[The Blue Bells of Scotland] | [Little Dragon Castle] | [Den blinda och den lame]

Sök Ctrl-F puff

Sing-Along, Folk, & Rock Guitar Songs

Peter Paul and Mary - lyrics

melodin i midiformat
Jukebox Tebordet

Puff The Magic Dragon

by Peter Yarrow and Leonard Lipton

PUFF, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei,
Little Jackie Paper loved that rascal PUFF
and brought him strings and sealing wax and other fancy stuff.

CHORUS
Oh! PUFF, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei,
PUFF, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei.

Together they would travel on a boat with billowed sail,
Jackie kept a lookout perch on PUFF's gigantic tail,
Noble kings and princes would bow whene'er they came,
Pirate ships would low'r their flags when PUFF roared out his name.

CHORUS
Oh! PUFF, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei,
PUFF, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei.

A dragon lives forever but not so little boys
Painted wings and giant strings make way for other toys.
One great night it happened, Jackie Paper came no more
And PUFF that mighty dragon, he ceased his fearless roar.

CHORUS
Oh! PUFF, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei,
PUFF, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei.

His head was bent in sorrow - green scales fell like rain,
PUFF no longer went to play along the cherry lane.
Without his lifelong friend PUFF could not be brave
So PUFF that mighty dragon, sadly slipped into his cave.

CHORUS
Oh! PUFF, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei,
PUFF, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei.[topp]

Länkar:

The Blue Bells of Scotland (2)


The Blue Bells of Scotland (3)


melodin i midiformat

Oh where, tell me where, is your Highland laddie gone?
Oh where, tell me where, is your Highland laddie gone?
He's gone wi' streaming banners where noble deeds are done
And it's oh, in my heart I wish him safe at home

Oh where, tell me where, did your Highland laddie dwell?
Oh where, tell me where, did your Highland laddie dwell?
He dwelt in Bonnie Scotland, where blooms the sweet blue bell
And it's oh, in my heart I lo'ed my laddie well

Oh what, tell me what, does your Highland laddie wear?
Oh what, tell me what, does your Highland laddie wear?
A bonnet with a lofty plume, and on his breast a plaid
And it's oh, in my heart I lo'ed my Highland lad

Oh what, tell me what, if your Highland laddie is slain?
Oh what, tell me what, if your Highland laddie is slain?
Oh no, true love will be his guard and bring him safe again
For it's oh, my heart would break if my Highland lad were slain[topp]


Welcome to the Little Dragon Castle[topp]

Before the Beginning

Smile-a-day world Puff the magic dragon[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 september 22
melodin i midiformat

Puff The Magic Dragon

by Peter Yarrow and Leonard Lipton

PUFF, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei,
Little Jackie Paper loved that rascal PUFF
and brought him strings and sealing wax and other fancy stuff.

CHORUS
Oh! PUFF, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei,
PUFF, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei.

Together they would travel on a boat with billowed sail,
Jackie kept a lookout perch on PUFF's gigantic tail,
Noble kings and princes would bow whene'er they came,
Pirate ships would low'r their flags when PUFF roared out his name.

CHORUS
Oh! PUFF, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei,
PUFF, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei.

A dragon lives forever but not so little boys
Painted wings and giant strings make way for other toys.
One great night it happened, Jackie Paper came no more
And PUFF that mighty dragon, he ceased his fearless roar.

CHORUS
Oh! PUFF, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei,
PUFF, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei.

His head was bent in sorrow - green scales fell like rain,
PUFF no longer went to play along the cherry lane.
Without his lifelong friend PUFF could not be brave
So PUFF that mighty dragon, sadly slipped into his cave.

CHORUS
Oh! PUFF, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei,
PUFF, the magic dragon lived by the sea
And frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei.

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 september 22

Den blinda och den lame
text: C.F. Gellerts
svensk text: C. M. Bellman

Av händelse på gatan mötte
En blind, en lam som staven stötte;
Straxt båda trodde i slik nöd,
Den ena bli den andras stöd.

Hur´! skrek den Lame skall jag hjälpa?
Som, Gud nåd´ mej! vart steg vill stjälpa,
Dock, syns du till ett företag,
Mer starka skuldror ha än jag.

Kom, på din skuldra mig att bära,
Så vill jag minsta steg dig lära;
Så blir din starka fot mitt ben,
Liksom min syn ditt ögas sken.

Den Lame sina kryckor svängde,
Och på den blindas rygg sig hängde;
Förent då gjorde detta par,
Vad särskilt dem ej möjlig var.

Uti din brist, du lär och minns
Att lyckan ej fullkomlig finns;
Men att dess ofullkomlighet,
Är Källan till samdräktighet.

Om ej en ann´ den sällhet felte,
Som mig naturen mild tilldelte,
Så skull´ den tänka blott för sig,
Men ej bekymras stort om mig.

Spar Gudarna din tåre-gåva,
Den ljuva vinning de dig lova,
Och rika Skänk, märk, minns och vet,
Är, - njuten blott samdräktighet!


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]