[The Burning Torch for Protestantism]

[Din klara sol går åter upp]

[Stundom vid min simpla låda]


LÄNKAR

Nordic-American Psalmodikonforbundet

Nordiska Psalmodikonförbundet

Psalmodikon var musikintrumentet i många kyrkor och skolor 1
Psalmodikon var musikintrumentet i många kyrkor och skolor 2
Präst och Uppfinnare: Dillner, JohanDAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 oktober 22
melodin i midiformat

420. Din klara sol går åter opp

Din klara sol går åter opp:
    Jag tackar dig, min Gud.
    Med kraft och mod och nyfött hopp
    Jag höjer glädjens ljud.

Din sol går opp för ond och god,
    För alla som för mig.
    O, må jag så i tålamod
    Och kärlek likna dig.

O, må jag ock med flit och dygd
    Och måtta i begär
    Än kunna glädjas i ditt skygd
    Var dag, du mig beskär.

Då skall jag, trygg, i råd och dåd
    Till dig, o Fader, fly
    Och än förnimma, att din nåd
    Är varje morgon ny.

Wallin.


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa
2001 okt 22

Stundom vid min simpla låda
text och musik:
Lundgren med lådan
(Carl Lundgren 1836-1892)
Ur Nöd och Nåd, 1878
källa: Oscar Lövgren,
Läsarsång och folklig visa,
Gummessons bokförlag,
1977 (Noter)
Carl Lundgren var predikant och
reste runt sjungandes och
spelandes på sin medhavda låda,
ett psalmodikon.

Stundom vid min simpla låda

Stundom vid min simpla låda
känner jag mig säll,
och det händer att vi båda
höras varje kväll.

Känner jag av dagens tunga
mig försagd och matt,
då är bäst att börja sjunga
och ta lådan fatt.

Sitter jag i någon klämma
eller har jag strid,
bör jag strax min låda stämma,
sjunga om Guds frid.

Börjar levernets bekymmer
härja i min barm,
skall det, om ej förrn det skymmer,
fly för lådans larm.

Om den "gamle Adam" muckar,
tar jag lådan fram,
och han skall, om än han suckar,
ligga där med skam.

Satan, som vill mig förstöra,
finns ej längre kvar,
då han får från lådan höra,
vad musik jag har.

Suckar pilgrimen på vägen,
under korset böjd,
sjunger jag vid lådan trägen,
kanske blir han nöjd.

Men, o Jesus, var mig nära
under allt mitt lopp,
lär mig att blott dig till ära
höja toner opp!


[topp]


Länk
The Burning Torch for Protestantism

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]