[Fyra välkomstvisor] | [Killing my software with Windows]

Dagens visa 2002 juni 22
Av Euphrosynes dikter är det framför allt en som levt vidare!

Dikten har förvandlats till en visa med endast två strofer och en bra melodi.

Melodin är så bra att ny text, gärna då som bordsvisa, har spritts med melodihänvisning till Vårvindar Friska. Vårvindar Friska, Poeten, hon gav ju dikten namnet Den Stackars Anna eller Molltoner från Norrland.

Vårvindar friska är ju bara inledningsraden!

Läs mer om Julia Kristina Nyberg


melodin i midi format  

Klicka på bokstaven V.
Sök vårvindar friska (MP3)
 

midi plus engelsk/tysk text  

midi plus fransk text  

Vårvindar friska

 

Den stackars Anna eller
Molltoner från Norrland
(känd som Vårvindar friska)

text: Euphrosyne - Julia Kristina Nyberg (1785-1854)
musik: Traditionell

Vårvindar friska
Leka och viska,
Lunderna kring, likt älskande par,
Strömmarna ila,
Finna ej vila
Förr'n ner i djupet störtvågen far.
Klaga, mitt hjärta, klaga! - O, hör,
Vallhornets klang bland klipporna dör!
Strömkarlen spelar,
Sorgerna delar
Vakan kring berg och dal.

Hjärtat vill brista -
Ack! när den sista
Gången jag hörde kärlekens röst:
Avskedets plåga,
Ögonens låga,
Mun emot mun vid klappande bröst.
Fjälldalen stod i blomstrande skrud,
Trasten slog drill på drill för sin brud;
Strömkarlen spelte,
Sorgerna delte,
Suckande, berg och dal.

Natten så fager,
Ljus som en dager,
Göt över skog och bölja sin glans.
Älvornas vingar
Glänsande ringar
Slöto kring ängens tuva i dans.
Suckande hjärtan, suckande lund,
Smekande ord och saligt förbund!
Strömkarlen spelte,
Sorgerna delte
Vakan kring berg och dal.

Ack, att vid polen
Midsommarsolen
Tusende år bortsovit så sällt!
Hastigt vem kallar?
Krigsbudet skallar
Fjärran ifrån: "Till vapen!" så gällt.
Nu var ej tid hos flickan att bo,
Löftet han gav om kärlek och tro;
Strömkarlen spelte,
Sorgerna delte,
Suckande, berg och dal.

Hurtigt på slätten,
Med bajonetten,
Snabb som en ren, han ilade ned;
Där, ibland fanor,
Flygande svanor,
Klingande spel, i blixtrande led,
Rak som en tall, han höjde sig opp,
Såg jag hans bild vid tårarnas lopp.
Strömkarlen spelte,
Sorgerna delte,
Suckande, berg och dal.

Snart han marchera' -
Kom aldrig mera
Åter till hemmets brudliga tjäll.
När av min Modig
Vålnaden blodig
Svävar på västerns rodnande fjäll,
Klaga, mitt hjärta, klaga! - O, hör!
Vallhornets klang bland klipporna dör:
Strömkarlen spelar,
Sorgerna delar
Vakan kring berg och dal.

[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa
2001 jun 22

En omtyckt bordsmelodi


melodin i midi format 

Fyra välkomstvisor

till melodin: Vårvindar friska

Festen kan börja,
ingen får sörja,
här finns det både
brännvin och mat.
Helan ska tömmas,
sorgerna glömmas
ingen får vara
tråkig kamrat.
Klappa mitt hjärta,
fröjdas min själ,
nubben serveras,
genast,
nåväl!
Nu tar vi supen,
öppna på strupen,
gästernas välkomstskål!

Festen skall börjas,
kråset ska smörjas
glädjen ska vara gäst
här i dag.
Glasen förvara
dropparna rara,
dyrare blir de
dag efter dag.
Pärlan på bordet
lockande står.
Skratta och sjung
för nu är det vår!
Känn hur det våras!
Låt dig bedåras!
Skål allihop!
Gu´ tår!

Nu klingar ordet:
Skål! här vid bordet.
Smekande far det alla ikring.
Fatten kristallen,
nubben är kall den,
stiger åt skallen,
klingel-le-kling.
När vi nu firar Pelle i år
tanden den måste få sig en tår.
Nu lilla hutten,
går i kaputten.
Skål! hela bunten,
klingel-le-kling!

Hutten den lilla
smakar ej illa
när man den tager
i trevligt lag.
Känslor så ömma
inom oss strömma
sorger vi glömma,
kling!
Vänligt de blicka,
bordets små bloss
en trevlig kväll
de tillönska oss.
Flickor och svenner
livsglädje känner,
skål kära vänner,
skål!!

[topp]

[Vårvindar friska] | [Fyra välkomstvisor]


Killing my software with Windows

MP3 (358 kB)

melodin i midiformat

I try to run my programs
with windows 95
8 megs are recommended
but I got only 5
So there is was my system
completely obsoleted
typing path names with my fingers
cursing out loud at my mouse
killing my software with windows
killing my software with windows
needing more disk space
with windows
needing new programs
with windows

MS Boycott Media Page


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]