[Johnny Hallyday] | [Poeten Béranger] | [Poeten Béranger länkar]

LÄNK:
Jukebox TebordetEdith PiafChanson Midi Music

[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[länkar]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

[topp]


LÄNK:
DAGENS VISA:   2004 apr 29

Johnny Hallyday : chansons alphabétiques

Johnny Hallyday : midis (1)


[topp] | [till dagens visa 2001]

LÄNKAR

Hovpoeten
Tretton till bords
Min mormor
Råttan
Hans Majestät har blivit galen
Ludvig XI - Louis XI

[topp] | [till dagens visa 2001] | [länkar]

melodin i midi format

Dagens visa 2002 april 29
Ur BÉRANGERS SÅNGER -
tryckt Stockholm 1864.

Poeten Béranger, flitigt
tonsatt, är för Frankrike
vad Bellman är för Sverige.

Ludvig XI - Louis XI
(1423-1483) kung av
Frankrike (1461-1483)

Visan utspelar sig kungens
sista år i Tours.
I rädslan av att bli mördad
levde han som självvald
fånge.

Ludvig XI

text: Pierre Jean de Béranger (1780-1857)
svensk text: Uno Enegren
melodi: Sans un petit brin d´amour,
Air nouveau de M. Amedée de Beauplan.

Hejsan bönder bjud opp
flickorna!, En
dans lät
Oss på ängen ta! Sjung ock-
så! det stämmer
bra Med klari-
netterna.

Där står i tornet dold, med snö i håren,
Kung Ludvig själv - tyst! viska blott! -
Vill pröva på, när majsol ler om våren,
Om folkets fröjd gör honom gott.

Hejsan bönder bjud opp
flickorna!, En
dans lät
Oss på ängen ta! Sjung ock-
så! det stämmer
bra Med klari-
netterna.

Men då vi sjunga, skalkas i det gröna,
Som självgjord fånge trivs han bäst.
För adeln, folket, Gud han skräck syns röna
För tronarvingen allramest.

Hejsan bönder bjud opp
flickorna!, En
dans lät
Oss på ängen ta! Sjung ock-
så! det stämmer
bra Med klari-
netterna.

Därborta blixtra hundra hellebarder
I soln, som ler så mild och skär.
Man ropar: "halt, verda"! ibland hans garder,
Och lås och riglar gnissla här.

Hejsan bönder bjud opp
flickorna!, En
dans lät
Oss på ängen ta! Sjung ock-
så! det stämmer
bra Med klari-
netterna.

Nu kommer han, han kommer nu! - Den kungen
Väl tiggarns frid avundas bort.
Se! likblek går han, som av döden stungen,
Bakom sin tunga gallerport.

Hejsan bönder bjud opp
flickorna!, En
dans lät
Oss på ängen ta! Sjung ock-
så! det stämmer
bra Med klari-
netterna.

Hur stor är icke kungen, sedd från kojan,
Men kom ej bilden alltför när;
I vissnad hand är spiran tung som bojan
Och fårad panna kronan bär.

Hejsan bönder bjud opp
flickorna!, En
dans lät
Oss på ängen ta! Sjung ock-
så! det stämmer
bra Med klari-
netterna.

Mitt under sången far han upp, han ryser,
Tornuret slog - var gång det slår,
Domklockan ljuder i hans själ, han fryser,
Fast lund och äng i blomning står.

Hejsan bönder bjud opp
flickorna!, En
dans lät
Oss på ängen ta! Sjung ock-
så! det stämmer
bra Med klari-
netterna.

Ack ja! vår fröjd hans ångest endast rågar;
Med Tristan, gunstlingen, sin väg han gick.
"Vår hulde far" vi frukta. Om man frågar,
Så säg: "han gav en nådig nick."

Hejsan bönder bjud opp
flickorna!, En
dans lät
Oss på ängen ta! Sjung ock-
så! det stämmer
bra Med klari-
netterna.

[topp] | [till dagens visa 2002] | [länkar]

Dagens visa 2001 april 29
Poeten Béranger, flitigt tonsatt,
är för Frankrike vad Bellman
är för Sverige

Min Mormor
text: P. J. de Béranger
svensk text: Gustaf Hierta

En afton då min Mormor smakat
ett litet glas av druvans saft,
har gumman sagt, och huvut skakat:
Hur många älskare, jag haft!

Kör:
Än ser jag i minnet,
den svarvade arm,
det roslilje skinnet,
den svallande barm.

Vad! Mormor, du så vis ju varit.
- Visst ej. Allen vid femton år,
jag ren behagens bruk erfarit.
Man ingen natt då sova får.

Kör:
Än ser jag i minnet..

Ömt alltid, Mormor! var ditt hjärta!
- Så ömt, att ren vid sjutton år,
han aldrig väntat på sin Bertha,
och jag ej väntat på Lindor.

Kör:
Än ser jag i minnet..
 

Lindor förstod att Er behaga?
- Ja! sexton veckor ensam. Då,
Narciss mig lärde att bedraga;
och sälle voro bägge två.

Kör:
Än ser jag i minnet..
 

Kors! Mormor, älskat två på gången!
- Ja! snart otrogna jag dem fann.
Då genast, slugare än mången,
jag Eder Morfar tog - till man.

Kör:
Än ser jag i minnet..
 

Men gillade hans släkt det valet?
- Ja visst! ty var förståndig karl
ju hade känna bordt på skalet,
om ägget redan sprucket var.

Kör:
Än ser jag i minnet..
 

Nå, Mormor, var Du honom trogen?
- Nej barn! Ej allt jag säga vill.
Blir jag en gång för himlen mogen,
hör sådant endast prästen till.

Kör:
Än ser jag i minnet..
 

Men, Mormor! Du ju sent blev änka?
- Ja! såsom jag, glad, from och kär.
Man Helgonet plär offer skänka,
om jag dess kyrka gammal är.

Kör:
Än ser jag i minnet..
 

Mån, Mormor! man så göra borde?
- Ske, kära barnbarn! Guds behag.
Jag, såsom salig Mormor gjorde.
En dag I gören såsom jag.

Kör:
Än ser jag i minnet,
Den svarvade arm,
Det roslilje skinnet,
den svallande barm.


[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]