[Lustvin dansar en Gavott med de fem sinnena]

[Ty oanständig fick man vara, men icke självständig]

[The Egyptian Castle] | [The heart will go on]

Lasse Lucidors
hemsida

LASSE LUCIDOR JOHANSSON (1638-1674)[topp]

melodin i midiformat
Dagens visa 2003 februari 26

Lustvin dansar en Gavott med de fem sinnena.


text: Samuel Columbus
musik: Gustaf Düben

(Synen:)
Ingen må mig det förneka, att jag vackert älska må:
Vackra rosor, vackra liljor leker ögat gärna på.
Vackra seder gör jag heder
vackra later vackra dater,
vacker fågel, vacker fjäder,
vacker flicka, vackra kläder.

(Hörseln:)
Ingen må mig det förneka, att jag lustigt älska må,
lustig sång och lustig skämtan, lyda örat gärna på.
Frisk trumpeta, puka, trumma,
lustigt om min öron brumma,
Klav-cymbol, fiol och luta
må jag stundom ej förskjuta.

(Smaken:)
Ingen må mig det förneka, att jag ljuvligt älska må,
ljuvlig mat och ljuva drycker, leker tungan gärna på.
Kokat, lagat, stekt och sudit,
har mig aldrig än motbjudit,
ljuvligt vin därpå att taga,
kan min maga ock fördraga.

(Lukten:)
Ingen må mig det förneka, att jag vällukt älska må
vällukt hjärt´ och hjärna stryker, friskar mod och blod också.
Olivan, jasmin och ambra
friskar opp min kist- och kambrar;
Rosen-Benzoe-tinctura,
hand och kinder livligt skura.

(Känseln:)
Ingen må mig det förneka, att jag kärligt älska må;
kärlig lek och kärlig skämtan, siktar all natur uppå:
lärkekirr och duveputter,
tuppeknorr och orrekutter,
går dock äntlig ut därpå,
att hanen hönan nalkas må.


[topp] | [Gåta för det ädle och dygdfullkomne fruentimre] | [till dagens visa 2003]

Ty oanständig fick man vara,
men icke självständig
text: Erik Axel Karlfeldt
Skalden Lucidor, Norstedt, 1915
Att läsa:
Lucidor, Ulf Bagge,
En bok för alla, 1993

Den 3 september [1671] firades på Ekensbergs sätesgård vid Mälaren ett ståtligt bröllop, då generalinspektoren över småtullarna i Sverige, Finland och dess underliggande herradömen Crispin Flygge vigdes med Sigrid Ekehjelm. Lasse Lucidor sände som "den semperlustige Clarimond" och "Cupidinis Geheimb-Schreiber Amintor" sin tjänstvilliga lyckönskan. Den vanliga gåtan för det ädla och dygdfullkomna fruntimret är här av en vidunderlig, men i tidens hymenéer icke enastående oanständighet. Ty oanständig fick man vara, men icke för självständig.


[topp] | [till dagens visa 2003]

Gåta för det ädle och dygdfullkomne fruentimre


text: Lasse Lucidor

Jag är en liten ting, dock finnes också stora
var som jag bliver kvar, där är jag ej förlora
om man mig ej tar bort: Jag är trind, avlång, gul
styv, stundom vit och svart; men blöt så är jag ful.
Att kvinnkön älskar mig, en lagom barneflicka
en mångelkona, kjärng, en jomfru låter sticka
mig både fram och bak, bondtöser har mig kär
ju högre frustufolk, ju mer jag älskad är
så länge jag väl styv och intet alltför trubbot
men kröker jag mig, och är bliven alldeles stubbot
så vräkes jag sin kos; då älskas jag som mest
när jag är stadig skarp, då hålls jag vara bäst
om jag rätt väl går in vart de mig vela krysta;
Tags jag i hand och mun, då vill mig ingen mista
då speta de mig stå på sig bå bak och fram
och lida heller det än klypningen ett lamm.
De känna stundom åt, om jag är rätt väl inne
och om jag sitter ej rätt efter deras sinne
dra de mig ut igen, om knappen intet god
så sökes strax en ann; jag kan ock rista blod
om jag krysts alltför brått, och kommer in i hullet
dock blir ej såret stort, och knappt någ lite svullet;
Jag måst gå tvärt, på sne, men går jag ända långt
då ropa de Iodut, ej måst jag gå för trångt.
Den som har lagom längd och tjocklek, men väl styva
och slida sakta in, ej heller tyget klyva;
De hal och släte, som ha en god stadig knapp
de rosas att de bäst kan tjäna till var lapp.
Den jomfru, såsom först kan denna gåtan gissa
hon skall få tusend slik uti sin nålebyssa.
Jag är ej utav gull, sölf, koppar eller stål
tenn, sten, trä eller bly, jag är en k - - - n.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[topp]

The Egyptian Castle

[topp]

[topp]

My Heart Will Go On

Jukebox
My Heart Will Go On


[topp]

[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]