[Jag lyfter ögat mot himmelen] | [I hungersnöd]


Jukebox Tebordet
As the deer panteth for the water


As the Deer-länkar

As the Deer (2)

As the Deer Ackord

As the Deer wav-fil i bakgrundenAs the deer panteth for the water
 
Written by Martin Nystrom

text och midi

As the deer panteth for the water,
So my soul longs after you.
You alone are my hearts desire,
And I long to worship You.
 
You alone are my strength, my shield;
To You alone may my spirit yield.
You alone are my hearts desire,
and I long to worship You.
 
I want you more than gold or silver,
Only You can satisfy.
You alone are the real joy giver
And the apple of my eye.
 
You alone are my strength, my shield;
To You alone may my spirit yield.
You alone are my hearts desire,
and I long to worship You.
 
You're my friend and You're my brother,
Even though you are a King.
I love You more than any other
So much more than anything.
 
You alone are my strength, my shield;
To You alone may my spirit yield.
You alone are my hearts desire,
and I long to worship You.


[topp]

[Jag lyfter ögat mot himmelen]

[I hungersnöd]


Johan
Ludvig
Runebergs
hemsida

JOHAN LUDVIG RUNEBERG (1804-1877)

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2003 februari 27

Jag lyfter ögat mot himmelen


text: Johan Ludvig Runeberg
musik: Oskar Lindberg

Jag lyfter ögat mot himmelen
och knäpper hop mina händer.
Till dig, o Gud, som är barnens vän,
min håg och tanke jag vänder.

Glatt är att prisa och tacka dig,
och gärna vill jag det göra.
Jag vet det visst, att du ser på mig
och ej försmår att mig höra.

Tack för allt gott du mig ständigt ger
att känna, älska och äga!
Tack, gode Fader, för mycket mer
än jag kan nämna och säga.

Så håll utöver mig än din hand,
o, Fader god utan like,
och låt mig växa för livets land,
som är ditt himmelska rike!


[topp] | [till dagens visa 2003]

Dagens visa 2002 februari 27

I hungersnöd
text: Johan Ludvig Runeberg

Uti din boning, Herre kär,
ditt folk i sorg församlat är
och dig om hjälp åkallar,
ty mänskomakt ej hjälper här,
och nöden översvallar.

Vi sett det korn, man jorden gav,
i jorden bli som i en grav
och ej i dagen komma,
vi sett allt växtligt falla av
förutan kraft och blomma.

Vi tänka i vår brist och nöd
på förra dagars överflöd,
det gör oss sorgen värre;
vi ger du stenar nu för bröd
åt dina barn, o Herre?

Har du ditt fadershjärta mist,
är ej ditt löfte fast och visst:
"Åkalla mig i nöden,
så skall jag hjälpa dig till sist
i livet och i döden?"

O Gud, det är ett tröstligt ord,
i hungerns tid ett rågat bord,
som mod och krafter giver,
att himmel kan förgås och jord,
men du densamme bliver.

Du ändrar ej din fadersart,
fast annat allt förändrat vart,
den mildhet varar lika;
ditt råd kan synas underbart,
din nåd kan aldrig svika.

Låt då din nöd förklarad bli,
låt straffets tider gå förbi,
se milt till vår elände,
och var vår fader, såsom vi
som barn oss till dig vände.

Giv bröd åt den, som hungrig är,
giv tröst åt den, som sorg förtär,
och tillgift åt oss alla!
Låt än oss få, o Herre kär,
vår hjälpare dig kalla!


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::