[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

Second Hand Songs
A Cover Songs Database


LÄNK:
DAGENS VISA:   2003 maj 23

BIG SONGS
HERE ARE WORDS AND MUSIC
HELLO MUDDAH, HELLO FADDAH
Here I am in Camp Granada!
Cornelis förlaga till Hejsan stabben, hejsan morsan

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Spinn, spinn]

[Fru Svala]
DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 maj 23

Spinn, spinn
noter: Gröna visboken

Ungmön vid sländan satt,
sorgsen både dag och natt.
Fjärran hördes bäckens språng,
vindens sus och trastens sång.

Tråd föras, tråd hämtas,
int´ jag föres, int´ jag hämtas,
tiden flyger, året går,
aldrig får jag man i år!

Spinn, spinn, spinn, dotter min!
Morgon kommer friarn din.
Dottern spann och tårar rann;
aldrig kom den friarn fram!

[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 maj 23
noter och text

Fru Svala

Fru Svala hon kan snattra, hon, från morgon och till kväll.
hon pratar med sin grannfru jämt, det är ett ständigt gnäll,
hon snattrar och skvattrar med stämma hög och gäll,
hon snattrar och skvattrar med stämma hög och gäll.

Hon snattrar helst om sina ägg och sina ungar små,
om boet på en lagårdsvägg: "En sådan hyra, å!"
hon snattrar och skvattrar, vad hon kan hålla på,
hon snattrar och skvattrar, vad hon kan hålla på.

Ibland hon sammanträde har i kyrkotornets glugg
med svalherrskap från alla håll, då vankar skarpa hugg.
Det snattras och skvattras, man fattar ej ett dugg,
det snattras och skvattras, man fattar ej ett dugg.


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]