Texter och midis till din Stamrepertoar

Körmidilänkar

Sångarkiv

Gribskovkoret.dk (midifiler)

Bodal Chamber Choir (midis)

[Stamrepertoar] | [Bort allt vad oro gör] | [Ack fly ej, försvinnande popularitet] | [Brandsyn]


[topp]

LÄNK
Stamrepertoar - texter

[topp]

CARL MICHAEL BELLMAN (1740-1795)
Bellmans visor

melodin i midiformat

Bort allt vad oro gör
text och musik: Carl Michael Bellman

Bort allt vad oro gör,
bort allt vad hjärtat kväljer!
Bäst att man väljer bland dessa buteljer
sin maglikör.

Granne! gör du nu som jag gör,
vet denna oljan ger humör.
Vad det var läckert!
Vad var det? Rhenskt bläckert?
Oui, Monseigneur.
Granne! gör du nu som jag gör,
vet denna oljan ger humör.
Vad det var läckert!
Vad var det? Rhenskt bläckert?
Oui, Monseigneur.

Bort allt vad oro gör,
allt är ju stoft och aska.
Låt oss bli raska att tömma vår flaska
bland bröderna.

Granne! gör du just som jag gör,
vet denna oljan ger humör.
Vad det var mäktigt!
vad var det?... Jo präktigt,
Mallaga - ja.
Granne! gör du just som jag gör,
vet denna oljan ger humör.
Vad det var mäktigt!
vad var det?... Jo präktigt,
Mallaga - ja.

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[Ack fly ej, försvinnande popularitet]

[Brandsyn]


 

Gustaf Frödings hemsida

GUSTAF FRÖDING (1860-1911)
Gustaf Frödings hemsida


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 september 28

Skalden Gustaf Fröding, som av Svenska Akademien erhållit en belöning av 500 kronor, har skänkt denna summa till folkriksdagen.

Gustaf Fröding:

Nya Dagligt Allehanda har underrättat mig att jag snart kan taga avsked av min "försvinnande popularitet".

Jag har tänkt det är bäst att göra det så gott först som sist.

Ack fly ej, försvinnande
popularitet;
jag älskar dig brinnande
het!
Min själs älskarinna,
hvi skall du försvinna
så snart för en stackars poet?

Jag log i mustaschernas
mjugg och var glad
vid tanken på gagernas
rad
och våningen fina
där speglarna skina
bland tavlor och blommor och blad.

Farväl då, koketta och
flyktiga dam,
i glas vill jag sätta och
ram
din bild, älskarinna,
och sen vill jag finna
en ann som är mer monogam.


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 september 28

Brandsyn
text: Axel Danielsson

Jag drack gök en söndag hos en gammal partivän, och vi började tala om rörelsen. Jag sade honom utan omsvep, att han var lat och likgiltig och gömde tidningen under rocken, när han hämtade den hos hökaren. Detta medgav han utan vidare. Han kunde inte längre intressera sig för varken 8-timmarsdag eller rösträtt eller de andra småsakerna på partiprogrammet.

- Det skall vara något nytt, något alldeles märkvärdigt och storartat, om jag skall kunna bli varm, sade han, och de andra instämde med grymtningar.

- Vad fan menar ni med "något nytt"? frågade jag argsint.

- Blanda leken, Truls, så ta vi oss en priffe! Jo, svarade den gamla kärnfasta partivännen, jag menar ett nytt samhälle, en omvälvning på en gång, ett hiskligt brak, som inte tar så lång tid.
 
-Och det skall du göra!

Jag sköljde i mig göken och steg alldeles ursinning upp.

- Jaså, ett nytt samhälle, och det skall jag göra. Ypperligt! Nej, säg inte ett nytt samhälle, det är för litet, det skulle ni också tröttna på. Nej, låt oss säga en ny värld, en ny sol, en ny måne och nya stjärnor, allting nytt.

Och det skall jag göra.

Och så en stor kvarn, som kan mala om era gamla fruntimmer till sköna jungfrur och er själva till ungersvenner med bruna lockar och ögon blå.

Och allt detta skall jag göra!

Då vill ni vara med och agitera!

Tack för göken! och spela nu i fred er priffe, medan jag går hem och försöker laga om den gamla världen!

Partivännerna sågo något stötta ut, men de voro snart inne i sitt spel - fullkomligt nöjda med den värld de levde i.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]