi: Gläns över sjö och strand - musik: Wideen

Ur Vapensmeden
Viktor Rydberg

Mäster Gudmund satte sig vid rodret, och på toften framför honom Margit och Gunnar. Doktor Svante, som medtagit harpan och räckt henne till Margit, lade ut årorna.
- Svante, sade mäster Gudmund, föreställer du dig ingenting, letar du icke efter någonting, när du ser sådana böljande gyllene band, som dedär, på väggen över sjön? Jag letar efter det, men finner det icke. Ty, Margit, det finns tydningar till allt i naturen. Naturen är Herren Guds stora sköna bildbibel. De fladdrande runorna på båthusväggen erbjuda sig att tydas, men jag befinner mig så dum framför dem. Om jag då bara kunde avmåla dem.
Men det har du gjort, sade Margit.
Har jag?
Ja, på det blad, där du målat Adam och Eva, (där de stå sorgsna och se tillbaka på det förlorade Paradiset.) Guldspjälarna i paradisstaketet har du målat så, att de se ut som dessa: de slingra och fladdra.
- Signe dig Gud! sade mäster Gudmund. Jag ville, att de skulle göra det, men själv har jag icke sett det. Och härmed ha vi ju också en tydning på runorna, vilken behagar oss, eller huru, Svante?
De äro hägringar från eldspjälarna kring lustgården, från kerubens vaktande lågor, som stänga oss ute och likväl vinka oss att återvända.
- Nu, Svante, lägga vi från bryggan, och om Margit tycker som jag, ro vi först ett stycke rakt ut sjön, vila där på årorna och se oss omkring; ty här är förunderligt däjligt, och sedan fortsätta vi åt Sankt Görans kapell.
Vättern var i dag så klar och stämde så in himmelsfärgen, att, om icke en vindkåre då och då dragit silvergrått vattrade band över sjöns yta, och om icke guldstänk blänkt kring jullens årblad, så kunde en åskådare å stranden tyckt, att den hade sin väg luften.
Svante hade icke rott långt, då Margit, som var hans lärjunge i strängaspel och kunde många visor, som han diktat, förde händerna öfver harpan och sjöng takt med de svala, friska suckarna av vattnet framför jullens bog.

Gläns över sjö och strand,
stjärna ur fjärran,
du, som i Österland
tändes av Herran!
Barnen och herdarne
följa dig gärna,
Betlehems stjärna.

Natt över Judaland,
natt över Zion.
Borta vid västerrand
slocknar Orion.
Herden, som sover trött
ute å fjället,
barnet, som slumrar sött
inne i tjället,
vakna vid underbar
korus av röster,
skåda en härligt klar
stjärna i öster,
gånga från lamm och hem,
sökande Eden,
stjärnan från Betlehem
visar dem leden
fram genom hindrande
jordiska fängsel
hän till det glindrande
lustgårdens stängsel.
Armar där sträckas dem,
läppar där viska,
viska och räckas dem
stjärnan från Betlehem
leder ej bort,
men hem.
Barnen och herdarne
följa dig gärna,
strålande stjärna!

Jag kan förstå, sade mäster Gudmund och såg med drömmande ögon ned i de förlängda, med rörliga, stålgrå strimmor genomvävda spegelbilderna av Vätterns strandkullar, - att famntagen och kyssarna, med vilka pilgrimerna mottagas vid lustgårdens stängsel, skänkas dem av deras änglar eller skyddsandar, som längtat efter deras ankomst, för att leka himmelska lekar med dem på paradisets ängar. Jesu ord i nya testamentet giva de troende visshet om att dessa andar finnas och särskildt vårda sig om barnen. Detta är en skön och upphygglig tro.
Min salig fader tog bibelns ord om nödig aga åt barnen kanske alltför lekamligt, och det synes mig, som om den agan verkade mindre på mig än vad min moders ord gjorde, då hon sade, att när barnen ljuga eller avvundas, då gråter deras skyddsänglar. Paradisets ängar har man att föreställa sig över all beskrivning väna. En nästan lika fager äng har jag drömt mig uppe på sluttningen av Tabor, nära bergets topp; på det pergament, å vilket jag målat Kristi förklaring, har jag fördenskull givit med penseln en antydning om den ängens tillvaro överlämnande åt betraktaren att finna den vacker, om han kan det.
Men vad människorna ha olika ögon! Ja, bror och syster kunna se helt olika.
Margit förstod genast, att jag menade en fager äng.
När jag frågade Lars vad han såg där, svarade han: jag ser att du kluddat dit litet grönt. Jag är en så svag människa, och Lars' svar gjorde mig ont. När jag själv stirrar på den gröna fläcken, tycker jag mig se ängens blomster, ehuru de icke äro ditmålade, ty avståndet är för stort för att de skulle synas, och jag tycker, att de i sina kalkar bevara något av det förklaringens sken, som i den heliga stunden spred sig över berget.
- Nu, Svante, styr jag båten åt Sankt Görans kapell.

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Svarta Rudolf]

[Dalmålning]

Viktors sidor. Viktor Rydberg 1828-1895

Erik Axel Karlfeldt dikter


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa
2002 september 21

melodin i midi format  
Några dagar före Albert Engströms fyrtioårsdag, den 12 maj 1909, utkom skämttidningen Strix med ett hyllningsnummer. Erik Axel Karlfeldt bidrog med Svarta Rudolf. Kvinnotjusaren Rudolf var i sin tur hämtad från en berättelse av Albert Engström. Vännen Robert Norrby skrev några dagar senare musiken och den framfördes offentligt första gången på Strömkaféet, Stockholm, med friherre Carl Cederström på luta. I Bothé gjorde senare ett arrangemang för sin orkester. Spelplats Hasselbacken. En klassiker i svensk visa - skapad av en blivande nobelpristagare.

melodin i midi format  

Svarta Rudolf

text: Erik Axel Karlfeldt
musik: Robert Norrby

Till Albert Engström.

Se, Svarta Rudolf han dansar
och böjer sin nacke och ler.
Han tänker på stormande nätter
I Amsterdams glädjekvarter.
Han drömmer om flickornas kransar
och svävande bruna ben
på stranden av blåa slätter
vid Samoamånens sken.

Han böjer sin nacke och blundar
i flygande roslagsvals.
Så höll han i smäktande lundar
sin arm kring chilenskans hals;
så böjde han krullig hjässa
en afton i negerbyn
mot trettonårig prinsessa
med eldsken på Ebenholtshyn.

Så dansa de svajiga karlar
på Malagas vinstänkta redd.
Den vitröda tösen bävar,
bedårad, förlorad, förledd.
Hon ler i den väldiges nävar
åt allt vad han tog och gav,
hon suckar och vinden svarar
från Ålands jäsande hav.


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 september 21

Dalmarsch
text: Erik Axel Karlfeldt

Marschen går till Tuna
på hed och backar bruna,
marschen går till Mora
och bergen de blå.
Med hacka och med spade
vi draga hem så glade
till skogarna de stora
och kullorna de små.

Hur lätt det är att vandra,
I bröder, med hvarandra,
när slantarna i fickan
slå takt mot byxans skinn!
Hur klarinetten låter,
då spelman vänder åter
med brudgumsskänk åt flickan
och bröllopslust i sinn!

Du dystre far i huset,
hvi står ditt öl i kruset
och surnar än och skonas?
Låt glädjen dväljas här!
Du mor, sätt på din gryta,
låt smör i gröten flyta,
ty här är Sjungar Jonas,
och här är Krongårds Per!

I bergslagsmän på vreten,
som sträven och arbeten,
gån med dit upp till Siljan
i dalemarschens takt!
Gån med och skåden landen,
där kyrkorna på stranden
stå glimmande som liljan
uti sin hvita prakt!

Se, hagarna sig färga
som eld vid Brunnbäcks färja,
och älv och bäckar rinna
med hög och höstlig låt.
Inunder mörka skyar
vi hälsa våra byar.
För oss ska vaxljus brinna,
för oss skall föras ståt.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]