George Harrison

The Real Blue Jay Way
[topp]
[Jag en männ´ska]
[Mina tre flickvänner]
[Polsk söndagsmorgon i Stockholm]

Dagens visa 2003 maj 27

Jag en männ´ska
text och musik: Tommy Rådberg


Mitt ansikte är fritt från polisonger
Boutiqueskläder köper jag ej.
Ej heller bär jag blommiga kalsonger.
Men billiga jeans är okey.

:/: Jag är en männska bland många
och vill vara den jag är:/:


Ej heller har jag funnit en flicka
en kamrat som varje dag är mej när.
Fast ensam är fri jag ändå blickar.
Efter någon som vill hålla mig kär.

:/: Jag är en männska bland många
och vill vara den jag är:/:


Trots allt är jag inte så ensam
gitarren min bästa kamrat.
Och vi har en sak gemensamt.
Att höras i världen så klart.

:/: Jag är en männska bland många
och vill vara den jag är:/:


Så staten han givmild och fyller.
Min ficka med massor av guld.
Ideer bland hjärntrådars myller.
Förverklas det ökas min skuld.

:/: Jag är en männska bland många
och vill vara den jag är:/:


Och slutligen livslågan flämtar.
Go vänner så hören min bön.
Till mannen med lien mig hämtar
I sold mina visor, hans lön.

:/:Jag var en männska bland många
och ville vara den jag var:/:

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001][Mina tre flickvänner]
[Polsk söndagsmorgon i Stockholm]
DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm

[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa
2002 maj 27

Ann Catarina... i midi format
Polsk... i midi format

Mina tre flickvänner
 

En friarsång

text och musik:
Tommy Rådberg

Björkarna susar.
Måsarna skrattar.
Syrsorna spelar.
Din melodi.
Oh Mona Mona.
Tanken sjunger:
En friarsång.

Blommar jag plockar.
Blåbär jag äter.
Fåglar jag lyssnar.
Kvittrar din sång.
Oh Mona Mona.
Tanken sjunger.
Jag älskar dig.
 

Ann Catarina

text och musik:
Tommy Rådberg

Se på flickan som
trippar lätt på tå
drömmer här i livet.
Att på Oprans scen
en dag där få stå
bladet står det skrivet
Namnet Ann Catarina
kvällens ballerina
och hon lycklig är
kanske är hon kär?
Nej - hon dansar - hon drömmer.

Så i tidningen
annonserade
Opran folk till baletten.
Men balettlärarns
intyg skulle dock
finnas med på blanketten.
Ann Catarina sa då till mej
du har väl lärt mej att dansa, väl.
Skriv nu under här!
Skriv jag duktig är!
Skriv att jag är sjutton.

Dagarna försvann.
Nätter likasant.
Ringde telefonen.
"Hej från Opran här
Ann Catarinas
kvalifikationer.
Ann Catarina fyllt trettien.
Ert namn ej känt här i branschen.
Usch och fy på dej!
Lura Opran - NEJ!"
Vad gör Ann Catarina?

Ann Catarina hon
dansar, skrattar hon
drömmer här i livet.
Att på Oprans scen
en dag där få stå
bladet står det skrivet.
Namnet Ann Catarina
kvällens ballerina
och hon lycklig är
kanske är hon kär?
Nej - hon dansar - hon drömmer.
 

Polsk Söndagsmorgon

i Stockholm

text och musik: Tommy Rådberg

Vatten sjuder i kastrull.
Morgontoaletten.
Brödet skivat korgen full.
Klar är frukosträtten.

Torka håret stryka kjol.
Leta brosch och putsa sko.
Skynda skynda du är sen.
Varje söndag samma scen.

Framför spegel din skönhet
bättras på i färger.
Vad hon lyser! Du är sen.
Glömmer är i Sverige.

Pendeltåg går tjugoett.
Mot Johannes springer lätt.
Skynda skynda du är sen.
Varje söndag samma scen.[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa
2001 maj 27

melodin i midi format

LÄNK TILL

Aldrig inom Polens gränser skall en ryss bli bofast

text: Elna Gistedt
Ur Från operett till tragedi, Fredborgs Förlag, 1946

Man har beskyllt Polen för att ha varit ett land där godsägarna var hänsynslösa feodalherrar, som undertryckte den arbetande befolkningen, och höll den nere i både materiellt och andligt hänseende. Det kan knappast vara riktigt. Jag vet att en stor del av godsägarna led av brist på kapital, och det hände många av dem, att de inte kunde lösgöra så mycket kontanta medel, att de kunde skicka sina barn till skolan.

Någon godsägardiktatur kan man rimligtvis inte tala om, men väl militär- och tjänstemannabyråkrati, som var rätt olycklig för landet.

Polackerna har sina utpräglade fel, men också utomordentliga förtjänster. Om man överhuvudtaget vågar generalisera, så skulle jag vilja säga, att det är ett folk med höga ambitioner, ett folk, som inte kompromissar - en egenskap på gott och ont också den - ett verkligt hjältefolk, stort i motgången, häftigt, envist, påstridigt kanske, men också uppoffrande och modigt. Polackerna har det som tyskarna sakna: civilkurage, moraliskt mod. Trots alla försök från tysk sida lyckades man inte uppdriva några quislingar villiga att bilda en s. k. laglig regering, som kunde samarbeta med ockupationsmakten och förtryckarna.

Det polska folket är mer än de flesta ett folk av patrioter, och särskilt kvinnorna är beundransvärda. Det har de sin sekellånga historiska kamp att tacka för. De polska männen har blött, dött och slagits mot än den ene, än den andre förtryckaren, de har suttit år efter år i fångenskap, i fängelse, i förvisning, och under tiden har de polska kvinnorna fått hålla ihop hemmen, klara sig själva och ersätta makar, fäder, bröder och söner i hemlandet, alltid arbeta dubbelt och alltid uppträda med glad min och högburet huvud, vilka personliga sorger de än tyngts av. Därför skattas de också högt av de polska männen, som i dem ser sina jämlikar i allt. De har samma rätt till utbildning, samma rätt att arbeta och samma rätt att roa sig, men behandlas inte desto mindre med en höviskhet, som ligger de polska männen i blodet, och som många nationer skulle ha mycket att lära av. De polska männen är mycket charmanta, och de polska kvinnorna medvetna om sitt värde.

Den polska kvinnan är på ett helt annat sätt politiskt intresserad än den svenska. Det är ett intresse, som inte hänför sig till någon bestämd grupp eller klass utan är gemensamt för hela folket.

Till polackernas små vardagssynder hör deras bristande punktlighet. Och trots den övning jag fått i tjugutvå års tid har jag inte kunnat vänja mig vid denna egenskap.

Polackerna är varmt religiösa, och deras katolska tro har hjälpt dem att bära de svårigheter som historien och landets geografiska läge under sekler lagt på dem. Den katolska kyrkan ingriper som bekant på ett helt annat sätt i en människas dagliga tillvaro än den protestantiska. Jag är övertygad om, att de troende polackerna i sin religion hämtat andlig kraft och med dess hjälp funnit en mening i det som skett, så att de under de svåra åren härdat ut med mycket, som annars hade varit outhärdligt

Hur bokstavligt en katolik uppfattar botgöring och syndernas förlåtelse fick jag en uppfattning om, när en skådespelerska i bekantskapskretsen hade haft ett förhållande med en kamrat vid teatern som var gift. Hans fru ämnade i sorgen ta livet av sig och då ångrade sig skådespelerskan.

Hon gick till fots den 200 kilometer långa vägen till den undergörande svarta madonnan i Czestochowa och låg tre dagar med utsträckta armar på golvet framför bilden.

[topp]

melodin i midi format

LÄNK TILL

Aldrig inom Polens gränser skall en ryss bli bofast

Polsk söndagsmorgon i Stockholm
text och musik: Tommy Rådberg

Vatten sjuder i kastrull.
Morgontoaletten.
Brödet skivat korgen full.
Klar är frukosträtten.

Torka håret stryka kjol.
Leta brosch och putsa sko.
Skynda skynda du är sen.
Varje söndag samma scen.

Framför spegel din skönhet
bättras på i färger.
Vad hon lyser! Du är sen.
Glömmer är i Sverige.

Pendeltåg går tjugoett.
Mot Johannes springer lätt.
Skynda skynda du är sen.
Varje söndag samma scen.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]