[Classical Piano Midi Page] | [Making a Great Man of a Woman - Clara Schumann]
[Vaggvisa från trettioåriga kriget]
[Aftonbladet åberopar att biskopen inträtt i tystnadens ålder]


Kunst der Fuge
Kunst der Fuge / OnClassical: Classical MIDI files!
9,924 *FREE* Classical MIDI
and MP3/OGG files, large fugue Lists, Theory, Reviews, Tools, and special Pages on J.S. Bach and Beethoven.


[topp]

Making a Great Man of a Woman
LÄNK:
DAGENS VISA:   2003 juli 24

Clara Wieck Schumann
Klicka på Andante und Allegro (midi)

Clara Wieck Schumann
[topp]

LÄNK:
DAGENS VISA:   2004 juli 24

Classical Piano Midi Page

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 juli 24
Ricarda Huch biografi (tyska)
Ricarda Huch biografi (engelska)
Vaggvisa från trettioåriga kriget
fritt efter Ricarda Huch av M. H.-Ingers
källa: Nordisk Fredssångbok, Gleerups, Lund, 1936


Sov, barn sov, det är nattetid,
tid ock för döden,
tid för hat och tid för strid,
tid för onda öden.
Knäpp nu dina händer, gosse, bed,
bed att grymma krigsmän lämna oss i fred!
Knäpp nu dina händer, gosse, bed,
bed att grymma krigsmän lämna oss i fred!

Krigsherrn kommer, mitt barn, ligg still,
han lär dig eljest tiga.
Tid väl kommer, då själv du vill
som alla andra kriga.
Bonden drivs från hus och gård med hårda ord,
köpeskilling blir hans grav i svartan jord.
Bonden drivs från hus och gård med hårda ord,
köpeskilling blir hans grav i svartan jord.

Herr soldat, rid förbi, ack rid!
I ångest vi treva!" -
Den som råder i denna strid,
ger ej pardon att leva!"
Somna nu lugnt, så kommer far med bröd,
om ej storm och brand ren vållat har hans död!
Somna nu lugnt, så kommer far med bröd,
om ej storm och brand ren vållat har hans död!


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 juli 24

Aftonbladet åberopar att biskopen inträtt i tystnadens ålder

Bakgrunden till Aftonbladets angrepp mot skalden var 1840/41 års riksdag där oppositionen vann utskottsvalen. Aftonbladet spelade en stor roll för opinionsbildningen mot de konservativa.

Hela statsrådet begärde sitt avsked. Karl XIV Johan offrade genast den 82-årige Rosenblad, en åtgärd som hjälpte konungens övertalning att få  de övriga ledamöterna i statsrådet att stå kvar.

Skalden och biskopen i Härnösands stift, Frans Michaël Franzén, skrev genast Aura till Svea,  däri Greve Mathias Rosenblad nämns. Alltså, Rosenblad som offrades av konungen, och Rosenblad som var allmänt hatad av oppositionen.

Aftonbladets infall tolkades av skalden, sålunda, att en poet som nått en hög ålder skall vara tyst.

Men biskopen skrev i stället ånyo en dikt. En dikt som för evigt kommer att nämnas i Svensk Litteraturhistoria.

Det var väl inte detta Aftonbladet tänkte sig.

De ville ju bara att biskopen skulle "hålla käft".

Aura till Svea
1840
text: Frans Michaël Franzén

Tacksamt minns jag, aldrig skall jag glömma,
vad, o fostermor, du var för mig.
Bortförd dotter, skall jag alltid gömma
i mitt hjärtas djup en bild av dig.

Själv belåten med min lott, jag följer
glad din välgång i din frihets hägn;
nu bekymrad, om det moln, dig höljer,
bär förstöring eller fruktsamt regn.

Dina tidshärolder jag ej känner:
fåfängt ljuda deras rop allt hit.
Men jag minns ännu de gamla vänner,
som dig tjänte med ett trofast nit.

Skulle de av dig den otack röna,
som, jag hör, är dagens lösen nu?
Skulle du en Rosenblad så löna?
Nej, den rösten vidkänns icke du.

Icke kan du nu i hast förgäta,
nu, då han sin sena vila når,
en förtjänst, vars jämna bana mäta
fem och sexti ärofulla år.

Även Finlands barn, som sig tillägna
hälften därav, prisa än hans namn
under kungabrev, som fliten hägna,
så i skylrik bygd mastrik hamn.

Fyra konungar han tjänte trogen:
där försynen honom ställt, han stod,
lik en ek, allt mera stark och mogen,
orörd så av storm som vattenflod.

Riken söndras, dynastier falla:
snart dock jämnas statens största vikt,
när dess lemmar, på sitt ställe alla,
stilla verka, enligt lag och plikt.

Verkat har han, så i stat som kyrka,
verkat vad han dömde gott och rätt.
Vad system, som tiden nu må yrka,
vörda måste den hans tänkesätt.

Lagens högste tolk, han stod vid tronen
i Guds åsyn; och det stöd, han re´n
såsom yngling fann i religionen,
höll han fast i alla skiften se´n.

Gud och konung, att dem trogen vara,
är det ingen dygd i Sverige mer?
Bäva då, o moder, för din fara:
minns den varning, dig din dotter ger.

Du förstår mig. Glädjoms åt det bandet,
freden knutit mellan våra skär;
vilken tröst att, änskönt icke landet,
himlen dock för oss gemensam är!

Tystnadens ålder
1840
text: Frans Michaël Franzén
(1772-1847)

I Aftonbladet, nr 53 1840,
åberopades mot
författaren
i anledning av stycket
Aura till Svea,
Berangers ord,
att han inträtt i
tystnadens ålder.

Tystnadens ålder

Ja, ålderdomen bryter rösten,
och vårens sång med våren dör.
Dock kvittrar fågeln än om hösten,
då han till flykt sig färdig gör.

Och gärna må vi honom höra,
med sena, om än matta ljud,
den blomtid oss till minnes föra,
då han naturen sjöng som brud.

Om för den gamle skaldeyran
är med sitt sköna spel förbi,
han dock vid hjärtat lägger lyran,
att det må ljuda än däri.

Att sjunga ut vad fullt man känner,
om det är sorg, om det är fröjd,
det gör att smärtan mindre bränner
och glädjen når en dubbel höjd.

Se, biet far, till dess det fryser,
bland höstens sena blommor ut
och ur var knopp, som honung hyser,
en droppe suger än till slut.

Och hör, hur vid sin flykt kring lunden
det även sjunger på sitt vis:
det sjunger än i sista stunden,
då det till kupan bär sitt pris.

Men tystnans ålder för poeten
må komma snart. När kommer den
för rättvisan och tacksamheten
och för den rena sanningen?

De ha en röst, som ej förkväves
av tidens eller havets dån:
om den i landet höjs förgäves,
så skall den ropa utifrån!


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]