[Litteraturberget]

[Fredmans Testamente No.: 208 Epitafium Carl-Michael Bellman]

[Se, solen hur präktig och skön]

West Side Story (texter)

klicka på West Side Story
[topp]


Länk:
Carl-Michael Bellmans visor

LÄNK:
DAGENS VISA:   2004 juli 26

Litteraturberget visor

LÄNK:
DAGENS VISA:   2004 juli 26

Bellman på spåren


Länk:
Carl-Michael Bellmans visorDAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 juli 26
Fredmans Testamente

No.: 208
Epitafium.

text: Carl-Michael Bellman

Isterhaka, väldig buk,
Stinner pung och lockperuk,
Sammetsrock och präktig lycka,
Spansker rör och gyllne krycka ...
Ståtligt, ståtligt, mina herrar, ståtligt!

Röd i synen, frodigt hull,
Stora skepp och tunnor gull,
Hufvudbry en stund på dagen,
Sedan värk i hals och magen ...
Lappri, lappri, mina herrar, lappri!

Klockan elfva ungefär
Vakna trumpen, sur och tvär,
Post och vexlar länge läsa,
Ärligt folk för ro skull snäsa ...
Vackert, vackert, mina herrar, vackert!

Röda tofsar, vackert spann,
Dränger som stå på hvarann,
Åka ut, migrän att glömma,
För en vän till fots sig gömma ...
Vanligt, vanligt, mina herrar, vanligt!

Hus och gårdar, feta kök,
Alltid utur skorsten rök,
Stinna kockar, gny och buller,
Slag af kittlar och kastruller ...
Lustigt, lustigt, mina herrar, lustigt!

Granna salar, kostlig mat,
Hvita bord och silfverfat,
Spisa liksom potentater,
Dricka vin och dömma stater ...
Tappert, tappert, mina herrar, tappert!

Marmorgolf och gyllne tak,
Kabinetter och förmak,
Punsch och bischoff uti bålar,
Hjertat fullt af bara nålar ...
Struntsak, struntsak, mina herrar, struntsak!

Höra ängslan, suck och rop
Af en arm och nödställd hop -
Bön och tårar intet gälla,
När champanjekorkar smälla ...
Hurtigt, hurtigt, mina herrar, hurtigt!

Tapper uppsyn, ingen skam,
Herre öfver Amsterdam -
Men när någon börjar ana,
Ta bestört en pris havana ...
Ängsligt, ängsligt, mina herrar, ängsligt!

Chapeau-bas och pungen klar,
Litet högmod ännu qvar -
Ge förslag till landets nytta,
Ändtligt stupa kullerbytta ...
Slutet, slutet, mina herrar, slutet!


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 juli 26
Se, solen hur präktig och skön 
(Majvisa) 

(1. Maj 1797, vid ryktet om världens
nära förestående undergång) 

Källa: Sveriges melodibok Band II (noter) 
Nordiska musikförlaget, Nr. 106 

Musiken av Eduard Du Puy (1770-1832). 
Vem textförfattaren är? Det saknas anteckning 
om textförfattaren i källan. 

P.S. 

Kompositören Eduard Du Puy utvisades
ur landet av Sveriges Konung Gustav IV Adolf. 

Se, solen hur präktig och skö

Se, solen hur präktig och skön hon går ner 
att dricka ur världshavets bölja. 
Upp hurtiga bröder, förenen nu er, 
dess höga exempel att följa! 

Upp, dricken och sjungen och dricken på nytt 
vår Backus och våren till ära, 
tills alla bekymmer ur själarne flytt 
och struparne mer ej begära! 

Låt falska profeter med dundrande ljus 
oss yttersta domen förkunna, 
vi skratta åt dessa, när druvornas gud 
täcks mod åt vårt hjärta förunna. 

Din skål, du av jorden förnyade jord! 
Så visst står du kvar på ditt ställe, 
som bålen nu står på vårt fuktiga bord 
och vi äro glade och sälle!


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]