[Skaldefar] | [Sång till glädjen svensk text Leopold efter Schiller]


Disques 78 toursPlaisir d'amour

Jukebox Tebordet - Nana Mouskouri

Noter

Lyssna till: Real Audio

fransk och italiensk text

Plaisir d'amour

text: Jean-Pierre Claris de Florian
musik: Johann Paul Aegidius Martini


1775

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment
Chagrin d'amour dure toute la vie

J'ai tout quitté pour l'ingrate Sylvie
Elle me quitte et prend un autre amant

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment
Chagrin d'amour dure toute la vie

Tant que cette eau coulera doucement
Vers ce ruisseau qui borde la prairie

Je t'aimerai, me répétait Sylvie
L'eau coule encore, elle a changé pourtant

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment
Chagrin d'amour dure toute la vie[topp]

Skaldefar

Gustaf Fredrik Gyllenborg

Kattan förvandlad till kvinna


text: Gustaf Fredrik Gyllenborg          En man sin katta höll så kär,
          Att mången för sin äkta maka
Ej samma hjärta har och mindre trogen är.
          Allt sällskap kunde han försaka,
          Att leka med sitt täcka djur.
Hans katta, ung ännu, ej röjde sin natur:
          Med sina späda klor och tänder
          Hon förde blott ett menlöst krig.
Hon likså sedig var som kvick och lätt och vig.
          Och svansen blygsamt reste sig,
          När ryggen ströks av husbonds händer.
          "Ack", tänkte denne man, "om jag
          I världen fann en sådan kvinna,
          Med samma oskuld och behag,
Hur nöjd jag skulle mig i hennes armar finna
          Och ej till morgon mig besinna
          Att anta Hymens stränga lag. -
Men öde", ropar han, "om du ej kunnat fatta
          I kvinnobröst så mycken dygd,
Som hos min katta finns; förvandla då min katta!
Som hustru skall hon bli ett mönster i vår bygd."
          Till dårars straff det stundom händer,
          Att ödet deras böner hör.
En morgon, när sin syn till kattens bädd han vänder,
Han där i stället ser, vad hans förundran gör,
          Vad knappt han vågar tro - en flicka!
          Hans katta lik till punkt och pricka.
Det hennes vålnad är och hennes vita skinn,
I ögat samma eld, som tog hans hjärta in.
Det är hans katta själv! Vem annan kan förena
          Så mycket vackert, fromt och gott?
          Att vinna en så dyrbar lott
Och framför annat allt att äga den allena,
          Han hastar att på lagligt vis
          Sin skönhet i besittning taga
          I väntan av ett paradis,
          Som många männer plär bedraga.
          Den dåre, varom frågan är,
          För sent i äktenskapet lär,
          Att unga kattor gamla bliva,
          Att av den hand, varmed de lekt,
          En vacker dag de skinnet riva
          Och bita den de fordom smekt.
Vad! skall en ärlig man en sådan medfart röna
          Av den han upphöjt har till fru?
          Hon är förvandlad, säger du,
          Till skapnad, namn - men hos den sköna
          Naturen katta är ännu.
          Naturen kan man ej förbyta;
Hon döljas kan en tid, men vilken vågar skryta
Att äga henne läst i ett beständigt band?
Sin husfru-rättighet hon aldrig överlåter,
Om hon på porten drivs, som hända kan ibland,
          Hon genom fönstret kommer åter.

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 oktober 27

LÄNK

Friedrich Schiller
Texten till An die Freude och midifil

Friedrich Schiller (engelska)

Sång till glädjen
Efter Schiller

text: Carl  Gustaf af Leopold

Sällhetsskapande förmåga,
Alla väsens harmoni,
Glädje, druckne av din låga,
Kring ditt altar samlas vi.
All den skillnad, flärden föder,
Göms för dig i stoft och skam.
Kung och bonde äro bröder,
Var din vinge fläktar fram.

Er vår hälsning myriader,
Dig vår kyss, du världars här!
Bröder, över stjärnor - där
Bor för visst en mildrik fader!

Vem som till sitt hjärtas lycka
För en väns det öppna får,
Och en makas därtill trycka,
Blande han sin sång med vår!
Men den, av ett enda hjärta
Ej får tröst på jordens rund,
Slite sig med vaknad smärta
Gråtande ur vårt förbund.

Allt vad kring naturen vimlar,
Hylle sympatiens bud!
Upp till stjärnorna, - till Gud
För hon genom rymd och himlar.

Glädjen kraft och ungdom giver
Åt den alstrande natur;
Glädjen, glädjen hjulen driver
I det stora världens ur.
Blomman han ur brodden skjuter,
Fästet han med stjärnor sår,
Välver sfärer, solar gjuter,
Fler, än skådarns fjärrglans når.

Oförskräckt som segerhjälten,
Fyllen, bröder, edert lopp,
Glatt, - som ljusets gyllne kropp
Genomstörtar himlafälten!

Men den kunskap, forskarn vinner,
Glädjens ljus hans öga rör.
Mänskovännen honom finner
Hos den lycklige, han gör.
Hjälten, som för äran strider,
Möter han med ryktets röst,
Men den dygdige, som lider,
Äger honom i sitt bröst.

För det sanna, dör det sköna
Vågen, liden, dödlige!
Uppe där bland himlarne
Sitter han, som skall belöna.

Gudars nåd kan ej betalas,
Likna dem är dygdens höjd.
Må den usle då hugsvalas,
Må den sorgsne känna fröjd!
Flyg, din ovän att förlåta,
Dränk hans fel i glömskans hav:
Ingen blodstår må han gråta,
Inger ånger frätas av.

Låt oss likars svaghet glömma,
Leve de med oss tillfreds!
Bröder, - över stjärnors krets
Dömmer Gud oss, som vi dömma!

Fröjd i hjärtan och pokaler!
Nu - i gyllne druvors blod
Dricken mildhet, kannibaler,
Och du, svaghet, hjältemod.
Tron ej himlens ära kränkas
Av ett offer från er bål.
Må till skyn dess safter stänkas:
Gode ande, dig vår skål!

Honom, som med himlabanden
Sammanhåller världars här,
Bröder, - över stjärnor där,
Detta glas den gode anden!

Kraft i motgång, helgd av seder,
Dygdens, sanningens försvar,
Flärdens avsky, hjärtats heder,
Slut på världens barndomsdar,
Manlig stolthet inför kungar,
Åt förtjänsten lagerns lott,
Ingen Gud, som blixten slungar,
Ingen träldom, - ordning blott!

Slutom cirkeln! Skalder, sjungen
Ljusets seger, jordens ro!
Svärjom mänskligheten tro,
Svärjom den - vid stjärne-kungen!

Våldets kedja rättvist bruten,
Sanning trygg bland dödlige,
Ostört lugn i dödsminuten,
Nåd hos världens domare,
Nåd - jämväl för de fördömda,
Om hans högsta godhet vill;
Allas synder vare glömda,
Och en evig hämnd - ej till!

Vandrarns stav en gång skall fällas.
Bröder, - fridsam avskedsstund!
Och ett milt ord från hans mun,
För vars dom de döda ställas!

Texten till An die Freude och midifil

Friedrich Schiller (engelska)

LÄNK

Friedrich Schiller

[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]