Nkosi Sikelel' iAfrika[topp]
[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2003 april 26

"One Law for One Nation"

  New Constitution Song

  First Verse
  We've come a long long way together (Jenny)
  Hasn't been an easy road at all (Jenny)
  We understand each other a little better (Jabu)
  Let's build a brighter world for everyone (both)

  Bridge
  It's a new beginning (Jenny)
  We'll help to make it work out right (Jenny)

  Chorus
  One law for one nation
  Giving us strength and harmony
  Our hopes dreams and aspirations
  Our people united as one

  Second Verse
  We are positive about our future (Jabu)
  Equality and dignity (Jabu)
  Respect and help for one another (Jenny)
  Our dreams will become reality (both)

  Bridge
  It's our new constitution (child choir)
  We're gonna make it work out right (child choir)

  Chorus
  One law for one nation
  Giving us strength and harmony
  Our hopes dreams and aspirations
  Our people united as one
  One law for one nation (male / female lead)
  One dream for all of us to share (child)

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 april 26
melodin i midiformat
video
melodin i midiformat

Nkosi Sikelel' iAfrika

Klassisk Xhosa version

Första strofen och kören är original, komponerade av Enoch Sontonga år 1897.

Övriga strofer, 1927, av Samuel E Mqhayi.

Nkosi, sikelel' iAfrika;
Malupakam'upondo lwayo;
Yiva imitandazo yetu
Usisikelele.

Chorus
Yihla Moya, Yihla Moya,
Yihla Moya Oyingcwele

Sikelela iNkosi zetu;
Zimkumbule umDali wazo;
Zimoyike zezimhlouele,
Azisikelele.

Sikelel' amadol' esizwe,
Sikelela kwa nomlisela
Ulitwal'ilizwe ngomonde,
Uwusikilele.

Sikelel'amakosikazi;
Nawo onk'amanenekazi;
Pakamisa wonk'umtinjana
Uwusikilele.

Sikelela abafundisi
Bemvaba zonke zelilizwe;
Ubatwese ngoMoya Wako
Ubasikelele.

Sikelel'ulimo nemfuyo;
Gxota zonk'indlala nezifo;
Zalisa ilizwe ngempilo
Ulisikelele

Sikelel'amalinga etu
Awomanyana nokuzaka,
Awemfundo nemvisiswano
Uwasikelele.

Nkosi Sikelel' iAfrika;
Cima bonk' ubugwenxa bayo
Nezigqito, nezono zayo
Uyisikelele.

[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 april 26

Beröring

text: Hugh Lewin
svensk text: Marianne Eyre

Hugh Lewin föddes 1939
i östra Transvaal, Sydafrika.
Han kom till London sedan han
avtjänat ett sjuårigt
fängelsestraff för sabotage.

Ur Till Sydafrikas folk:
Dikter om frihet
Bo Cavefors Bokförlag
1978

När jag kommer ut
skall jag be någon
    att röra vid mig
    varsamt
    mjukt och stilla,
    jag vill lära mig igen
    hur livet känns.

Ingen har rört vid mig
på sju år
    i sju år
    har jag varit utan beröring
    och jag har fått lära mig
    vad det innebär
    när ingen rör vid en.

Utan beröring - nej, inte helt och hållet
Jag kan räkna upp de saker
som har rört vid mig
Ett: knytnävar
I början
    vilda, galna knytnävar
    som slog och slog
    tills jag minns
    jag skrek
    Rör mig inte
    var snäll och rör mig inte.

Två: labbar
De första fyra årens labbar
    varje dag
    labbar som fingrade och sökte
    - upp med armarna, av med skorna
    benen i sär -
    labbar som rotade och grävde
    systematiska, tunga, likgiltiga
    som blottade
    och förnedrade mig.

Jag vill inte ha knytnävar och labbar
Jag vill
    bli vidrörd
    igen
    och röra vid andra,
    jag vill känna mig levande
    igen
    jag vill säga
    när jag kommer ut
Här är jag
jag ber er - rör vid mig.


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]