[Du är den ende]

[Skånes befolknings tre klasser]

I Love Egg (flash)

Jag älskar dig-länkar
     
1   
2   
3   
4   
5 Jag älskar dig-midis och texter
6   
7   
8   
9 Jag älskar dig - på flera språk
10   
11 Jag älskar dig - på flera språk


  
  
  
  
  
  
Jag har en yxa i huvudet

There's an axe in my head-länkar


English: Oh my god! There's an axe in my head.
Bosnian: boje moj! sjekira mi je u glavi.
French: Mon dieu! Il y a une hache dans ma tete.
Visigothic: Meina guth, Ikgastaldan aqizi-wunds meina haubida
Swedish: Herre jävlar! Jag har en yxa i huvudet!
Dutch: O, mijn God! Er zit een bijl in mijn hoofd.
Latin: Meus Deus! Ibi est securis in meus capitalis.
German: Oh mein Gott, da ist eine Axt in meinem Kopf!
Japanese: ahh, kamisama! atama ni ono ga aru!
Norwegian: Herre Gud! Jeg har en oks i hodet!
Spanish: !Dios mio! !Hay una hacha que esta en mi cabesa!
Hungarian: Jaj Istenem, de fejsze van a fejemben!
Russian: Bozhemoi! Eta topor v u-menyu golovwi!
Middle Egyptian: in Amun! iw minb m tp-i!
Greek: hristo mou! eho ena maheri sto kefali mou!
Danish: Oh min gud! Der er en oekse i mit hoved.
Afrikaans: O God! Daar's 'n byl in my kop!
Polish: O Moi Boze! Mam siekiere w glowie!
Italian: Dio mio! Ce' una ascia nella mia testa!

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Du är den ende]

[Skånes befolknings tre klasser]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2001]

Jukebox Tebordet

melodin i midiformat

Dagens visa 2002 augusti 23
Filmmusik (fransk)
Jeux Interdits, 1952.
A touching drama focusing on a little girl
who loses her parents in an air raid during WWII
and is taken in by a poor peasant family.
Brigitte Fossey starts as the girl
and George Poujouly is the family's son who befriends her.
Rene Clement directed.
Winner of the 1952 Oscar for Best Foreign Film.

Du är den ende

text: Bo Setterlind

musik: Anonym
Romance de amor
arr. Narciso Yepes


Du är den ende, som hemligen ser mig,
fast ingen har talat, du vet vad jag ber dig.
Min längtan är bara du.Blott du mig ger
ett enda litet ord, är jag din.

Du är den ende, jag aldrig kan glömma,
din mun, dina ögon, din lugnande stämma.
Och därför jag ber dig nu: Blott du mig ger
ett enda litet ord, är jag din.

Ingen som du, fast du hör till en annan,
du skänker mig kärlek, hos dig vill jag stanna!
Mitt öde det är att bli din i min fantasi,
del av den värld som är din.

Du är den ende, som får mig att drömma,
den ende som anar, vad tårarna gömma.
Min längtan är bara du. Om blott du ger
ett enda litet ord, är jag din.

Du är den ende, jag aldrig kan glömma,
din mun, dina ögon, din lugnande stämma.
Och därför jag ber dig nu: Blott du mig ger
ett enda litet ord, är jag din.

Ingen som du, fast du hör till en annan,
du skänker mig kärlek, hos dig vill jag stanna!
Mitt öde det är att bli din i min fantasi,
del av den värld som är din.


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 augusti 23

Skånes befolknings tre klasser
text: Herm. Hofberg,
Genom Sveriges Bygder,
Bonniers 1882

Skånes befolkning är till utseende och lynne mycket olika på olika trakter. Hufvudsakligen kan den skiljas i tre olika klasser: Skogsbon, Slättbon och Kustbon.

Skogsbon

Den första klassen utgöres av de norra häradernas, skogsbygdens allmoge, längs småländska gränsen. Hit höra Åsboarne i väster och Göingarne i öster. De förra äro ett raskt, livligt, händigt och tilltagset folk med öppen blick, ljus hy och reslig växt; de senare hava mycket tycke av smålänningarne, äro arbetsamme, magre, men groflemmade och bibehålla ännu från snapphanetiden en viss hårdhet i lynne och vildhet i sina seder.

Slättbon

Slättbygdens allmoge utgör den andra klassen. Slättbon är i allmänhet starkare bygd än skogsbon, men trög till lynnet och långsam i rörelse och tal. Anletsdragen äro tjocka och breda och växten kort och fetlagd. Både i åtbörder och klädedrägt visar han sig tvungen, klumpig och stel och derutinnan en fullkomlig motsats till sin livligare och raske granne i skogsbygden; men han överträffar denne i fasthet och pålitlighet och i en lifligare rättskänsla. Inom sig själva leva slättlandsbönderna bullersamt, men vänskapligt.

Kustbon

Runt omkring kusten ligger en kedja af fisklägen. De som ligga utmed Sundet utgjorde förr, då tull-lagstiftningen var fotad på andra statsekonomiska grunder än nu, tillhåll för lurendrejare, som visserligen egde stor skicklighet i sitt yrke som sjömän, men använde den så mycket sämre. Österjöstränderna deremot hafva i alla tider bebotts af ett hederligt, kraftfullt och arbetsamt fiskarefolk.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]