[D´ä det hon så gärna vill ha] | [Det står en knekt uppå vår gård] | [TIN PAN ALLEY]

Michael Ochs Archives


LÄNK:
DAGENS VISA:   2003 maj 24

Tom Paxton


Ramblin´ Boy was the first major recording statement of Tom Paxton...

[topp]

Dagens visa 2003 maj 24

Ramblin' Boy
text och musik: Tom Paxton

He was a man and a friend always
He stuck with me in the hard old days.
He never cared if I had no dough
We rambled 'round in the rain and snow.

[Chorus]
And here's to you my ramblin' boy
May all your ramblin' bring you joy
And here's to you my ramblin' boy
May all your ramblin' bring you joy.

In Tulsa town we chanced to stray
We thought we'd try to work one day
The boss said he had room for one
Says my old pal, "We'd rather bum!"

[Chorus]
And here's to you my ramblin' boy
May all your ramblin' bring you joy
And here's to you my ramblin' boy
May all your ramblin' bring you joy.

Late one night in a jungle* camp
The weather it was cold and damp
He got the chills and he got 'em bad
They took the only friend I had.

[Chorus]
And here's to you my ramblin' boy
May all your ramblin' bring you joy
And here's to you my ramblin' boy
May all your ramblin' bring you joy.

He left me here, to ramble on
My ramblin' pal, is dead and gone
If when we die, we go somewhere
I'll bet you a dollar, he's ramblin' there.

[Chorus]
And here's to you my ramblin' boy
May all your ramblin' bring you joy
And here's to you my ramblin' boy
May all your ramblin' bring you joy.

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[D´ä det hon så gärna vill ha]

[Det står en knekt uppå vår gård]
DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 maj 24

D´ä det hon så gärna vill ha

text: Jonas Philipsson
melodi: "Mitt hjärta ha råkat i klämma"

När lillan i vaggan hörs skrika
I gällaste, högsta diskant
Och grinar så illa tillika,
Blir mamma bekymrad, ej sant?
Var finns då den yppersta trösten,
Som lugnar och smakar så bra?
Jo, lägg henne sakta till brösten,
D´ä det hon så gärna vill ha.
D´ä det hon så gärna vill ha.

Nu lillan har fått sina tänder
Samt lärt sig att tala och stå;
Ej mer hon på fötter och händer.
Nej, ensam och och upprätt ses gå.
Varmed kan du då henne locka
Att vara beskedlig, hvaba?
Jo, skänk henne bara en docka.
D´ä det hon så gärna vill ha.
D´ä det hon så gärna vill ha.

Hon växer, blir femton års flicka
Hon lagt mammeluckerna bort,
Ses stolt uppå "småbarnen" blicka,
Som än gå i klänningen kort.
Om ock, lik vår tids almanacker,
Du skulle din nästa bedra,
Säg, tösen blott, att hon är vacker,
D´ä det hon så gärna vill ha.
D´ä det hon så gärna vill ha.

Nu slynårens tid är förliden,
Och jungfrulig, knoppande barm
Betecknar den farliga tiden,
Då känslan blir eldig och varm,
Gud Amor i fladdrande vingen
Förutan barmhärtighet ta -
Giv flickan den gyllene ringen,
D´ä det hon så gärna vill ha.
D´ä det hon så gärna vill ha.

När väl hon med ring är begåvad,
Då har du fått plikter, min vän,
Och ingen, som blivit förlovad,
Har velat dem undslippa än.
Presenter, som stå uti mantal,
Din fästmö nog tycker ä´ bra;
Men kyssar, ett oinskränkt antal,
D´ä det hon så gärna vill ha.
D´ä det hon så gärna vill ha.

Vad kan bäst en hustru behöva,
Som kassan skall förestå nu?
Jo, henne i räknekonst öva,
Så skriver hon ej sju för tu.
Lär henne dock ej dividera,
Det är ej i äktenskap bra;
Addera och multiplicera,
D´ä det hon så gärna vill ha.
D´ä det hon så gärna vill ha.

Snabbt fly de bevingade åren,
Och gumman är barn uppå nytt;
Hon sitter med silver i håren
Och lever i tider, som flytt.
En vän, så förtrogen, det dock är,
Som nu henne tröstar så bra:
Sin kaffetår, med en bit socker,
D´ä det hon så gärna vill ha.
D´ä det hon så gärna vill ha.

Det gamla har lagt sig till vila
Och slumrar för evigt i ro;
Hon hör ej, hur stormarna ila
Förbi hennes fridsälla bo.
I sängkammarn djupt under mullen,
Där mår hon så innerligt bra;
En tår och en blomma på kullen
Är det enda numer´ vill ha.
Är det enda numer´ vill ha.

[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 maj 24

Det står en knekt uppå vår gård
Småland

Källa: Svensk folkpoesi i urval av
Bengt af Klintberg och Finn Zetterholm
Fib lyrikklubb, 1971

Det står en knekt uppå vår gård,
      sade bonden.
Ja, öppna dörrn och släpp´en in,
ty han är troligen vännen min,
      svarade bondens hustru.

Vad skall den ryttaren ha till mat?
      sade bonden
Jo, ägg och fläsk det passar bäst
för en sådan främmad gäst,
      svarade bondens hustru.

Vad skall den ryttaren ha till dryck?
      sade bonden.
Jo, öl och vin och brännevin,
det passar bäst en krigsman fin,
      svarade bondens hustru.

Var skall den ryttaren ligga då?
      sade bonden.
Uti min säng uppå min arm
och klappa mig, till jag blir varm,
      svarade bondens hustru.

Var skall jag själver ligga då?
      sade bonden.
Under lo bredvid min so,
där sover du i godan ro,
      svarade bondens hustru.

Jag tror jag går åt sjön,
      sade bonden.
Går du åt sjön, så går jag me,
å dränker du däj, går jag hem igen,
      svarade bondens hustru.


[topp]
POPULAR SONGS FROM THE TIN PAN ALLEY ERA


SingOut[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]