[Gagnar det staten så slå till!]
[Visa om storstrejken 1902]


LÄNK:
DAGENS VISA:   2004 juli 25

There are 598 midi files in 7 pages
[topp]

[Gagnar det staten så slå till!]

[Visa om storstrejken 1902]


Brantings tal och Heidenstams Medborgarsång


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 juli 25
Den Svenska Socialismens Apostel författade en broschyr:

"Huru hindra könsdriftens onaturliga tillfredsställande
samt de så väl deraf som ock af återhållsamhet framkallade sjukdomarna?"


Den 14 februari 1888 blev sålunda denna broschyr, se titeln ovan,
författad av August Palm, belagd med kvarstad.

Av vem?

P. A "Gagnar det staten så slå till!" Bergström

alias
Kung Bergström, vår kvarstadsfader, Ers kvarstadsmajestät...

... Nu vet Sveriges folk vad det är frågan om. Efter tullarne på rågen och mjölet och
brödet och köttet och fläsket och fisken kommer tullen på tanken,
som hittills alltid betraktats som tullfri... (Axel Danielsson)

Fader vår!

(Tillegnad vår kvarstadsfader. För alla trogne kättare att dagligen bedja.)

Fader vår, som är i Stockholm;
föraktadt vare ditt namn;
en annan tillkomme ditt embete
och ske ej din vilja
hvarken i himmelen eller på jorden,
ty vårt dagliga bröd låter du kapitalisterna stjäla från oss;
och betala du våra skulder
så som vi betala dina,
och inled oss ej i ringdansen ikring guldkalfven,
utan fräls oss ifrån din åsyn;
ty din är blott makten ej rätten, riket eller herrligheten,
och derför så fort som möjligt marsch med dig in i evigheten.
Amen!


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 juli 25
Brantings tal och Heidenstams Medborgarsång

Visa om storstrejken
den 15, 16 och 17 maj 1902
text Alfred Lidholm

Nu ha vi alla,
till hea fått knalla
båd´ torsdag och freda´ och lördag i ra´
för att demonstrera
för rösträtt med mera
som arbetets söner nu alla bör ha´.

Vi längre ej tiga,
ej bocka och niga
för att få den rätt, som hvar morgon bör ha´
vi vägen skall bana,
och svär vid vår fana
att rösträtt vi alla en gång skola ha´.

Vi äro den kärna,
som tvingas att värna
vårt fosterland, ifall om freden tar slut
hur kunna ni tänka,
att vi skola skänka
vår kraft, åt vårt land utan någon tribut.

Ty arbetets söner,
får avstå sina löner,
att lära sig mörda sin broder i fält,
detta är lagar,
som faen behagar
som Rohde och Waldenström säkert bestäldt.

Vi vilja ej bråka,
som folket här språka,
vi vilja blott hafva medborgarerätt
och den ska´ vi taga,
om de ej behaga
att gifva oss den på ett godvilligt sätt.

Derför ni gubbar,
som i riksdagen jobbar
betänken att kratern kan brista till slut,
bäst är handla varligt,
ty det kan bli farligt,
om massan och lavan en gång brister ut.

I Riksda´n finns männer,
med heder jag känner
men rötägg der finnes ock äfven gudnås,
som ej kunna mera,
än endast votera,
och fyller blott platsen som korna i bås.

Ni rida på skatten,
men jag ger mig katten
att arbetaren skattar så mycket han kan,
för bränvin och maten,
han skattar till staten,
är dä´ inte skatt dä´? Så va´ dä´ la fan.

Till sist får jag säga,
att om vi ska´ äga
lycka och lugn i vårt fattiga land
gif hvad vi begära,
vi lofva och svära
att vi ifrån er ej skall röfva ett grand.

P.S.

Men bönderna blängde,
när krogarne de stängde
på pingstafton, när som de kommo till sta´n
det var ju ett aber,
att ej få en knaber
Nej, inte en nubbe på gudslånga da´n.

De våga´ kantänka
ej "fylla" utskänka,
då då många tusen församlade var,
det var öfverflödigt,
och alls inte nödigt,
vi tacka dock, om här blir stängt alla dar.

Såg ni i leden
då vi gick till heden
en endaste full, men hvar menska var glad.
Fast klädda i blusar,
vi äro ej busar
vi kallas blott så, uti sta´ns aftonblad.

OBS! Sänd ett exemplar till våra lagstiftare
det skadar ej

Länk till

Brantings tal och Heidenstams Medborgarsång

[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]