[Grammofonvisa]

[Lars och Mas]

[J. L. Saxon Barnamun]

Jeremias i TröstlösaMan borde inte sova


text: Jeremias i Tröstlösa

Man borde inte sova när natten faller på,
för tänk, då blänker stjärnorna högt uppe i det blå.
Det är så tyst och stilla.
Att sova vore illa.
Jag vandrar mina vägar över slätt och genom skog,
och stjärnorna de följer mig, så sällskap har jag nog.

Det sägs dom är tusen mil och mer ändå från oss.
Än brinner de med stadigt sken, än flammar de som bloss.
Som silver och kristaller
nu deras gnistor faller,
och en annan flammar till när hon har brunnit ut,
så faller hon, då blir det som en strimma rök till slut.

Man kan väl aldrig drömma så grant och underbart,
som själva natten ter sig när de stjärnor lyser klart.
Det är som om det hördes
ett silverspel som rördes.
Man borde inte sova när som natten faller på.
Man borde se på stjärnorna. Man borde vara två.

Tess lördan

text: Jeremias i Tröstlösa

I bugane böljer går rågfält å vete,
å vågera vaggar på krusiger sjö.
På Lekebergsåsen går korna i bete,
    å skällera pinglar,
    å svalera singlar
i höjda, där molntappar seglar som snö.
    Tralla-lalla-lej . . .
Nu tänker jag på dej.

Fijoln han får hänga på spiken å vänta
tess lördan um kvälln, då får stråktagle gno.
Då går ja te dans mä en skrattande jänta,
    där kvarnbäcken rusar
    å furera susar.
Då går ja te dansen på Lekebergs bro.
    Tralla-lalla-lej . . .
Då dansar ja mä dej!
[topp]

Dagens visa 26 okt 2003
melodin i midiformat

Grammofonvisa

(originaltitel: Hell dig du goda speledosa!)
text: Spelorren
melodi: Det satt en fågel på lindekvist

Vad gjorde en gång herr Edison?
- En grammofon!
en grammofon!
Men den han gjorde var knappast nå´n
sådan som nu finns att köpa.
Den hosta´, harkla`, var hes och nös
och lät som tusanson själv var lös,
så när vi hörde´n vi riktigt rös
och helst vår kos ville löpa

Nu är den vassare flera strån,
vår grammofon.
Ja grammofon
är nuförtiden herr Mendelssohn
men även Jularbo-Kalle.
Och stundom är den ju herr de Wahl
och stundom Hultman med sol-koral,
men den bereder oss sällan kval
i alla fulla och falle.

Om du är livstrött i någon mån
köp grammofon,
köp grammofon!
Lägg se´n en skiva på lådans plån,
sätt i ett stift och dra veven!
Själv har jag lärt att i lust och nöd
i denna ljuddosa ha ett stöd
och ägnar henne med våldsam glöd
båd hipp-hurra-rop och leven.

När väl Morfeus jag sluppit från,
till grammofon!
till grammofon!
så att jag hävningen upp på tån
och höfter fäst må bedriva.
När sen jag vridit och böjt och sträckt
och fått en flåsande andedräkt,
så har jag blivit ordentligt väckt,
tack vare speldosans skiva.

Jag ej studerar vid Fyrisån,
ty grammofon,
ja grammofon
ger mig tillfälle till lärospån
i hottentottska och ryska.
När andra sitter i skolehus
och trängs med viktiga lärdomsljus,
kan jag därhemma vid skivors sus
ju klara lärdomens hyska.

Och svärmor kommer lik en demon,
din grammofon,
din grammofon
kör bort´na bättre än en cyklon,
blott du tar passande stycke.
Ty vid besök utav dylik släkt,
tar du en skiva helt oförskräckt,
som blivit spräckt eller knäckt och bräckt
och slitits ohejdat mycke´!

Om någon kväll blir mig monoton
vid grammofon,
blott grammofon,
så bjur jag hem vännen Fridulfson
och ett par små femininer.
Och sedan spelar jag upp till bal
och slipper gå till obskyr lokal
med risk att sänka en hög moral
bland mindre kända kusiner.

Men snart så tystnar båd´ klackars dån
och grammofon,
och grammofon.
Men blir med sömnen ej någon vån
på nytt jag då vevar upp´en
och tar en skiva med vysse-vyss.
Och om det sedan är nån som lyss,
så hörs blott snarkning från min kabyss,
till dess han gal, morgontuppen.


[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 oktober 26
melodin i midi format

Lars och Mas

Lars och Mas i Dalarna de bodde.
Den ena stoppa strumpor den andra laga skor.
"Ska vi resa nu?" sa Mas.
"Ja dä gör vi väl" sa Lars
"Dä bra" sa Mas till Lars.

Lars och Mas i staden åkte in.
Den ena köpte brännvin den andra köpte vin.
"Ska vi supa nu?" sa Mas.
"Ja dä gör vi väl" sa Lars.
"Dä bra" sa Mas till Lars.

Lars och Mas i finkan åkte in.
Den ena hamna på elvan den andra tjugofem.
"Är vi fulla nu?" sa Mas.
"Ja det är vi väl" sa Lars.
"Dä bra" sa Mas till Lars.

Lars och Mas i finkan fick en dröm.
Att elvatusen kärringar de ramla´ i en ström.
"Ska vi hjälpa dem" sa Mas.
"Nej det skiter vi" sa Lars.
"Dä bra" sa Mas till Lars.

Lars och Mas i finkan åkte ut.
Den ena hamna´ på gatan. Den andra här brevé.
"Är vi fria nu?" sa Mas.
"Ja det är vi väl" sa Lars
"Dä bra" sa Mas till Lars.

Sjungs på skollovskolonierna femti-sextital.

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 oktober 26

LÄNK

Johan Lindström Saxon
Förklarenga

Till saxons grönsaksland

Socialisternas marsch

Elvira Madigan

Barnamun
text: J. L. Saxon

Per Augustas Britta å hennesas pôjk
hos handlingsmansfrua, sôm snål
ä känder te vara, fast rika di ä,
en löjda blir bjuna på kål.

Dä Brita tycks smaka, men Manuel knafft
ett skiabla tallrecken ur
ha taji, förrn skrika å brôla han hörs:
"Tvy schutsengen, kåln ä ju sur!"

"Va säger ditt barn?" frägar frua mä harm
i öger å näsa å ton. -
Å Britta begriper, förskräckt, att ho må
nu klara ôpp sittuaschon.

"Å, käresta frua", ho välar, "ho ska
inte onner vara för dä:
han har ju´nte hunne fått bättre förstånn
än han säger just sôm dä ä!"

Förklarenga

Till saxons grönsaksland

Socialisternas marsch

Elvira Madigan

LÄNK

Johan Lindström Saxon

[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]