Vänta inte med att sjunga


Att lyssna på:
Lyckan (text och musik) Martin Koch
Blomman (text och musik) Martin Koch[Martin Koch Lyckan/Blomman] | [Salig Farmor] | [Visan om Gustaf III:s mord]


[topp] | [till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001] | [länkar]
DAGENS VISA:   2003 apr 28

LYCKAN
text och musik: Martin Koch

De sova ännu i jorden,
de blommor, som vi ska plocka,
en gång ska de vakna med glädje,
när solvindar leka och locka,
när kärlekens gyllene solljus
för dig, du kära upprunnit
då står i sin fagraste blomning
den lustgård vi själva oss vunnit.
Så tar jag dig till brud i vår
för långa, rika kärleksår,
ty lyckan kommer, lyckan går,
den som du älskar lyckan får.

De sova i våra hjärtan
de späda, som vi ska ge livet -
de sova och drömma om våren,
då kärlekens liv blir dem givet.
och därför bor undran och oro
i våra hjärtan och sköten,
och därför drömma vi båda
om jublande kärleksmöten.
Så tar jag dig till brud i vår
för långa, rika kärleksår,
ty lyckan kommer, lyckan går,
den som du älskar lyckan får.

De sova i våra drömmar,
de visor, som vi ska sjunga,
när våra små barn ska sova
i leende drömmar unga.
Du kära, en gång ska du minnas
den sången, som nu förklungit
när våra små barn blivit stora
och själva sin kärlek sjungit!
Så tar jag dig till brud i vår
för långa, rika kärleksår,
ty lyckan kommer, lyckan går,
den som du älskar lyckan får.

Blomman - midiformat

Lyckan - midiformat

Blomman - midiformat

Lyckan - midiformat

DAGENS VISA:   2003 apr 28

BLOMMAN
text och musik: Martin Koch

När vår Herre gör en blomma,
gör Han stängeln mjuk och fin,
sedan sätter Han små blader där uppå.
Sedan tar Hans starkhets hand
all jordens färg och dunkla must,
och se´n blåser Han sin ande in däri.
Då står blomman där och lyser
med de kärleksrika färger klara,
kommen ur Guds egen hand
att vara oss till fröjd.
Blomma! Blomma!
Var mitt hjärtas fröjd!

När vår Herre gör en flicka,
gör Han nog på samma vis,
först en vacker liten kropp, så mjuk och len.
Sedan tar Hans starkhets hand
från jord och himmel färg och ljus,
och Han blandar dem och skapar hennes själ.
Då står flickan där och lyser
bland de andra Herrans blomster klara,
kommen ur Guds egen hand
att vara oss till tröst -
Flicka! Blomma!
Var mitt hjärtas tröst!

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[länkar]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]
[topp] | [till dagens visa 2001]

LÄNKAR

* * * Salig Farmor (Illustration: Carl Larsson) * * *

SALIG FARMOR

* * *

* * *

melodin i midi format

* * *

* * *

Elias Sehlstedts visor

ELIAS SEHLSTEDT (1808-1874)

* * *

* * *

Om Kung Gustafs död

* * *

[topp] | [till dagens visa 2001] | [länkar]

Dagens visa 2002 april 28

* * * Salig Farmor (Illustration: Carl Larsson) * * *

SALIG FARMOR

melodin i midi format

* * *

Salig farmor

text: Elias Sehlstedt
musik: C.G.R. Littmarck

Min salig farmor var så rar
med sina många år på nacken.
Hon hade egna tänder kvar
och eget hus i Pelarbacken;
gift med en magistratsperson,
då döden plötsligt skar av bandet,
fick hundra banko i pension
och bodde somrarna på landet.

Hon många kungar levde ut
och såg med krona omkring pannan.
Hon mindes tredje Gustafs slut
och grät därvid, om ingen annan.
Hans glans och snille hon beskrev
och segern sjuttonhundranitti,
och salig Thunbergs sats hon drev:
"att man den kungen sköt för bitti!"

Hon såg hans majestät stå lik
och var mot adeln mäkta bister.
Hon tålte aldrig politik
och ej en skymt av publicister.
Dem gav hon ingen gång pardon
och ville rakt ur världen sopa,
i ty hon en gång fått den tron,
att det var bovar allihopa.

Förståndig i sitt levnadssätt,
till sällskapsdam hon hade katten.
Hon åt sig aldrig mer än mätt
och drack förresten bara vatten;
var kry i gamla år ännu
och återhållsam utan måtta:
åt kväll var afton klockan sju
och gick till sängs tre kvart till åtta.

Apt´ek hon ansåg rätt och slätt
blott som en straffanstalt för magen;
gick ständigt uti grön kaschett
och varma tofflor hela dagen.
Hon var, om jag så säga får,
en praktupplaga bland naturer
och levde nära hundra år
förutan doktor och mixturer.

Ännu i sina sista år
hon ständigt satt och spann vid rocken,
och var, kort sagt, med hull och hår
en dundergumma att stå bocken.
Men var man frågvis, hur hon nått
sin ålder, svarte hon de orden:
att ålderdom är konsten blott
att leva länge här på jorden

En kväll, då man om åldern stred
och ville reda ha i saken,
gav hon ett raskt och klart besked,
nyss ur en liten slummer vaken:
"Ja, herre Gud, vad tiden går!"
skrek gumman till och tog av ljusen,
"Jag fyller nittinie år -
Och fattas bara ett i tusen!"

[topp] | [till dagens visa 2002] | [länkar]

Dagens visa 2001 april 28

länkar

Om Kung Gustafs död

Visan om Gustaf III:s mord

Ack jämmer och änslan och svåraste nöd.
Vår huldaste konung och fader är död!
Se han blev dödligt skjuten på maskeradens bal,
Det var för hela Sverige det bittraste kval.

En hovman han talte till konungen så:
"Ers majestät bör inte på maskeraden gå
Ert liv, det går förlorat, det säger jag försann,
Ers majestät bör ej gå dit, det går icke ann."

Kung Gustaf, han svarade med ett glatt mod:
"Mina undersåtar ej ljuta oskyldigt blod.
Ty jag har varit mina undersåtar så from,
Att jag dem lugnt kan möta på den yttersta dom."

Kung Gustaf han gick på maskeraden in.
Där trängdes också Anckarström med ont i sitt sinn,
Och när han lossat skottet på vår hulde far,
Så ropte han och sade "Det är eld i vår stad!"

Kung Gustaf, han svarade tillbaka lika brått
"Ack, Herre Gud i himmelen, jag fått ett dödligt skott.
För godhet och för trohet blev detta då min lott!"
Teatern är Kung Gustafs, är skådeplatsen blott.

Kung Gustaf han fördes till sitt kabinett,
Och blodet, det flöt genom kläderna så tätt.
När drottning Magdalena fick veta´t samma dag.
Hon dånade av slaget tre gånger å rad.

"O huldaste drottning, o, Magdalena Sofi,
Håll upp med att sörja, jag lever än med dig!
Se skottet det var ju ej så grundeligt ändå,
Ty kulan orka ej igenom kläderna gå.

O, huldaste drottning, o Magdalena Sofi,
Håll upp med att sörja, jag lever nog med dig!
Med dig vill jag leva, om så behagar Gud,
Men annars få vi samlas klädd i oförgänglig skrud.

Att heta Sveriges konung, det låter så stort,
Men bonden har det bättre, där han går vid sin plog.
Han lägger sig att sova och vaknar upp i frid,
Men jag har många kring mig, som vilja ta mitt liv."


[topp]

melodin i midi format

Vänta inte med att sjunga

folkvisa

Vänta inte med att sjunga tills du blir gammal
för i så fall så kan det hända sig att du dör
förrän du sjungit en enda sång.

Så därför är det bäst att ta det som det är,
det är ingenting att göra åt.
Du kan lika gärna vandra vägen framåt och le,
det hjälper ej med sut och gråt, nej

Vänta inte med att sjunga tills du blir gammal
för i så fall så kan det hända sig att du dör
förrän du sjungit en enda sång.

Vänta inte med att dricka tills du blir gammal
för i så fall så kan det hända sig att du dör
förrän du druckit en enda gång.

Så därför är det bäst att ta det som det är,
det är ingenting att göra åt.
Du kan lika gärna vandra vägen framåt och le,
det hjälper ej med sut och gråt, nej

Vänta inte med att dricka tills du blir gammal
för i så fall så kan det hända sig att du dör
förrän du druckit en enda gång.

Vänta inte med att älska tills du blir gammal
för i så fall så kan det hända sig att du dör
förrän du älskat en enda gång.

Så därför är det bäst att ta det som det är,
det är ingenting att göra åt.
Du kan lika gärna vandra vägen framåt och le,
det hjälper ej med sut och gråt, nej

Vänta inte med att älska tills du blir gammal
för i så fall så kan det hända sig att du dör
förrän du älskat en enda gång.


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]