[Gustaf Fröding...]

Rock And Roll Dance Party Archive

Grumpy's Golden OldiesGoran´s Site of Shadows Backing tracks
klicka på Midis
Shadows midis (1)

Shadows midis (2)[topp]
Länk: Gustaf Fröding

[Gamle Strutt å Skenerkutt]

[Å Gubevars för dumt fôlk!]
LÄNK:
DAGENS VISA:   2003 maj 26

Drei trällernde Mädchen


melodin i midiformat
Dagens visa 2003 maj 26

Tre trallande jäntor
text: Gustaf Fröding
musik: Felix Körling

Där gingo tre jäntor i solen
på vägen vid Lindane Le,
de svängde, de svepte med kjolen,
de trallade, alla de tre.

Tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la-,
tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la-,
tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la.

Och gingo i takt som soldater
och sedan så valsade de,
och "Udden är så later"
de trallade, alla de tre.

Tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la-,
tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la-,
tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la.

Men när som de kommo till kröken
av vägen vid Lindane Le,
de ropade alla: "Hör göken!"
sen skvätte och tystnade de.

Tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la-,
tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la-,
tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la.

Och tego så tyst som de döda
och rodnade, alla de tre.
Men varföre blevo de röda
och varföre tystnade de?

Tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la-,
tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la-,
tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la.

Jo!

Det stod tre studenter vid grinden,
och därför så tystnade de
och blevo så röda om kinden,
de trallande jäntorna tre.

Tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la-,
tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la-,
tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la.

Det stod tre studenter vid kröken
och flinade, alla de tre,
och härmde och skreko: "Hör göken!"
och alla så trallade de.

Tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la-,
tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la-,
tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la.

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Gamle Strutt å Skenerkutt]

[Å Gubevars för dumt fôlk!]
Länk: Gustaf Fröding


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 maj 26

Gamle Strutt å Skenerkutt
text: Gustaf Fröding

Dä va en gutt, di kall Skenerkutt,
i Västre Bogen i skogen.
Dä va en bonngôbb, si kall för Strutt,
där öst i Löcka i Bogen.
Å där va ingen så rik sôm Strutt,
å ingen fattir än Skenerkutt.

Men Skenerkutt va den varst te kutt
å skutt å kappränn på jola,
å engang kutt´en te gamle Strutt,
sôm satt å ok bål i sola.
"Hôll inne kampen din, fader Strutt,
å hör på rolitt", sa Skenerkutt.

"Se dä ä tocken att ja ha fått
ett ög te dotra di, Lena.
Fäll ä ja fatti å bar å blott,
men ja ä dockti i bena,
å tockna värktyger, fader Strutt,
en kommer langt mä", sa Skenerkutt.

"Dä va på dôm, sôm ho stog å glutt
i jåns ve lea ve Löcka,
da kutt ja fram", töckte Skenerkutt,
"å bynnt å klapp´a å tröck´a,
först sa ho: släpp mä! sen sa ho: hutt!
sen ga ho jaol te Skenerkutt."

Å Strutten môrr fäll å ment tro på,
att va´n så dockti i bena
å va´n så modi, så skull´en få
bå halve gårn hans å Lena,
men bar på så vis, att Skenerkutt
hannt försten fram, töckte gamle Strutt.

Å Strutten dängde å slog sin kamp
å Skenerkutten han gnodde,
dä va ett ränn å dä va ett tramp,
de vren i väg satt dä snodde.
"Du blir allt ätter", sa gamle Strutt.
"Hå, vänta bare", sa Skenerkutt.

Å gjord så lätt sôm ett litte agn
å gjord små hôpp, sôm en utter
å gjord en dans ikring Struttens vagn.
- "Dä va da skam, va du kutter,
dä går ikringkring för mäj", sa Strutt.
"Åh jojo men", töckte Skenerkutt.

Å Skenerkutten han la på täng
å Strutten smacka å rappa.
Når Löcka syntes ve näste sväng,
stog dotra hanses på trappa
å hang ôm halsen på Skenerkutt.
"Du får fäll ta´a", sa gamle Strutt.


Länk: Gustaf Fröding

[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 maj 26

Dumt fôlk
text: Gustaf Fröding
Räggler å paschaser
Boka numra ett

Å Gubevars för dumt fôlk!

At en annan, sôm inga lärdom har, int allti ä sôm en ska, d´ä inga unner, men når di, sôm ska var för mer, int ä klar i bokstaveringskônsta en gang, d´ä lett.

Te äxämpel dä va en söndassmôra, sôm ja geck å spanklér på landsvägen. Da kommer dä en harrkär gånass mä glasyger för yga å smal å vesen va´n, tocken sôm tocker ä.

"Gudagen min goda man", sa´n. "Vet han, vart ja ska gå för te komma te prästgårn", töckte´n.

"Håja, nock vet ja dä", sa ja. "D´ä inga kônst te komm dit. Når han ha gått ett litt stöck länger, kommer han te en väg te vänster, men den ska´n int gå, utta bar fortsätt tess han kommer te näst vägskel, där dä tar å te höger, där ska´n gå."

"Mä se", sa harrkärsillänne å såg fundersam ut änna sôm dä int skull var klar grejer. "Mä se, inte te vänster, men te höger. Nå vidare da."

"Jo, når´n da ha gått ett stöck te, så kommer´n te e å, å i åa ä e ö."

"Vasa", sa´n.

"Å i åa ä e ö", sa ja.

"Men va i all ti ä dä ni säjer, a o?" sa´n.

"D´ä e å, vett ja", skrek ja, för ja ble rasen, "å i åa ä e ö, hörer han lite, d´ä e å i åa ä e ö."

"A, o, ö", sa´n å dämmä geck´en.

Jo, den va nôe te dum den.


[topp]


Länk: Gustaf FrödingDAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]