A Horse with No Name

  

Horse Songs

A Horse with No Name (1)

  

A Horse with No Name (3)

  

[Islandshästens Nationalsång]

[Poethataren][topp]

Vísna- og söngtextasafn Snerpu

Textasafnið

Musik.is: The Icelandic Music Page


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Islandshäst
text och ackord
Dagens visa 2003 februari 23

Á Sprengisandi


text: Grimur Thomsen
svensk text: Hjalmar Lindroth
musik: S. Kaldalóns
noter: Gröna Visboken (Ri um, ri un)

Ridom, ridom, jagom över sanden
Solen sjunker bakom Arnafel.
Här är mången mörkrets ande å färde,
nu när det skymmer över jökelns is.
Herren lede springaren min,
dryg är sista dagsleden.

Tyst, tyst, tyst, tyst räven tjöt bort i backen.
Han vill läska sin torra gom med blod.
Eller är det någon som ropar
underligt med kraftig, dyster karlstämma.
Fredlösa män på ödesmarkens vidder
kanske hemligt valla stulna får.

Ridom, ridom, jagom över sanden
Mörkret sänker sig över Herdubreid.
Alfernas drottning betslar sin häst.
Ej är gott att komma i hennes väg.
Bästa hästen ville jag offra
för att snart vara nere i Kidagil.
Ríðum, ríðum rekum yfir sandinn,
rennur sól á bak við Arnarfell.
Hér á reiki er margur óhreinn andinn
úr því fer að skyggja á jökulsvell.
Drottinn leiði drösulinn minn,
drjúgur verður síðasti áfanginn.

Þei, þei, þei, þei. Þaut í holti tófa,
þurran vill hún blóði væta góm,
eða líka einhver var að hóa
undarlega digrum karlaróm.
Útilegumenn í Ódáðahraun
eru kannski að smala fé á laun.

Ríðum, ríðum rekum yfir sandinn,
rökkrið er að síga á Herðubreið.
Álfadrottning er að beisla gandinn,
ekki er gott að verða á hennar leið.
Vænsta klárinn vildi ég gefa til
að vera kominn ofan í Kiðagil.


[topp] | [till dagens visa 2003]

Dagens visa 2002 februari 23

Poethataren
text: Gustaf Fröding

Härom dagen hade jag besök av min gamle vän och studentkamrat Erik N., numera väldig agronom och lantbrukare - förr i världen en mycket lat läsare på medicine kandidaten och en mycket aktad festtalare och improvisatör på nachspiel. Hans improvisationer gingo alltid i den högre stilen och hade alltid någon stor förebild - Tegnér eller Malmström eller Thorild, men han förstod alltid att inlägga något av sin egen medicinskt realistiskt målande fantasi och hans föredrag verkade därför med personlighetens hela överväldigande makt. Han blev också entusiastiskt hissad, när han med en storartad tragisk gest och skaldedyster sänkt panna bugade sig för auditoriet.

Han var annars ingen vän av poesi. Tvärtom hade han alltid haft ett horn i sidan till den och han påstod att all poesi kom från magen. Och han bevisade med många medicinska termer, hurusom förstoppning vore särdeles ägnad att framkalla det "patologiska fenomen", som brukar kallas "en glödande fantasi". Att överlasta magen med punsch vore också ett gott sätt att framkalla samma företeelse, det visste han av egen erfarenhet. Men att på nykter kaluv sysselsätta sig med slikt ansåge han minst sagt oförnuftigt. Det visade att organismen vore kroniskt angripen och att hjärnan vore "affekterad".

Han hörde emellertid icke till det vanliga slaget av poesifiender - sådana som aldrig läsa poesi och gå sin väg när det talas om den. Tvärtom låg han alltid och läste i ett dikthäfte, när man kom till honom - det var som om han funne en grym fönöjelse i att ligga och förarga sig över allt oförnuftet och i andanom dissekera och obducera den stackars författaren. Kanske att det rent av var den nyss vaknade läkareinstinkten som drev honom till dessa studier och att han hade samma glädje av en ny skald som av ett nytt kadaver på Asis.

Fick han så nys om att man beundrade den eller den skalden, då stegrades hans förnöjelse till raffinerad njutning. Med infernalisk illvilja uppvisade han alla motsägelser och dunkelheter - lemlästade och analyserade och gjorde försmädliga frågor - och lämnade en icke förrän han förgiftat ens själ med alla tvivlets frätvätskor och slagit alla ens illusioner om diktarstorhet i små smulor.

Allra värst behandlade han Stagnelius, som vid den tiden var min älsklingsskald och jag skall aldrig glömma hur illa han tilltygade den lilla rörande dikten om "Näcken" för mig. Jag läste en gång upp det stycket för honom och han var i början tämligen uppmärksam och teg under hela första versen. Men när jag kom till den andra:

"Liten pilt bland strandens pilar
i violens ånga vilar"

- började han redan skaka på huvudet och när pilten säger till Näcken:

"Arme gubbe varför spela"

- avbröt han mig och sade: "Ja varför kan inte gubben få spela? - vad fanken har pojken med det att göra? - är det något ont i att gubben spelar, när han vill spela och tycker det är roligt?"

"Asch, du missförstår rent det här", invände jag förargad - "förstår du inte att ligger något djupt poetiskt i att -"

"Poetiskt! - är det något poetiskt i det att pojkstrunten kommer springande efter älvkanten - förmodligen barfota - och lägger sig i att gubben spelar. Det angår honom ju inte. Vad har gubben gjort honom, efter han inte kan få spela i fred - när han vill spela? Vad skulle du själv säga om det komme ett osnutet söndagsskolebarn - barfota och eländigt - och bad dig sluta upp att spela just som du tyckte att det var som allra roligast? Nej, jag anser att gubben borde få vara i fred och spela så mycket han ville, efter han inte hade gjort något ont. Poetiskt! - Äh."

Sådan var Erik N. på den tiden. Och jag märkte snart att han icke hade förändrat sig mycket när jag nu återsåg honom.

Hans första fråga, sedan han satt sig till rätta i gungstolen och fått eld på cigarren, var denna: "du har väl slutat opp att skriva vers nu - gamla karlen?"

"Hm ja - hm nej - hm inte precis, men" - svarade jag i något osäker ton, ty jag hade icke alldeles rent samvete och var på samma gång rädd för att sjunka i hans aktning, om jag sade hela sanningen.

"Jo, låt bli det" - sade Erik - "det är bara dumheter - när man är riktigt full, kan det ändå gå an - och när man lider av kardialgi eller magkräfta kan det vara förlåtligt - men det är bäst att låta bli även då!"

"Du tror således fortfarande att alla våra stora skalder ha haft dålig mage och att det var den som gjorde dem till diktare?"

"Nå ja, de allra fleste - icke alla, ty det finns många efterapare som låtsa sig ha dålig mage. Lord Byrons mage var notoriskt högst eländig och därav uppstod den s. k. "världssmärtan" och den gjorde sedan alla ungdomar efter, fastän de icke hade de nödvändiga förutsättningarna i en fördärvad matsmältning. - August Strindberg är faktiskt och enligt egen utsago magkatarralisk och därifrån härstammar hans kvinnohat och realistiska gruvlighet och allt det där - och de andra, som ha vanliga barnmagar, göra efter så gott de kunna."

"Hela litteraturen är alltså efter din mening bara sjukdom och efterapning?"

"Ja, just det - och nu är det värre än det var förr. Slå upp i en sådan där versbok - modern - realistisk - pessimistisk - fin du siècle dödssjukt gråblek och Nirvanasmäktande - och läs alla dessa kattrakande ord, som slåss och bita varandra i svansen, och sådan där knattrande meter som välter en i diket - och sådan där gråtmild s. k. "morbidezza" och sådan där stämningsfull "intighet" - och all den där röran, som varken är romantik eller realism eller mystik eller materialism, utan alltihop sammansmort och hoppackat till pölsa.

- Tror du t. ex. att det skulle genera en sådan där karl det minsta att börja en dikt ungefär så här:

"Halvdöd uggla vid taket väser,
vindögd katt ifrån spisen ler",

- eller i den stilen?"

"Jo, min bästa vän, det är allt omöjligt ändå. En halvdöd uggla som väser, har jag ändå aldrig sett i någon diktsamling. Och en "vindögd katt som ler" är verkligen en djärvare fantasi än någon modern poet vågat sig på."

"Är det? - är du säker på det? - se efter bättre i versböckerna, är du snäll! Slå upp i Birger Mörner till exempel eller gör dig förtrogen med anden i Ola Hansson! Och tror du inte en sådan där karl kunde göra en liten vacker stämningsbit av en sådan där början? Så här ungefär" - och därmed började han på rak arm improvisera följande stycke - lite hackigt emellanåt, men ändå tämligen ledigt:

Halvdöd uggla vid taket väser,
vindögd katt ifrån spisen ler,
själssjuk skald sina dikter läser,
tittar upp och på katten ser.

Tvinsjukt solskens morbida dager
faller matt genom regngrått dask,
genom sölet därute drager
krokbent bonddräng i slask och plask.

Dödssvält kråka i duggregn kraxar,
enslig hund springer bort i lunk,
mager hönshop på sophög flaxar,
svanslöst svin tar ur hon en klunk.

Tanken på hela vårt livs elände
går genom livstrött skald nervöst,
vaga drömmar om världens ände
hösten över hans hjärna öst.

Skymning tätnar och yngling läser,
tröstlöst kring i sin boning ser -
halvdöd uggla vid taket väser,
vindögd katt ifrån spisen ler."

"Skulle man inte kunna säga så ungefär - jag tycker inte det låter så illa", sade han därefter.

"Jo, nog kan man det", svarade

A. K: son.

(Karlstads-Tidn. 29 aug. 1891.)


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]