[Bellmans visor]


Umeå Akademiska Kör

Rehersal Programs SV

Länkar[Skatan sitter på kyrkotorn] | [Bellmans visor] | [Protokoll skrivet den första Onsdagen i Mars 1826]

[topp]

Olof von Dalin (1708-1763)
En stor kulturpersonlighet på 1700-talet.
Melodin är typmelodin "Ro, ro till fiskeskär"

melodin i midi format


Skatan sitter på kyrkotorn.

text: Olof von Dalin
melodi: traditionell

Skatan sitter på kyrkotorn,
och gåsen läggs i en gryta;
och den som har sitt hjärtekorn,
behöver därmed ej skryta.

Lilla vän, kom tag i ring
och dansa golvet i splitter!
Gör inte narr av hjärtesting:
jag känner bäst var det sitter.

Hiss upp segel, nu ha vi vind,
jag vågar alltid på skutan!
Var tar sin, så tar jag min,
och stackare den som blir utan!

Havet svallar och skeppet far
från Göteborg till Kina;
och den sin vän i tankar har
kan inte rasa och flina.

Fågeln sjunger i grönan lund,
och kvisten börjar att bära.
Jag tänker på var rolig stund
som jag lär få med min kära!

Sätt dig neder i bara snön,
så fryser du ej om pannan!
Och om min ängel ej vore skön,
så tog jag säkert en annan.

[Bellmans visor]

[Protokoll skrivet den första Onsdagen i Mars 1826][topp]

Länkar Carl-Michael Bellman

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

Dagens visa 2003 januari 25

Bellmans visor text och midi

Epistlarna text och midi
hämtade från
http://home.arcor.de/br-sbs/epistel-schwedich.htm
MIDI
TEXT
Ack, du min moder
TEXT
Ack, vad för en usel koja
TEXT
Aldrig en Iris
TEXT
Allting är riktigt klarerat och gjort
TEXT
Blåsen nu alla
TEXT
Bröderna fara väl vilse ibland
TEXT
Båtsman, tag nu din luva
TEXT
Charon i luren tutar
TEXT
Drick ur ditt glas
TEXT
Dörrarna öppna, fiolerna klara! MIDI SAKNAS
TEXT
Fader Berg i hornet stöter
TEXT
Fader Bergström, fingra ditt oboe
TEXT
Fader Bergström, stäm upp och klinga
TEXT
Fader Movitz bror
TEXT
Fan i fåtöljerna
TEXT
Febus förnyar
TEXT
Fram med basfiolen
TEXT
Fäll dina ögon och skäms nu, din tossa!
TEXT
Ge rum i bröllopsgåln
TEXT
Glasen darra mellan knogen
TEXT
Glimmande nymf
TEXT
Gråt, fader Berg och spela
TEXT
Gubbarna satt sig att dricka
TEXT
Gubben är gammal, urverket dras
TEXT
Gutår båd natt och dag
TEXT
Hej musikanter
TEXT
Hej! sade Fredman var gång han hörde
TEXT
Hjärtat mig klämmer, sorgligt jag stämmer
TEXT
Hör, I Orphei drängar
TEXT
I går såg jag ditt barn, min Fröja
TEXT
Klang, mina flickor, se skyarna glimma
TEXT
Knappt Jeppe hant ur gluggen gå in
TEXT
Kommer intet Mollberg
TEXT
Kors! Utan glas, du ser ut, din kanalje
TEXT
Kära mor, slå nu hand på kjolen
TEXT
Kära syster, mig nu lyster
TEXT
Käraste bröder, systrar och vänner med hälso
TEXT
Käraste bröder, systrar och vänner, si fader Berg
TEXT
Käraste min Theophile
TEXT
Käre bröder, så låtom oss supa
TEXT
Liksom en herdinna
TEXT
Mamsell Ulla, märk, mamsell
TEXT
Min son, dina kärl, dina skålar
TEXT
Mollberg satt i paulun
TEXT
Mollberg, stå stilla, stå stilla vid grind
TEXT
Movitz blåste en konsert
TEXT
Movitz helt allena
TEXT
Movitz i afton står baln
TEXT
Movitz med flor om armen, hålt!
TEXT
Movitz valthornet proberar
TEXT
Movitz, mitt hjärta blöder!
TEXT
Movitz, tag dina pinnar
TEXT
Movitz, vik mössan högt över öra
TEXT
Märk hur vår skugga
TEXT
Nå skruva fiolen
TEXT
Nå, ä nu alla församlade här
TEXT
Ren calad jag spår och tror
TEXT
Se dansmästarn Mollberg, bröder
TEXT
Se Hans Jergen hur han sig bockar
TEXT
Se Mollberg med svart rock och flor
TEXT
Se Movitz, vi står du och gråter
TEXT
Se var Movitz sitter där vid sin tavla
TEXT
Sitter du ännu och ljuger
TEXT
Skratta, mina barn och vänner
TEXT
Skyarna tjockna
TEXT
Solen glimmar blank och trind
TEXT
Stolta stad
TEXT
Storm och böljor tystna ren
TEXT
Står du och gråter?
TEXT
Systrar och vänner, och var en mig känner
TEXT
Systrar, hören min musik
TEXT
Så ser han ut mitt bland de strålar
TEXT
Tjänare Mollberg, hur är det fatt
TEXT
Trumslagarn kommer
TEXT
Ulla, min Ulla
TEXT
Undan ur vägen
TEXT
Undan ur vägen, ge rum för kurirn
TEXT
Var står fiolen, säj. min son?
TEXT
Vid ett stop öl och några supar
TEXT
Vila vid denna källa
TEXT
Vår Ulla låg i sängen och sov
TEXT
Värm mer öl och bröd
TEXT


[topp] | [till dagens visa 2003]

Dagens visa
2002 jan 25

En annan dikt
av Skaldens son
Bellman,
Adolph Martin Jacob Henrik

Protokoll hållet i Survivance
inför Bröderna hos
Gumman på Termopolium
den första Onsdagen i Mars 1826.
text: Adolph Bellman

Mörk var kvällen. Vinterns dimma
Över fjättrad bölja låg,
Då, på utsatt dag och timma,
Bröderna man samlas såg;
Allt uti den akt och mening
Att en sexa ta, och så
Uti broderlig förening
Några spetsglas ovanpå.

Krigarn, uppå stridens bana,
Törstar efter mänskoblod;
Bacchi barn ha annan vana,
Mindre grym och mera god;
Deras lager mera fredligt
Flätad blir vid bålens rand,
Där man, med sitt glas i hand,
Menar så förbannat redligt,
Se´n man fått en tår på tand.

Småningom man såg anlända
Trenne Bacchi riddersmän,
Alla i vårt gille kända:
Bergström, Norström, Puckeln se´n,
Vilka, se´n de supen slukat,
Sina pipor fyra på
Och kring bordet nederslå,
Då, som vanligt, enkelt dukat
Med en bok och bålar två.

Alla ledamöter syntes
Nu få mera friskt courage,
Varför kvällens fest begyntes
Vid det Ulla sin mustasch
Strök åt sidan och med sången
Hälsade de nämnde tre,
Som vi hade nöjet se
Nu bland oss för första gången
I naturlig skapelse.

Hur man sjöng, och hur man tömde
Glasen, med och utan skäl,
Löfberg likväl ej förglömde
Att, som vanligt, börja gräl.
Sent omsider utur fickan
Drog han fram ett långt patent,
Varpå skildras excellent
Auktorns tillstånd mitt i veckan,
Se´n han bålens ånga känt.

Skriften var på lumpen prosa,
Och malicen veta vill,
Att en krämare i Trosa
Rätta auktorn är därtill.
Löfberg lika fullt fick röna
Lovord för sin oration,
Ty det hör till goda ton
Nu för tiden att belöna
Utan, sällan med raison.

Norström skruvade peruken,
Sjöng en stump - till sångens pris,
Där man njuter, så för buken,
Som för själen, nöjets pris.
Utom mycket annat mera,
Som ett prov på sitt geni,
Gav han oss ett potpurri,
Som han solo exekvera
Med sin gamla modesti.

Kämpendahl, den stolta gossen,
Fick sin skål vid pipors bloss;
Men den hela andra trossen
Glömdes, liksom de glömt oss.
Movitz hade barnbal; - Bergen
¨Var med svåger på supé;
Glocken i en canapé,
Med sex spel i högsta färgen,
Satt och gäspa och drack thé;

Lundholm i Johannistrakten
Spelte solo i G-dur,
Strök sin sträng och stampa takten,
Ropte: Bravo! och drack ur.
Mollberg ibland anförvanter
Vilade sin trötta kropp; -
Efter ett förtvivlat hopp
Gåsen i Parnassens branter
Somnat på en svart salopp.

Fråga uppstod nu att göra
Gubben Kämpendahl visit.
Och att på en ångbåt föra
Våra sälla skuggor dit, -
Dit där han på fästet vakar
För vår trygghet, för vår ro, -
Hela laget svarte: Jo!
Och när hela laget jakar,
Är det allvar, må ni tro.

Därnäst valdes för vårt gille,
Samfält, till Korrespondent,
Cederborg, en man av snille,
Som vi alla länge känt;
Wetzen härom skulle skriva
Och berätta vårt beslut.
Lära honom veta hut,
Och besked oss sedan giva,
Huru saken slagit ut.

Jergen Puckel, stor i ära
Likasom i Medicin,
Anser nyttigt att förtära
Uppå maten litet vin;
När en Doktor slika droppar
Ordinerar sin Patient,
Läppen genast står på glänt,
Och av glädje hjärtat hoppar
Vid så skönt medikament.

Men än finns en skvätt i bålen;
Den bör ärligt tömmas ut:
Fader Bacchus, din är skålen
Och därmed Kalaset slut.
Men för tusan! Vem skall föra
Protokollet till härnäst?
Blir det Lekman eller Präst?
Nej! det skall Grälmakarn göra,
Ty han gör det allra bäst.

Nu var allting väl reglerat,
Bellmans skål dracks på aprén,
Sen man maten likviderat
Och var färdig att gå hän.
Lätt man samlas, käre Bröder;
Men att skiljas värre är,
Varför stundom hända plär,
Att man styrer kurs åt söder,
Fast det rakt från hemmet bär.

Tornets väkt i luren tutar
Ett, - och nere vid Kornhamn
Höjs ur breda Brandvakts trutar
Ropet i vår Herres namn.
Avskedsstunden nu är inne,
Var en tar sin rock och hatt,
Och med löje, sång och skratt,
Fyllda magar, muntert sinne,
Bjödo vi varann: God natt!


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]