[Before The Next Teardrop Falls] | [Nattklagan]

Louie Louie (1)

Louie Louie (2)

Louie Louie (3)Roughstock's History of Country Music


The Music Book


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

wav-fil (600K) i bakgrunden
melodin i midiformat
Dagens visa 2003 januari 22

Before The Next Teardrop Falls

Freddie Fender

If he brings you happiness
Then I wish you all the best
It's your happiness that matters most of a-a-all

But if he ever breaks your heart
If the teardrops ever start
I'll be there before the ne-ext teardrop fa-alls

**Si te quieres de verdad
Y te da felicidad
Te deseo lo mas bueno para los do-o-os
Pero si te hace llorar
A mi me puedes hablar
Y estare contigo cuando triste estas

I'll be there any time
You need me by your side
To dry away
Every teardrop that you cried

And if he ever leaves you blue
Just remember I love you
And I'll be there before the ne-ext teardrop fa-alls
And I'll be there before the ne-ext teardrop fa-alls

**Translation of Spanish verse:
If he truly loves you, and he gives you happiness
Then I wish the best for the both of you
But if he makes you cry, you can call me
And I will be there when you are sad


[topp] | [till dagens visa 2003]

melodin i midi format
repetera automatiskt på
Dagens visa 2002 januari 22

Nattklagan
eller
Serenad utanför den
älskades dörr

text: Carl Gripenhjelm (ca. 1650-1694)
melodi: Pojkarne

Du vackra, ljuva boning,
Som all min lycka bär,
O, himmelstäcka våning,
Ack, att du sluten är,
Och att du här dig stänger,
Du hårda stumma dörr!
Fast ingen nöd dig tränger,
Du mig dock osäll gör.

Här vila Alkimene,
All skönhets prakt och prål;
Ja, den, som är allene
Min önskans högsta mål,
Som mitt behag och vilja,
Mitt liv, min lycka rår;
Hur kan oss ödet skilja,
Att jag här ute står!

Min klagan intet gäller,
Min´ böner ha ej kraft,
Jag fåfängt tårar fäller,
Ty natten har nu kvaft
Och fört i ro och dvala,
Vad liv och anda har;
Slätt ingen hör jag tala,
Slätt ingen ger mig svar.

Hur långsamt du dock skrider,
O natt, och dröjer kvar!
Jag minns dock väl de tider,
Då städs för kort du var.
Så sker, vad ljuvhet bringar
Går fort och ändas snart,
Men vad, vårt hjärta tvingar,
Det blir för länge kvart.

Nu sov i tusen fröjder,
Du högt bekrönta själ!
Vi vill du längre dröja!
Jag väntar utan skäl!
Bort allt vad oro retar,
Vad stim och buller gör,
Bort allt, vad sömn förtretar,
Min sköna sover här!

Du sömn, som oro gömmer,
Min´ sköna tankars sköt,
I vackra, ljuva drömmar,
Gör´ hennes vila söt!
Låt dig ock tyst infinna,
Du Venus´ lilla son,
Och för i hennes minne
Sin trogna Celadon!

Sköna tankars sköt Sömnen är moder till sköna tankar och sköna drömmar
Venus lilla son Cupido, kärleksguden
Celadon Suckande älskare

[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]