Hjalmar Branting död 24 februari 1925

Sorgebudet.

text: Gustaf Fröding

Tungt gick ett sorl ifrån Asgårdsvallen:
Balder är fallen,
glansen är släckt i Den Höges sal!
Balder är fallen! Balder är fallen!
klagade vinden till regnen,
som snyftande gingo i berg och dal.

Bäcken i bergen tog ljudet,
talte för forsen sitt sorgtunga tal.
Forsen högt gråtande budet
bar till en älv mellan vide och al.
Djupt i dess bölja begravet,
budet blev buret i havet:
Balder är fallen! Balder är fallen!
- havsvågor slunga sig jämrande
högt mot Den Höges sal.

text: Gustaf Fröding (Sorgebudet)
anförda ord ur en minnesruna 1925


[topp]

Hjalmar Branting-länkar.

 Tio dagar som skakade Sverige
Branting citerar den stackars hovpoeten
Socialdemokraterna och kriget
Gör kronan på hans hjässa lätt
Gustaf Fröding om Branting
Revolutionen försonas med himlen
Sabeln och vigvattenskvasten
Verner von Heidenstam Medborgarsång
Brodermord
Balder är fallen! Balder är fallen!

Extern länk:
Karl Hjalmar Branting - Biography (engelska)


br />

Polka MIDI Files

558-tanz.mid
PennsylvaniaPolka.mid
PizzicattoPolkaOrch.mid
PolkTime.mid
Trumpet_Echo.mid
WigelWogel.mid
AndomedaFolkDance.mid
autobahn.mid
BeerPolk.mid
CHICKEN.mid
ClPolka.mid
ElRioDrivePolkaGM.mid
FigaroPolkaGM.mid
KinderspielePolka.mid


LÄNK

Bernhard Crusell


kompositör till melodin (Barnen...)

melodin i midiformat
Dagens visa 2003 februari 24

Barnen demonstrerar med

musik: Bernhard Crusell (1775-1838)
text: Kal Kalson
orginaltitel: Arbetets sonsöner

Genom parkens öppna grindar,
längs allé av gröna lindar
demonstranters tåg sig vindar
fram i täta, slutna led.
Muntert folk i helgdagskläder
solskensglans och vårdagsväder,
är en syn, som sinnet gläder.
Dock, pedanten klandrar vred:
"Barnen demonstrerar med".

Står jag tyst och överväger,
"Varför icke?" - sist jag säger,
barnet framför andra äger
rätt att demonstrera här.
Gråhårsmän med grova nävar,
du som främst i ledet strävar,
i ditt inre tanken bävar:
ej för mig jag fanan bär,
barnens framtid hoppet är.

Och när rätt jag eftertänker,
än en mening barnet skänker,
med sin blick som muntert blänker
mellan allvarsamma led;
pappan arm i arm med gumman,
parvlar små, som följa trumman,
ge mig denna huvudsumman:
låten barnen komma med,
de betyda krig - i fred.

Världen sett revolutioner,
som i blod har vältat troner,
annat slags demonstrationer,
väckta upp av hat och harm.
Men när folkets myriader
flockas vilt kring barrikader,
tager säkert ingen fader
barnen med i stridens larm -
hejda skulle de hans arm.

Därför fram, du parvel lilla,
traska på och le blott stilla,
om pedanten tager illa,
att din rättning går på slarv.
Du har kompetensen inne,
där du går med muntert sinne,
blott du städse har i minne,
efter år och tidevarv
tager barnen faderns arv.

[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm

Skillingtryck och gamla visor
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[Branting länkar]