[Sjunges som Lincolnvisan] | [Abraham Lincoln] | [Nils Bourkerssons visa]

Jukebox Tebordet
Mormon Tabernacle Choir
Onward Christian Soldiers

Jukebox Tebordet
Mormon Tabernacle Choir
Oh Holy Night

Mormon Tabernacle Choir(1)

Mormon Tabernacle Choir(2)

Mormonchoir.org

[topp]

Året är 1872.
Högkonjunktur och bostadsbrist i Stockholm.
Typografiska Föreningen och Boktryckerisocieteten
slöt Sveriges första kollektivavtal.
Många strejker att det skämtades om strejkfeber.

melodin i midi format

Sjunges som Lincolnvisan

En ynkelig, men, dessvärre,
sannfärdig VISA
om huru vederbörande
bispringa huvudstadens husvilla.
(Sjunges som "Lincolnvisan")

Vill ni höra hur höga vederbörande
raska på när som nöden är när,
så ska´ jag det för eder beskriva
i en visa, som ynkelig är.

Si, det hände allt på Lad´gårdslandet,
att den blev uppå bostäder brist,
och de husvilla till Majestätet
sig begåvo en skön morgonkvist.

"Gå till Överståthållarämbetet!"
lydde rådet; och skaran gick dit.
Och den visaste herrn i ämbetet
nu begynte att göra sin flit.

Han dem visar till herrar stadsfullmäktige,
men där träffa de mannen, dem sänt,
som nu ger till Beredningsutskottet
en adress uppå fint pergament.

Komna in i Beredningsutskottet,
få de se samma herre igen.
"Spring i blinken till Fattigvårdsnämnden!"
nu han säger, de fattigas vän.

Och de springa uti dagarne tretti,
och de springa uti månader tre.
Samma hyggliga, präktiga herre
överallt är till tjänst, som ni se.

Framåt våren, när sipporna vakna,
har man rum fått i ordning - alltväl!
Men de husvilla av kommissarien
har då upphittats frusna ihjäl.

Nu i visan för höga vederbörande
en moral bör, förstås följa med:
hur de än sig för folket anstränga,
få de otack till lön med besked!

Söndags-Nisse 10.11. 1872
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lincoln-Visan
text H.H. Hallbäck bearbetning Lars Bondesson


Har ni hört den förskräckliga händelsen,
den är sann ty den hända just nu,
när kungen av Nordliga Amerika
blev skjuten, ja skjuten mitt itu.

Tjolahopp tjang tjong faleladala,
tjolahopp tjang tjong fallirej.
när kungen av Nordliga Amerika
blev skjuten, ja skjuten mitt itu.


Han gick ut för att se kommedianterna
för det roade Hans Majestät
Men inte kunde han väl tänka,
att han skulle bli skjuten just för det.

Tjolahopp tjang tjong faleladala,
tjolahopp tjang tjong fallirej.
Men inte kunde han väl tänka,
att han skulle bli skjuten just för det.


Men då kom det en bov genom dörren,
usch, så hiskeligt vådlig han såg ut!
Och i näven så bar han ett geväder,
som var laddat med kulor och med krut.

Tjolahopp tjang tjong faleladala,
tjolahopp tjang tjong fallirej.
Och i näven så bar han ett geväder,
som var laddat med kulor och med krut.


Och så sköt han den kungen i planeten
så att huvudet skutta från hans hals,
och bloden den stänkte på tapeten,
och kammartjänarn frågte: va befalls?

Tjolahopp tjang tjong faleladala,
tjolahopp tjang tjong fallirej.
och bloden den stänkte på tapeten,
och kammartjänarn frågte: va befalls?


Och så la de kungen på en soffa
och strök balsam uti hans hår.
Och kungen han tog sej åt huvet
och sa: Aj, aj så illa jag mår.

Tjolahopp tjang tjong faleladala,
tjolahopp tjang tjong fallirej.
Och kungen han tog sej åt huvet
och sa: Aj, aj så illa jag mår.


"Å adjö" sa den beskedlige konungen
"nu till himmelens glädje jag far,
där små änglar de vifta med händerna,
så förinnerligt roligt de har."

Tjolahopp tjang tjong faleladala,
tjolahopp tjang tjong fallirej.
där små änglar de vifta med händerna,
så förinnerligt roligt de har."


Och så dog den beskedlige konungen
och är salig, jag tänker, just nu.
Men fan anamma den boven,
som sköt den kungen mitt itu!

Tjolahopp tjang tjong faleladala,
tjolahopp tjang tjong fallirej.
Men fan anamma den boven,
som sköt den kungen mitt itu!


[topp]

[Nils Bourkerssons visa]


Abraham Lincoln
Historical Digitization Project

Songs of the Civil War

The Civil War lyrics

Images and Songs of the 1864
Presidential Election


[topp] | [till dagens visa 2001]

text och midifil
Dagens visa 2002 december 22
We are coming, Father Abraam,three hundred thousand more,
From Mississippi's winding stream and from New England's shore;
We leave our plows and workshops, our wives and children dear,
With hearts too full for utterance, with but a silent tear;
We dare not look behind us, but steadfastly before,
We are coming, Father Abraam, three hundred thousand more.

We are coming, we are coming, our Union to restore;
We are coming Father Abraam, with three hundred thousand more.

If you look across the hilltops that meet the northern sky,
Long moving lines of rising dust your vision may descry;
And now the wind, an instant, tears the cloudy veil aside,
And floats aloft our spangled flag in glory and in pride;
And bayonets in the sunlight gleam, and bands brave music pour,
We are coming, Father Abraam, three hundred thousand more.

We are coming, we are coming, our Union to restore;
We are coming Father Abraam, with three hundred thousand more.

If you look all up our valleys, where the growing harvests shine,
You may see our sturdy farmer - boys fast forming into line;
And children from their mothers' knees are pulling at the weeds,
And learning how to reap and sow, against their country's needs;
And a farewell group stands weeping at every cottage door,
We are coming, Father Abraam, three hundred thousand more.

We are coming, we are coming, our Union to restore;
We are coming Father Abraam, with three hundred thousand more.

You have called us, and we're coming, by Richmond's bloody tide,
To lay us down for freedom's sake, our brother's bones beside;
Or from foul treason's savage group to wrench the murderous blade,
And in the face of foreign foes its fragments to parade;
Six hundred thousand loyal men and true have gone before,
We are coming, Father Abraam, three hundred thousand more.

We are coming, we are coming, our Union to restore;
We are coming Father Abraam, with three hundred thousand more.

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa
2001 dec 22

Det nya Sion

Källa:
Lennart Kjellgren,
Utblick från stugfönstret,
LTs förlag,
1978

Det nya Sion - Saltsjöstaden i mormonstaten Utah

Mormonmissionen daterar sig från 1850 då en f d sjöman, J. E. Forsgren, började missionera i Gävletrakten. 1853 bildades den första mormonförsamlingen i Skåne.

Nils Bourkersson utvandrade tillsammans med hustrun, Anna Gustafsdotter, barnen, Anders, Johanna och Maria, år 1864, till Utah i Nordamerika. Hustrun hade hemmavid i Skåne anslutit sig till mormonismen. Nils var själv inte mormon.

Nils Bourkersson återvände själv till hemlandet 1867.

Hela det tragiska händelseförloppet skildras i den bok Nils skrev; Tre år i mormonlandet.

Hustrun fattar tycke för en troende, och blir skild från "hedningen".
Äldsta dottern följer med modern frivilligt, yngsta dottern rövas bort, sonen har följe med fadern för återresan. Sonen blir dödad av indianer.

Nils Bourkersson var född 1825  och avled 1868.

Visan är upptecknad av Ernst Pehrsson, Skurup.

Nils Bourkerssons visa
text: Nils Bourkersson
melodi: Visperdalen

Bekläd dig med fantasiens vingar
och tag min hand.
Till fjärran länder vi bort oss svingar
från Svea strand
att se vad ödet mig prövat har
allt sen den stund jag från Svea far.

Allfader kärast ser mina tårar
i avskedsstund
ty ressällskapet bestod av dårar
som med en mun
predikar, sjunger i högljudd ton:
Vi går till Sion från Babylon.

Med segelskeppet man väl blev bärgad
i New Yorks hamn,
men femti männer fått graven bäddad
i havets famn.
Och ännu fler innan resans slut
läggs ner i öknen att sova ut.

Omsider såg vi de nakna dalar
och Utahs berg,
och det med känslor som djupast talar
till ben och märg.
O, Gud, vi undrar om vem här bor
om det är fänad och eskimår.

Ett år här leva, är svårt att vara
bland sorg och gråt,
då barn och makar och syskon kära
de skiljas åt.
Den pliktförgätna det bandet slet
som hade knutits för evighet.

Jag såg mig nu bland faror sväva
blad spott och hån.
Vad var att göra, jo endast sträva
att fly härfrån.
Den enda tröst jag i sorgen har,
min käre son vill fly med sin far.

Vi flykta med en olycklig skara
som öster går.
Att andra gång genom öknen fara,
en färd så svår.
I Colorado vid bäckens strand
vi slogo läger på öknens sand.

Den kalk som räcktes mig här att dricka
den bitterst är,
ty mördarkulor hans liv utsläcker
som var mig kär.
Hur mina tårar än rinner här
får jag ej åter vad borta är.

Hans kära stämma jag än kan höra
båd dag och natt,
och ständigt viskar den i mitt öra,
men ack så matt.
Kom snart, min far, här är ingen gråt,
ej barn och makar här skiljas åt.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]