Bellmans skugga

text: Bo Bergman

Till Albert Engström

Jag såg hans skugga, sorgsen och förlägen,
en natt i Yxsmedsgränd vid månens flor,
och skuggan följde mig en bit på vägen
och frågade, var Albert Engström bor.
Han bor i folkets hjärta, sade jag,
som du och några till, det är ej många,
men evigt stå i dionysisk ånga
din Fredmans och hans kolings anletsdrag.


Länk:
Albert Engström





[Albert Engströms rallarevisa]

[Hell Dig, Albert Engström]

melodin i midi format
Denna visa är hämtad från Över ett halvtjog Vackra Smålandsvisor och 1 vals med Teckningar och Musik av Albert Engström och Nalle Halldén. Första upplagan 1902.
FÖRETAL.
Jag och Nalle Halldén ha sökt återge några av vårt hemlands vilda melodier och visor, så som vi uppfattat dem i vår ungdom, då livet ännu lekte för oss.
Vi ha påmint oss lördagskvällarna långt därinne i Småland, då vi gingo till dans i takt efter fiol eller handklaver med armen om halsen på flickan, och dunket från logen genljöd långt ifrån, sommarkvällar, fulla av dofter och poesi och mystik, eller vad man kallar det.
Den småländska karaktärens erkända överlägsenhet bör vara en skald, vars pondus de sista dagarnas helige konstaterat, nämligen C. I. L. Almqvist, som i sin roman Tre fruar i Småland låter Göran Edeling yttra följande tänkvärda ord:
"Alltid har jag med visshet vetat, att småländska rasen vore till den grad förträfflig, att varje medlem därav, även i sin djupaste förnedring som rövare och tjuv, stode över varje annan nation i hederskänsla och ära."
Sådana äro vi. Spelen och sjungen våra visor!
Albert Engström.
 
 
melodin i midi format

Goodtemplarmarsch.
text och musik: Albert Engström och Nalle Halldén

Som en majdag så skön, såsom solen så varm
Så är svenska goodtemplarens klappande barm.
Blott för Gud och för folk och för fädernesland
Är hans liv, är hans mål, är hans önskningars brand.
Fri och varm
Är hans hjärtehåg.
Krossa drinkarens bojor båd fjärran och när.
Må det klinga ljuvt
Uti nordens tjäll:
Varken brännvin, ej öl, alkohol av nå´n färg.





Länk:
Albert Engström




DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm

[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 november 24
melodin i midi format
repetera automatiskt på

Albert Engströms rallarevisa

text och musik: Albert Engström

Nog så må jag väl försörja mej till döden,
fast jag synes till att spela på gitarr.
Men jag haver genomlevat många öden,
ty jag haver varit många flickors narr.

Ja, nog är jag bedragen här i livet
vem bjuder på ett glas eller två.
Ja, nog är jag bedragen här i livet
vem bjuder på ett glas eller två.

Snart så haver jag till döden mej försörjat,
jag är matt och klen och svag utav kärlek.
Knappt så hade jag min usla levnad börjat,
förrän första fleckan grymt ifrån mig svek.

Ja, nog är jag bedragen här i livet
vem bjuder på ett glas eller två.
Ja, nog är jag bedragen här i livet
vem bjuder på ett glas eller två.

Första fleckan ho hette Amelia.
Ho var ljuvlig som Faen ni vill.
Gud vet vad hjärtats ådror i mej börjar svia,
när som fleckan gör för andra sig till.

Ja, nog är jag bedragen här i livet
vem bjuder på ett glas eller två.
Ja, nog är jag bedragen här i livet
vem bjuder på ett glas eller två.

Andra fleckan ho var döpter till Johanna,
hennes läppar var som smör på karamell,
men så bynte ho min kärlek att inblanna
med ett dödandes gift en lördagskväll.

Ja, nog är jag bedragen här i livet
vem bjuder på ett glas eller två.
Ja, nog är jag bedragen här i livet
vem bjuder på ett glas eller två.

Detta giftet var kärlek till en annan,
kanske bättre och rikare än jag.
Därför tager jag till flaskan och till kannan
alla dagar, liksom ävenså i dag.

Ja, nog är jag bedragen här i livet
vem bjuder på ett glas eller två.
Ja, nog är jag bedragen här i livet
vem bjuder på ett glas eller två.

Tredje fleckan, ho hette Adalmina.
Ho va doter te en finer schersant.
Men ho sjuknade av död och kval och pina,
för ho blev bedragen av en löjtenant.

Ja, nog är jag bedragen här i livet
vem bjuder på ett glas eller två.
Ja, nog är jag bedragen här i livet
vem bjuder på ett glas eller två.

Löjtenanten ligger sjuk på lasaretten,
inga ben han haver kvader i sin kropp,
ty jag smockade den falskeliga sprätten,
när han sulle gå till losamentet upp.

Ja, nog är jag bedragen här i livet
vem bjuder på ett glas eller två.
Ja, nog är jag bedragen här i livet
vem bjuder på ett glas eller två.

Fjärde fleckan ho kallades Amanda,
å ho tjänade i finare hus,
å ja velle mej mä kärlek beblanda
just mä henne en lördagskväll burdus.

Ja, nog är jag bedragen här i livet
vem bjuder på ett glas eller två.
Ja, nog är jag bedragen här i livet
vem bjuder på ett glas eller två.

För ho ägade ju peningar på banken,
hundrafemti kronor på en sparbanksbok.
Men så kommer det en röderhårig fanken,
som den hära rallaren ur brädet vrok.

Ja, nog är jag bedragen här i livet
vem bjuder på ett glas eller två.
Ja, nog är jag bedragen här i livet
vem bjuder på ett glas eller två.

Många flecker har jag älskat här i livet,
alla haver de bedragit rallaren.
Ingen veta kan, hur livet hade blivit,
om jag hållit mej till baraste en.

Ja, nog är jag bedragen här i livet
vem bjuder på ett glas eller två.
Ja, nog är jag bedragen här i livet
vem bjuder på ett glas eller två.

Men den allra sista hitta jag i skogen,
mitt i natten på en dikesren - å hej.
Dä den enda flecka, som har blett mej trogen,
men den fleckans namn, det känner jag ej.

Ja, nog är jag bedragen här i livet
vem bjuder på ett glas eller två.
Ja, nog är jag bedragen här i livet
vem bjuder på ett glas eller två.

För ho skrattade och grät och sa ajöken
och dök in i skogens mörkaste snår.
Kanske var de rent en liten herrgårdsfröken,
som var ute på ett litet villospår.

Ja, nog är jag bedragen här i livet
vem bjuder på ett glas eller två.
Ja, nog är jag bedragen här i livet
vem bjuder på ett glas eller två.



Länk:
Albert Engström




[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 november 24

Hell Dig, Albert Engström
text: Måtte Schmidt
Tandläkare och Strixmedarbetare.
Källa: Fint Folk av Måtte Scmidt,
Norstedt, 1929

            I

Där de milsvida skogar i sjungande sus
locka och klaga,
där luften är mättad av brännvin och snus
och trolldom och saga,
där nöden och lyckan gå hand i hand
sjungande samman -
där ligger det karga, välsignade land,
där Du föddes en gång, dit Du längtar ibland
från oro och gamman.

            II

Gamle gosse, fyrti vårar
svunnit sedan dess sin kos.
Livets löjen och dess tårar
satt sin stämpel på din nos.
Trygg Du vandrat egna vägar,
nya stigar än Du går.
Andra skörda på de tegar,
som Du sått och ännu sår.

Ty Du ger blott för att giva
av ditt stolta överflöd,
och det roar Dig att riva
gamla dogmers slitna stöd.
Allting ler i dina "planser",
humorn lyser full och hel,
och ditt hemlands vilda danser
ge sin rytm åt linjers spel.

Livets något dunkla mening
struntar Du med glädje i.
Liv och konst i varm förening
bli hos Dig till harmoni.
Livet gör Du glatt en konst i,
konsten ger Du glättigt liv -
om Du förefaller konsti,
är det blott till tidsfördriv.

Åja, nog det märks förresten
vilket andans barn Du är,
när Du ritar sockenprästen
fet och from och dum och kär.
Men när gubben sedan läser
Strix, som han i stan har köpt,
hör jag hur han ilsket fräser:
Och den faen har jag döpt!

Hell Dig, Albert, ännu dallrar
tåren bakom ögats frans!
Hell Dig, Albert, ännu skvallrar
blicken djärvt om blodets dans!
Hit med blomster, jag vill kransa
nu ditt lindrigt sköna hår.
Låt oss gyckla, låt oss dansa.
Vivas, gaudeas, gutår!

Hell Dig, Albert, smålandsjödde,
världsgeni och barnahjärta.
Det var ändå Du, som födde
Strix och log åt våndans smärta.
Du är pappa, Du är mamma,
Du är Fröken Karlssons amma,
Hälften Nietzsche, hälften Hinke,
med en doft av Kata i.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


Länk:
Albert Engström




[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::